Život podle Mayského kalendáře

18.01.2020 12:12

22.2.2020 10 Kawoq´

POROD DO TOHO, CO JSEM

VÝSTUP Z JISTOT ZNÁMÉHO DO NEZNÁMA

POMOC BOHYNĚ LÉČENÍ A ZROZENÍ - PRŮCHOD LABYRINTEM DO VOLNÉHO PROSTORU

VEDENÍ VESMÍRNÝMI SILAMI A ČIŠTĚNÍ CESTY

NEBE NA ZEMI

UVÉST BOHYNI V ŽIVOT

Dnes se naposledy ukáže, jak jsme už srovnaní s problémy vedoucími z minulosti, jak jsme vyléčili svoji mysl a vědomí od postoje oběti, která očekává potíže, do nastavení důvěry, která očekává zázraky. Emoční kázeň a zralost je o poloze klidu, vystředění a jasného vědomí při kontaktu s okolím. Spláchnout pochyby, které vedou k vnějšímu chaosu a nastavit znalost a jasnost, co vedou ke klidu. Odplavení pocitu nutnosti schvalovat a potřebu schválení zvenčí. Emoční zralost vede k urovnání všeho, co dosud nebylo ve fyzické realitě v pořádku, je to základ pro zlepšení života.

Znamená nastavení emoční rovnováhy i v obtížných vztazích a nový pohled na věc.

Kawoq, jako stavitel mostů mezi minulostí a budoucností, dnes znamená pomoc při ustálení průchodu bouřemi života, která přináší nový život a růst. Nebe na zemi, bohyně Ixchel, která léčí a pomáhá zrození. Dáváme vše do pořádku, mezník. Když nedovolíme vodě (= nitru) nás nést do správných vod, čili nás zase ovládne strach o přežití (= mysl), tak pak nám možná ujede vlak. Vyčištění pole pro příchod nových šancí zaslaných Vesmírem - nebát se a jít.

Kombinace s letošním Vládcem roku 8 No´j říká:

Nejistota a její léčení. Práce s pocitem tlaku, že musím podávat výkon. Relaxovat do svých pocitů a se svými pocity a projevit nitro.

Kawoq se překládá se jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze. Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními. Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu. Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli. Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.

Známé osobnosti narozené ve znamení Kawoq jsou např. Nicolas Cage, Princezna Diana, Brad Pitt, Nicole Kidman

Moje přednáška o novém Vládci roku 8 No´j byla natáčena portálem Příznaky transformace a její záznam najdete na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=dWeI7QrNukw

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.


21.2.2020 9 Tijax

KONFRONTACE PŘÁNÍ x PŘEKÁŽKY - ČIŠTĚNÍ CESTY K BUDOUCNOSTI, ŘEŠENÍ MINULOSTI MŮŽE BÝT NEPŘÍJEMNÉ, OSVOBOZENÍ OD EMOCIONÁLNÍCH BLOKŮ - PRÁCE SE STRACHEM ZE ZMĚNY
Pnutí vzdálených polarit, potíže. Oheň expanze se kombinuje s emocemi a starými modely. Vnímáme vnitřní nevyváženost společně s vnější sílou.
Tijax je den pro neohrožené čištění ducha od strachů co způsobují stagnaci, od přehnaného uzemnění, disciplíny, perfekce, stagnace v bolesti minulosti co působí tvrdost a odstrkuje hojnost. Pracuje na odstranění všeho, co stojí v cestě a blokuje nás od bytí tím, čím jsme a máme být. I ty nejsložitější problémy mohou být vyléčeny. Držme se svých snů a ideálů, dnes tvoříme budoucnost. Stůjme potížím vstříc v síle a ne v oběti. Výzvy jsou tréningové situace a signály nutnosti změny.
Energie přináší volbu mezi stagnací v minulosti a cestou jejího léčení k volání Duše. Nenechme se strhnout strachem, najděme vnitřní rovnováhu a vytvořme prostor pro to, abychom ucítili to volání. Můžeme přijmout kdo jsme, uznat a přijmout svá zranění a jejich následky v současnosti, navázat kontakt s nitrem, usadit se ve svých pocitech a tak se vyléčit, obrátit se ode dna vzhůru. Cesta není přes výkon, tvrdost a boj, ale přes přijetí, citovost, nacítění, vnímání, empatii, mír.
Změna je všechno, co je opakem toho, co a jak běžně děláme. To je transmutace - překonat zvyk a iniciovat změnu. Transmutace, tedy přeměna obyčejného v neobyčejné, spočívá v říkání častěji ANO a vyřadit NE. Jít podle vnitřního pocitu vzrušení a říkat ANO životu.
Ten, kdo je uvnitř prázdný, ztratil kontakt se sebou, je odpojený od svých pocitů a prožívání, hledá naplnění, svoji hodnotu a šťávu v externím světě (peníze, sex, drogy, spoustu času tráveného sledováním filmů, adrenalinové sporty, fyzický výkon atd.)
Kombinace s letošním Vládcem roku 8 No´j říká:

