„Přitažlivost je základním prvkem ženské síly.“

Akasha