ZROZENÍ DO NOVÉ ŽIVOTNÍ FÁZE

27.02.2019 11:11

27.2.2019 1 Kawoq

1 Kawoq cesta do reality

PORODNÍ PROCES K PROJEVENÍ NOVÉ BYTOSTI,

REGENERACE VŠECH ÚROVNÍ, EDITACE VŠEHO,

CESTA K ROZKVĚTU,

ZROZENÍ DO NOVÉ ŽIVOTNÍ FÁZE

Začíná nová trecéna, která pokračuje v příběhu předchozí
trecény transformace. Znamená porodní proces nové bytosti, odstraňování
překážek, které brání k projevení znovuzrozenému Já. Budeme provádět změny ve
vnějším světě tak, aby odpovídaly našemu světu vnitřnímu.

 Dnes začínáme prvními krůčky, něco jako první porodní stahy, počátek oddělování od původní jistoty
zázemí. Ale jdeme, musíme jít, musíme jít za svými sny, inspirací, vlastní
tvorbou. Kawoq nás bere za ruku a jemně, ale pevně nás vede vpřed. Cítíme možná
neklid a rozporné emoce, ale chceme jít a těšíme se na to. Energie deště, bouře
i možných záplav spláchne vše, co odřízl včerejší Tijax. Proces čištění cesty
vede k odhalení a aktivací naší vlastní síly, k obnově bytosti. Naše cesta je
být bytostí, nikoliv občanem. Projevit své vyšší aspirace. Spojit rozdílné
energie v sobě (o tom je vlastně celý letošní rok), opustit oběť, žít vlastní
hodnotu a dát důstojnost a hodnotu druhým. Opusťme nesmysly o nebi a ďáblu a
žijme život tady na Zemi, protože všechno má svůj důvod a vše je dokonalé.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Propojení s
vnitřním tvůrcem, bílá magie, tvořit a přetvářet svět kolem sebe z původního na
nové - to je tvorba. A tvorba je fyzický projev proudící tvůrčí energie. Vzít
materiál - vložit invenci a talent - proměnit v nové. Taková činnost obsahuje
hodnotu.

Kawoq je ženská umožňující energie, překládá se jako déšť
pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába.

Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze.

Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství.
Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak
na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní
svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a
domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s
ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit
trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními.

 Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru.
Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu.

 Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou
sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém
životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s
významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to
sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli.

Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o
něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně
důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách,
které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.

Známé osobnosti narozené ve znamení Kawoq jsou např. Nicolas
Cage, Princezna Diana, Brad Pitt, Nicole Kidman

1 Kawoq cesta do reality

https://janamertova.blogspot.com/2019/02/2722019-1-kawoq.html?m=1

V případě zájmu o vypracování osobního Životního plánu měkontaktujte na email zivotniplan@gmail.com
Akasha