Mám vizi cíle a cesty a zároveň odvahu jít a podstoupit riziko. Neposlouchat cizí autority (tj. i staré zvyky) a nechat se vést pouze nitrem.  Znamení Tijax se překládá jako nůž, obsidiánový oboustranný nůž. Obsidián je velmi ostrý, znamená separaci, rozpoznání a odřezání. Je to bojovník a neúnavný hledač pravdy a osvícení, co vede k růstu. Zbavuje nás špatných bohů, je to důrazný léčitel. Nabízí synchronicity a vedení po cestě. Velmi záleží na tom, v jakých rukou se ocitne a jak s ním bude zacházeno. Tijax vládne důsledností a důkladností vedoucí ke změnám na další cestě životem. Pozor na ostří nože v podobě slov. Může buď ošklivě pořezat, nebo jako jistá ruka chirurga odstranit opatrně nemocné tkáně, či jako řezbářovo dláto, co správně vedeno, vytvořit krásu. Moudrost a čištění přichází přes výzvy a disonanci. A ty dokáže energie Tijax ukázat a zároveň vyléčit.


20.2.2020 NÁSTUP NOVÉHO VLÁDCE ROKU 8 NO´J

Dnes nastupuje na trůn nový Vládce roku, který má jako hlavní energii propojení nitra a činu, stav Jednoty pro celistvost řešení. Pokud jde o energie, tak ty nejsou přesně ohraničené koncem a začátkem, takže usazování nové energie trvá 20 dní. Ve větším měřítku však stará energie skončí a nová plně nastoupí až za 140 dní 19.6. na den 11 No´j.

Dnes začal úsvit nového, ale stále ještě cítíme chlad noci (minulosti) až do 11 No´j.
Cykly Vládců roku se opakují po 52 letech, tedy 8 No´j byl v roce 1968. Lze dohledat hlavní události roku 1968 a tak trošku odhadnout možnosti současného průběhu.


Dnešek a následujících 12 měsíců se ponese v tomto duchu:


