„Nejlepší den je ten, kdy pochopíš, že tvůj život je ve tvých rukou.“

Akasha