„Šaty jsou výsledkem neustálého zápasu mezi přiznanou touhou obléci se a nepřiznanou touhou svléci se!“

Kouzlo přitažlivosti e-book