ŽÁDÁ OBNOVIT SVAZEK S DUŠÍ,

POROZUMĚNÍ TEMNÉ A SVĚTLÉ STRÁNCE A PROPOJENÍ PRO NOVÁ ŘEŠENÍ PRO HARMONIZACI VŠECH OBLASTÍ ŽIVOTA,

VHLEDY + ŘEŠENÍ, NITRO + ČIN,

PROBUZENÍ SEBEVYJÁDŘENÍ PŘIPOJENÍM SRDCE A CITU K MOZKU UDĚLAT SVĚT LEPŠÍM MÍSTEM


Tvorba dle srdce tvoří krásu, hojnost, harmonii. Tvorba dle mysli a ega tvoří zmar, úpadek a nedostatek. Dnes se nacházíme uprostřed. Vidíme výsledek poslušnosti egu a chamtivosti všude kolem sebe a zároveň už cítíme, že to není pro budoucnost dobré. Uvědomujeme si to, cítíme emoce, jsme empatičtí k prostředí, ve kterém žijeme.
Propojení minulosti s budoucností znamená vypořádat se s projevy nadřazenosti mysli na cestě ke svému nitru - středu všeho dění, vztahům a celkové hojnosti. Přílišné myšlení vede ke zmatku a stagnaci. Dnešní energie znamená uvolnit nadvládu levé hemisféry myšlení a dát stejný prostor hemisféře pravé. Harmonický život a vztahy mohou být jen tehdy, pokud mysl je pouze sluhou našeho nitra, nikoliv jeho pánem. Energie dne vyvádí ze spánku a slepoty mysli/ega. Naslouchejme vnitřnímu hlasu, ptejme se svého svědomí a citů na řešení a věřme jejich vedení. Může to být tichý hlásek, projevený v maličkosti, ale s velkým významem pro budoucnost. Překážky i jejich řešení vždy vznikají na jednom místě - a tím je mysl. Intelekt je pravá hemisféra, intuice, moudrost Vyššího Já.
Dnes navazujeme přerušený dialog se svojí duchovní podstatou, která oplývá bezpodmínečnou láskou, je světlá a neomezená a pokud vyslechneme Pravdu, tak je to cesta ven z bludiště a chaosu cizích doktrín, zmatků a bláta, na světlo. K tomu je dobré zpomalit, podívat se na vše z vyšší perspektivy, zklidnit, naladit. Je nejlepší den pro spojení se svým Vyšším Já.


ENERGIE 8 NO´J BUDE JAKO VLÁDCE ROKU DO 19.2.2021.

Jde o rok pod vládou Měsíce, což je nitro, ticho, city, empatie, citlivost, svoboda a krása. Jde o rok pod vlivem archanděla Gabriela, který má ženskou energii. Je tím, kdo objasňuje tajemství inkarnace lidských bytostí.

Znamení No´j je intelektuální génius, myšlení, vědomosti. Je o tom, jak se vědomosti mění na moudrost; zahrnuje mysl, učení a prastarou paměť, vede ke vzdělání a psychologii. No´j klade otázky, nalézá odpovědi a řešení, je skvělý inovátor. Energie No´j dává speciální dar rozvoje nápadů a nové inspirace. Klade důraz na vztahy a spravedlnost.
V původní Mayské mytologii znamená pohyb, pohyb srdce a mysli a pohyb obecně. Je to Myšlení, Myslitel. No´j učí konat trpělivě a s čistými úmysly za účelem získání moudrosti. Proto také znamená myšlenky a nápady vyčištěné a ukotvené srdcem. Jako znamení zodpovědnosti a rozumu má za zvířecí představitele pracovitého datla a rychlou gazelu. No´j je schopen hluboké introspekce a nalezení odpovědí.


