ŽIVOT ZAČÍNÁ TAM, KDE KONČÍ STRACH

19.04.2019 11:11

ŽIVOT ZAČÍNÁ TAM, KDE KONČÍ STRACH

S odvahou tvoříme v přítomnosti svou budoucnost.

Procházíme obdobím zkoušek. Když projdeme ... nastává doba začátků ... SVOBODA ...

KONEC A ZAČÁTEK

Vědomě jsme vystoupili z bludného kruhu a kráčíme po cestě zodpovědnosti za vlastní sebevyjádření. Načerpali jsme mnoho poučení, zkušeností, pochopení, dovedností ...

Rozpomínáme se na dávné schopnosti.

Už jsme odhodili vše, co nás brzdilo na naší cestě, uvolnili zátěže a bolesti. Prozkoumali naše strachy, které nás vedly k závislosti na určování pravidel a vedení někým jiným.

Proměnili jsme naše strachy a bolesti v pocit bezpečí, klidu, míru a lásky, sebelásky, sebepřijetí, sebedůvěru, sebehodnotu ... uvnitř svého domova. 

Otevíráme víc a víc svá srdce a objevujeme rovnováhu v dávání a přijímání a soulad se sebou, s celým bytím.

Otevíráme se celému světu, protože už víme, že v uzavřenosti ztrácíme svou sílu.

V otevřenosti je naše vnitřní životní síla. Životní síla ... esence života je připravena se manifestovat.

Poznáváme svou pravou identitu, sebevědomí, sebehodnotu, sebelásku, sebedůvěru. Nasloucháme svému nitru, svému tělu, své duši, svému duchu a díváme se s nadhledem. Jsme v souladu s vyšší silou, s Matkou Zemí, s přírodou.

Už jsme se našli a mnohé pochopili.

Víme, že naše cesta tady a teď je o nekonečném růstu, rozpomínání se, naciťování, čištění,  a také o radosti, kráse, lásce, vášni, tvořivosti, nezávislosti, nespoutanosti ... naplněnosti života ...

Volíme si svůj záměr, směr, rytmus ... plně se odevzdáme, nasloucháme a konáme, v lehkém plynutí. Vše jde hladce, jednoduše a elegantně.
Důvěřuji svojí cestě.

To je klíč ke svému pravému, pravdivému JÁ ... ANO TOTO JSEM JÁ ... CELISTVOST

 

ŽIJI TO CO SI PŘEJI ŽÍT ...

Jak myslím, tak hovořím, tak konám a tak žiji ... v souladu ... 

TO CO VYZAŘUJI, TO SE KE MĚ VZACÍ A TO ŽIJI ... 

Životní síla je připravena se manifestovat.

Krásný inspirativní a tvořivý čas ... radostnou oslavu jara ... žití v souladu ...  se vším ...

AKASHA ... LÁSKA TVOŘÍ ... 

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/zivot-zacina-tam-kde-konci-strach/

Tento článek navazuje na:

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/vchazime-posvatnou-branou-na-cestu-tvorivosti/

ŽIVOT ZAČÍNÁ TAM, KDE KONČÍ STRACH

Tato fotogalerie je prázdná.

Akasha

ŽIVOT ZAČÍNÁ TAM, KDE KONČÍ STRACH

Tato fotogalerie je prázdná.