„Skvělý oděv... skvělý den... usnadňuje cestu životem.”

Akasha