19.2.2020 7 Ajmaq´ - 4 WAYEB - 5. den Wayeb

5. den Wayeb uzavírá retrospekci a odtažení. Vidíme úsvit nového roku a zároveň to může být ten nejobtížnější den. Rodíme se z kukly, krystalizují procesy, co se udály během Wayeb.
V kombinaci s dnešní energií to znamená být každý tím, čím má být a ničím jiným. Dovolit si to a dovolit to druhým. Odpustit si dosavadní žití v nepravdě o sobě, odpustit to i druhým, a slavit různost a pestrost každého. Každý má své jizvy, chybovat je lidské.
Když budu já a každý jiný tím, co tady má být, tak si budeme moci nabídnout širokou paletu talentů a schopností, kterými společně vytvoříme spolupracující mozaiku pro tvorbu úplně novým způsobem.
TLUSTÁ ČÁRA ZA MINULOSTÍ, ODPUSTIT A ZAPOMENOUT, NÁVRAT K SOBĚ A SVÉ PRAVOSTI, SROVNÁNÍ VEŠKERÉHO VNITŘNÍHO ROZPORU, PŘIPOJENÍ NA VLASTNÍ BYTÍ, NÁVRAT DOMŮ. SLADKOST ŽIVOTA SE VRACÍ.
OSLAVA RŮZNOSTI
Nesmírně silný den. Pochopení vlivu a zátěže rodu a minulosti a jejich dopad formou kódů na náš život. Dochází k mocnému AHA efektu a tím ke zlomovému vyřešení vnitřního nesouladu, vyčištění aury, konečné zbavení účinnosti porovnávání s druhými. Pocítí hlavně ti, kdo dosud prošli vědomě a napojeně předchozím obdobím.
Odstraňování starých a zaběhaných vztahových vzorců a návyků, opuštění setrvačnosti, nová optika namísto zafixovaného pohledu, prohlédnout a uvidět sebe a lidi kolem nás v pravdě takové jací jsme - rozpomínáme se na to, co jsme vždy věděli - že jsme staré bezčasé duše, které jsou pouze dočasně v této inkarnaci, jedné z mnoha. A tak pochopíme a přijmeme aktuální rozdílnosti, protože známe skutečnou pravdu života.
A tak děláme tlustou čáru za minulostí. Konec zpytování, hledání a porovnávání znamená fakticky odpuštění sobě i všem, zásadní změnu pohledu na sebe a svět. Opuštění nesmyslných pocitů viny a hanby, staré tvrdosti a strohosti - vždyť to jsou úplné hlouposti, boje jako žabomyší války. Přijde změna kurzu, možná změna plánů, které byly vymyšlené hlavou. Zachytit záblesk Vědomí, věřit, nechtít potvrzení zvenčí.  Počátek návratu k době, tam, kde máme být. Tím začíná rozjezd mocných procesů tvoření, stabilizace, řešení. Konec oběti. Radost, úleva, klid a pocit sjednocení s vyšším Já přinese vynulování do neutrality, do života beze strachu.
Energie Ajmaq učí činu beze strachu, umění žít, uvolnění stresu a strachu z odmítnutí, viny, obviňování a zesměšnění a jít k lidem, propojovat se, komunikovat a být aktivní každý v tom, co je mu dáno a vlastní.
DNES TVOŘÍME BUDOUCNOST!
"Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má bejt to, co je a ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Aneb Ševče pusť se koryta a drž se kopyta." (Jan Werich)


Dnešní energii v kombinaci s letošním končícím Vládcem roku 7 E´ říká:

Začátek období hojnosti na všech úrovních, času převzetí role Zdroje, oživení mystické síly. Nová setba, čas tvorby, cesta k harmonii, obnova radosti.
Ajmaq je znamení pochopení vlivu zátěže rodu na náš život. Je o odpuštění, introspekci, přečinu a nezodpovědnosti, strachu z chyby a smrti starých vzorců. Je o prohřešku a odpuštění. Ajmaq je ale také zvědavý a důsledný, má dar analýzy a díky tomu je o introspekci, tedy sám hledá a odkrývá svoji minulost.
Je o zjištění, že tu nejsme sami, že jsme součástí celku, že celek ovlivňuje nás a naše jednání celek. Každý jsme v životě udělali něco, co bychom dnes raději neviděli. Pro Ajmaq je zodpovědnost velké téma. Na jedné straně může jít o přehnanou zodpovědnost až posedlost směřující k útisku ostatních, na straně druhé může být nositel Ajmaq první, kdo bude nezodpovědný rodič, či nedůvěryhodný partner.
V původní Mayské mytologii byla v den Ajmaq stvořena první svíčka. Vosk je symbolem pro pracovitou včelu a tak je včela jedním ze zvířecích totemů Ajmaq. Mayové zapalují svíčku na paměť předků a v rituálech za odpuštění 7 hříchů, které pramení z pýchy. Ajmaq je vnímán jako energie karmické očisty, plamen spálí viny. Dalším zvířecím představitelem tohoto znamení je Sup. Ten očistí svět od všeho, co zbylo po spálení svíčkou. Sup je čištění, smrt starých vzorců.
V dopadu všech těchto aspektů energie Ajmaq je odpuštění a tedy velká tvorba. Pochopení a převzetí zodpovědnosti za své činy minulé i budoucí, tvorba vlastního života, uzdravení, probuzení. Ajmaq jde za svým cílem pomalu, ale jistě.


18.2.2020 6 Tz´ikin - 3 WAYEB - 4. den Wayeb

Čtvrtý den introspekce v období Wayeb je spojen s definicí sebe a načrtnutí směru pro nový rok.

Jak dál?

V tomto solárním cyklu je kombinován s energií dne, kdy nám Duch jde v ústrety, kdy Vyšší Já promlouvá a ukazuje cestu z kruhu stereotypů. Kdy může přijít vize, co povede rok 8 No´j, pomoc definovat plán. Nyní se znalostí a pochopením sebe je čas načrtnout kurs pro nadcházející rok 8 No´j.
DUCH JDE V ÚSTRETY, VYŠŠÍ JÁ MI UKAZUJE CESTU Z KRUHU SETRVAČNOSTI, PRYČ S OPAKUJÍCÍ SE MIZÉRIÍ PŮSOBENÝCH NEPRAVDIVOU PŘEDSTAVOU O SOBĚ
VIZE JSOU MOTIVACE K CHUTI TVOŘIT A OTEVÍRAJÍ MOŽNOSTI.
Včerejší opona je dnes nahoře, jeviště života je v plném světle. Přichází energie, co pomáhá zrodu stabilní a udržitelné prosperity. Chceme komunikovat, debatovat, dozvědět se co nejvíc pro budoucí použití. Žádejme dnes co v životě chceme reálnými kroky, přidejme tomu na síle slovem. Vytrubme do světa svoji představu o budoucnosti. Duch nám půjde naproti tak, že se projeví co umíme a co nám jde, kde leží naše pravá autorita. Stojíme na břehu oceánu času - tvorby budoucnosti.
V reálném projevu a činnostech uvidíme svoji míru svobody či závislosti. Zda jsme suverénní a v plné osobní síle vykonavatelů, nebo jen vykonáváme cizí přání. Uvidíme svoji velikost, nebo oběť. Poznáme své modely strachu ohrožení budoucností. Uvidíme kdo jsme a jak jsme či nejsme neomezení.
Jak, jak moc a kdy dáváme a přijímáme je výraz našich starých traumat. Děláme pro sebe to samé, co děláme pro druhé? Dnes mohou padnout staré překážky, je skvělý den na cestu za vlastním vyjádřením, vlastními vizemi. Je den plný odvahy ke změně, chceme něco udělat, projevit potenciál. Přijde vědomí cíle a chceme jít za ním. Přichází síla inspirace k projevení vlastních dovedností. Ať žije naše vlastní hra na našem vlastním jevišti života. Posel z nebes, zprostředkovatel zpráv Vyššího já pomůže demaskovat hry mysli a tak se odevzdat magii Ducha. Vystoupit ze světa výmyslů, nebýt potravou imaginárních pozemských autorit, ale přiblížit se své pravé podstatě.
Odchází staré, procesy kulminují. Dnešní dotek vizí vyššího Já nám pomáhá definovat sebe a svoji cestu, mění vše ve zlato.
Kombinace dnešní energie s letošním Vládcem roku 7 E´ říká:

Bereme si zpět sílu své Duše - neviditelné největší síly. Mysl je korigována Vědomím. Přesun.
Tz´ikin znamená pták, Vyšší Já, prostředníka mezi Bohem a člověkem - Nebem a Zemí. Je o svobodě, zprávách, štěstí, penězích, přináší vize k prosperitě, něco jako mapu k další cestě.
Jako je včerejší energie Ix ženská, tak Tz´ikin je energie mužská. Poskytuje plodný impulz. Tz´ikin je velmi o vztazích a komunitě. Je také díky svému nadhledu nerozhodný a jeho výzva je zaměřit se na konkrétní cíl, jako orlův střemhlavý pád po kořisti. Svým zaměřením na cíl uloví potravu. Tz´ikin pomáhá lidem dostat se na vrchol svých schopností a tak dosáhnout prosperity.
Mayská spiritualita nepovažuje materiální pohodu za nežádoucí a neduchovní. Ekonomická hojnost je přece hodnotný nástroj, který nám pomáhá manifestovat své sny a vize a tak přinést své nejvyšší touhy do reality. Tím můžeme být prospěšní nejen sobě, ale i druhým. Zůstaneme-li chudí, tak nejen sami strádáme, ale zároveň ani nejsme prospěšní ostatním. A právě peníze jsou pro Tz´ikin výzva, záleží na tom, jakou cestu si zvolí. Tz´ikin vede lidi k projevení jejich největšího potenciálu. Je o intuici, komunikaci a porozumění cestě.
Tz´ikin má úkol udržovat dobré vztahy.
Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´ikin jsou např. Woody Alen, Winston Churchill, Michal Jordan.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Denní výklad: https://janamertova.blogspot.com/


13.2.2020 1 Tz´i

OBNOVA A ZESÍLENÍ DŮVĚRY VE VNITŘNÍ VEDENÍ,

ČAS PŘINÉST DUCHOVNÍ PODSTATU A VYŠŠÍ PRÁVA/SPRAVEDLNOST DO SVĚTA NAMÍSTO ZÁKONŮ TVOŘENÝCH ČLOVĚKEM - BRÁNA NOVÝM AUTORITÁM JE OTEVŘENA


Začíná nesmírně důležitá trecéna - trecéna uzdravení vnitřního páru a postupných kroků vedených nitrem, duchovní podstatou. Nic není náhoda.  Opravdu nesmírně důležitá, protože v geniálním matematickém systému kalendáře Chol Q´ij nás bude provádět tím, co potřebujeme zvládnout pro dosažení své budoucnosti ve fyzickém fungování. Což znamená, že nás povede každého specificky ke sjednocení mužské a ženské energie, tvorbě sebehodnoty a tedy charakteru. Tomu předchází uzdravení vztahu se svojí potlačenou ženskou, tvůrčí částí, porozumění a harmonizace emocí. Dnes se tato cesta otevírá, otevírají se dveře. Po obdobích, kdy jsme uviděli své strachy a závislosti začíná období obnovení potenciálu, který vyplývá z vnitřní harmonizace pro přirozenou osobnost. Nastává konec hierarchie v nitru i ve vztazích, pochopení spojování a spolupráce vnitřních částí i ve skupině, nastoupení dohod namísto diktátu, propojení namísto izolovanosti. Odmítneme, nebo přijmeme? Všech cílů může být dosaženo za použití notné dávky realizmu na jedné straně (emoční kázeň a zralost) a propuštění vlivu ega na straně druhé (osobnost, charakter). Nastupuje nové vedení, přichází čerstvý průvodce, aby nás vzal novým směrem, má s námi ty nejlepší úmysly. Důvěřujme mu a směru, kterým nás vede, bezpodmínečně. Mluvíme zde o víře ve vyšší spravedlnost, o naději, že můžu zažít pestrý a radostný život, když se zaměřím napřed na sebe a své potřeby, na svůj způsob bytí, na stopy, které po sobě zanechávám, na své nitro, na radost, na tvorbu namísto ničení a půjdu podle toho. Tam leží moje hojnost. Pole je otevřené.

V astrologii je souhvězdí Velkého psa, jehož nejjasnější hvězda (a zároveň nejjasnější hvězda na noční obloze) je Sírius, Psí hvězda. V postavení souhvězdí míří svým šípem k pásu Oriona - Hvězdě naděje. A ta naděje je o tom, že šíp překoná dálku, je-li nesen touhou. Začíná čas, kdy naše šípy už mají směr, vědí proč a kam letí a budou ve správný čas zasahovat lidi, které do jejich směru patří. Ta naděje se promění v jistotu na den 8 No´j, kdy nastupuje na svůj trůn nový Vládce roku. (viz přednáška minulý týden). Staré Mayské báje říkají, že bytosti z Orionu dali Mayům jejich kalendář.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká:

Vykračuji do neznáma, situace navigují, intuice a synchronicity fungují. Vědomí/Duše se vyjadřuje skrze tělo - půjdu podle pocitů a úspěch mě doběhne.

Tz´i (Pes, vlk) znamená právo, řád a pořádek. Je o zákonech přírody, duchovních i těch vytvořených člověkem. Je o vedení, pravidlech, spravedlnosti a pořádku. Je o pravidlech, termínech, tlaku, diktátu zvyků a posedlostí. Na světlé straně je o pomoci a radě, zajištění, že zákony budou dodržovány. Je také o emoční rovnováze, laskavosti, strategii. Tz´i znamená také loajalitu, laskavého průvodce, parťáka, přítele, pomocníka. Jako průvodce s námi dělá první kroky do tmy a vede nás do zrození vlastní pravé autority. Tz´i také projevuje sexualitu jako tvůrčí prvek a tak je o vládě smyslů, důvěře a zradě.Překládá se jako Pes, ale v původní Mayské definici se vztahuje na téměř všechny čtyřnohé kožešinaté obyvatele džungle, takže zahrnuje i další představitele tohoto znamení - mývala, nebo kojota, jako průvodce kopci a horami. Tz´i je jedno ze znamení, které má silný vztah k primitivní podstatě a divočině.Tz´i souvisí s cestou života, stejně jako znamení E´, ale neznamená cestu samotnou, ale způsoby, jak po cestě kráčíme (charakter). Proto také v jazyce Yucatec se nazývá Oc, což znamená šlépěj. Se znamením Tz´i se snažíme jít cestou života s duchem rovnováhy a harmonie vlastním souladem s kosmickými a přírodními zákony. V představě psa vidíme loajalitu i zradu a nevěru, bezpodmínečnou lásku i vyceněné zuby, vášeň, impulzy, smysly co mohou vést na scestí.


Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Denní výklad: https://janamertova.blogspot.com/


8.1.2020 1 K´at


OSVOBOZOVÁNÍ MYSLI CO VEDE K ROZVAZOVÁNÍ VŠECH UZLŮ CO SVAZUJÍ PROJEV ŽIVOUCÍ ENERGIE,

OSVOBOZOVÁNÍ Z OMEZENÍ OBĚTI A ZÁVISLOSTÍ,
OČISTA IDENTITY DO SHODY S NITREM,

PROPOUŠTĚNÍ BLOKŮ A VĚZNĚNÍ MINULOSTI,

ODKRÝVÁNÍ SCHOPNOSTÍ A TVŮRČÍ SÍLY,

ZASETÉ DUCHOVNÍ SEMENO ZAHAJUJE RŮST


 Konečně! Žádné otázky co preferujeme se nekladou! Nastává správný čas odříznout a odstranit vše co nás svazuje a odděluje od duše, klidu, vnitřního míru a bezpečí a budoucí vnější hojnosti.
Dnes začíná nová trecéna - trecéna obratu na vlastní pravost. Bude to období, kdy se budeme moci z různých úhlů podívat na to, co nás svazuje. Začíná trecéna osvobozování našeho tvůrčího aspektu. Začněme od začátku tím, že si budeme správně přát, tedy že prohlásíme, že máme záměr se osvobodit ze starých vězení, potlačování, zneužívání a zraňování působené egem a myslí starého paradigma patriarchátu, záměr dát znovu autoritu svému nitru.


 Trecéna bude o probouzení vlastního potenciálu, ukončení strachu o přežití, obětí, závislostí na lidech, místech, idejích, sebelítosti, bezmoci a nastoupení na cestu plné závislosti pouze na svém vnitřním Tvůrci. Začátek nástupu na cestu vitality a uplatnění potenciálu k samostatnosti - tedy nalezení nových zdrojů pro dalekou budoucnost, vnitřních i vnějších, včetně nové krásy a harmonie. Uvidíme rozpor mezi svojí představou o hojnosti a realitou a tak bude nutné převzít zodpovědnost za svoji minulou i budoucí tvorbu, překonat emoční výkyvy, uzavřenost a bázlivost a uvěřit ve vlastní síly. Soustředit se na skutečná fakta přítomného okamžiku a nenechat banality narůst v monstra. Řešit podle reality a ne čertů malovaných na zeď znamená překonat vlastnoručně vytvořený strach a tak osvobodit mysl a uvolnit Duši. Zaměřme se na radost a vděčnost, protože PŘICHÁZÍ NADĚJE, co v příštím období zvedne překážky z cesty, odlehčí břemenům a vytvoří prostor pro nová řešení.


 Klíčem je zpomalení, uvolnění tlaku mužské energie v nás, která v touze po dokonalosti výsledku sice motivuje k výkonu, ale zároveň je závislá na výstupech a jejich rychlém dosažení, čímž si blokuje prožívání oné cesty postupného růstu do konečné podoby. Takže zpomalit a pomalu a trpělivě pěstovat a rozvíjet to, čemu se věnujeme, až do výsledné dokonalosti. Vidět a s láskou si užít růst den za dnem, pokrok v každé maličkosti, jako když sledujeme růst rostliny, kterou jsme zasadili a těšíme se na ni.


 Znamení K´at je symbolicky spojeno se zahradami, farmami, pěstováním a bezpodmínečnou podporou růstu s vděčností za každý postupný krok a výsledek. Protože přirozená krása není dokonalá, stejně jako co je dokonalé postrádá přirozenost.


Přesně o tom je i kombinace letošního Vládce roku 7 E´:

Buďme na sebe hodní, zvolme šetrnější přístup k sobě, druhým, životu, dejme milost sobě, světu, stejně tak tomu čemu a komu se věnujeme. Plynulost bez tlaku je prostředek, jak dosáhnout spokojenosti. Tlak je přízrak minulosti, dejme jim svobodu. Reorganizace ducha a těla k harmonii.
 
Znamení K´at představuje síť. Vkládá do sítě a přináší vše, co potřebujeme k dosahování věcí - obsahuje jídlo, které jíme, znalosti, které máme, zkušenosti a problémy, které jsme potkali v životě a taky karmickou zátěž. Sbírá nápady, představy a názory pro budoucí dílo. Podporuje prosperitu a hojnost pocházející ze Země, je smyslné a plodné. Také je o věcech, které nás chytly do pasti. Bariérách, břemenech a blocích na cestě k hojné úrodě, jako jsou třeba i přílišné závazky k posbírané hojnosti, které nás zpomalují v dalším postupu. Zvířecím představitelem je Pavouk, jehož síť symbolizuje sběr hojnosti pro obživu, ale zároveň i past. V originálním glyfu znamení K´at vidíme důlek, který vytlačila naplněná síť Blood Woman, dcery Podsvětí, když měla dokázat svoji pravdu tím, že naplní síť kukuřicí a jí se to podařilo. Zasela jediné zrnko kukuřice a sklidila jich 600. Stinný aspekt smyslového sběrače K´at je nestřídmost, akumulace věcí a utrácení peněz rychleji, než je jejich získávání, přílišné lehkomyslné experimentování na různých frontách, vzdává se starého pro lesk nového, omyly, chyby a špatné činy, dokonce až přečiny proti zákonu. A tak si plní síť své karmy a zvyšuje svoji zátěž. Ovšem zároveň je v glyfu i semeno kukuřice v zemi jako symbol skrytého potenciálu. Energie K´at je o překonávání jakýchkoliv překážek.


 Známé osobnosti narozené ve znamení K´at jsou např. Martin Luther King Jr., Christian Dior, Henry Kissinger, Papež Benedict XVI.


Blíží se nástup nového Vládce roku 8 No´j 20.2.2020-19.2.2021

PŘEDNÁŠKA O NOVÉM VLÁDCI ROKU 8 NO´J

s Janou Mertovou, Mayským kalendářem a Novým Vládcem roku.

Zvu vás tímto na přednášku o novém Vládci roku 8 No´j, který nastoupí na svůj trůn 20.2.2020.

Přednáška se koná: 
úterý 4.2.2020 17:00 - 20:00 hod.
Středisko volného času, Zemědělská 2, Ivančice
odkazy zde:
https://www.facebook.com/events/594353654732394/?active_tab=about
https://www.i-kompas.cz/maysky-kalendar-pro-moderniho-cloveka-novy-vladce-roku/?fbclid=IwAR0rQX728Q0BxU5-3ftFf07hNwFDHvGJ53gfoeolpkE6fXEXWpvPTmwwqXs


Odkud jdeme a co je naší životní misí ...

Denní výklad zde: https://janamertova.blogspot.com/

CO TO ŽIJI A KDO VLASTNĚ JSEM? KAM MOHU JÍT? KDE JE MOJE PRAVÁ IDENTITA A JAK SE K NÍ DOSTANU??

Proč se mi ty věci dějí? Co to vlastně žiji? Kdo jsem? Odkud jsem přišel a kam jdu? 
Výpočet Životního plánu, v datu narození je vše.

Pro výpočet svého osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Jana Mertová


Moje přednáška o novém Vládci roku 8 No´j byla natáčena portálem Příznaky transformace a její záznam najdete na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=dWeI7QrNukw

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.


Akasha