Život podle Mayského kalendáře

13.01.2020 16:47


13.1.2020 9 Kawoq´

ZNOVUZROZENÍ, NOVÝ PŘÍBĚH (S)TVOŘENÍ A SEBEVYJÁDŘENÍ, ÚKLID A TVORBA PROSTORU, VĚDOMĚ ZASTAVIT ORIENTACI NA MYSL A VENEK - PRAKTIKOVAT ORIENTACI NA NITRO A VNÍMÁNÍ, ZMĚNA TVŮRCE ŽIVOTA, JÍT ZA PROŽÍVÁNÍM RADOSTI

Proces rození nového života. Co mu bude vládnout? Co chceme zažívat? A budeme o tom jen mluvit, nebo pro to i něco uděláme? Hledání cesty, svého výrazu a posun k vlastní tvorbě.Hojnost, radost z okamžiku, napojení na sebe, prožívání svého života a radostná tvorba. A také přecitlivělost, city, emoce strachu z budoucnosti, kritiky, pronásledování, vše jako produkty mysli a vnějšího světa, a tak jsme připoutáni k ověřeným návykům a zásadám. To vše je Kawoq´. Jestli chceme prožívat to první a nemáme to tak, tak jsme si postavili nějakou bariéru. Dnes uvidíme, že ta bariéra je mysl. Láska nikdy neumírá přirozenou smrtí; vždycky je zabita egem. Ego je jen maska, je to skořápka; chce kontrolu a je živené mocí, protože žije ve strachu. Dnešní energie přináší nový život do života. Je to znovuzrození do jednoty jakéhokoliv druhu, ale začíná jednotou se sebou. Pomáhá nám nereagovat na naše ego, ani na ego ostatních a raději se vědomě zaměřit na vlastní prožívání. Pomáhá integrovat polarity ve vztazích a místo zápasu s nimi o ně pečovat. Bez činu směrem k uskutečnění se nic neuskuteční - to je pravá síla realizace. Dnešní sílu Kawoq můžeme použít konstruktivně směrem ke vnímán svých potřeb a jejich naplňování (sycení emoční hloubky). Osvobozujeme se ze zábran, komplexů, chybných představ, odstraňujeme obranný postoj, odkládáme rigiditu v myšlení a zvycích, překračujeme komfortní zónu a tak léčíme své nitro, aby znovu cítilo radost. Necháváme rozkvést svoji sílu a suverenitu, jdeme za tím, co sytí naše nitro, jdeme tam, kde prožíváme radost, projevujeme své talenty a dary. Zastavujeme negativitu mysli a volíme nový přístup k realizaci svého života a vztahů.Odevzdejme se impulzu obnovy čistoty Duše. Oživme svůj život tím, že půjdeme za svými vášněmi, za výsledkem toho co chceme. Osvoboďme se do individuálního projevu, vyjádřeme své potřeby, vyjádřeme sebe. Protože se po nás nechce poslušnost a sevření, ale očekává se naplnění vlastních představ a tužeb. Jak dovedeme zahořet vnitřním ohněm pro to co chceme? O co si neřekneme totiž nebude. A oheň jsou emoce a emoce tvoří. Inspirace přichází z nitra a projeví se navenek silou přitažlivosti. Jsme v bodě výstupu z minulosti po dosažení všech plánovaných zkušeností, které nás měly dostat zpět na trať. Nebojme se neřešit a jen tak buďme v přítomnosti a radostně ji prožívejme. Pokyny z nitra vedou, poslechněme je.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká:

Zklidnění a tvorba prostoru, dovolení, aby podmínky pro uskutečnění uzrály a pak vše samo přijde. Logika a intelekt jsou záměrně blokovány pro vnitřní vývoj Vědomí, pro duchovní výcvik a probuzení vlastní magie jako nový a lepší způsob tvoření. Tam leží naše síla. Začněme malými krůčky, objevujme krásu okamžiku, krásu našeho prožívání namísto orientace na vnější.

Kawoq se překládá jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze. Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními. Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu. Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli. Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.


12.1.2020 8 Tijax

PROZŘENÍ, UZDRAVENÍ JEDNOTY A ROVNOVÁHY SVÝCH POLARIT DO CELISTVOSTI, VYLADĚNÍ FORMY, PŘIJETÍ SVÝCH STÍNŮ A SPŘÁTELENÍ SE SVÝMI BĚSY, OD NUCENÉHO PO VYTOUŽENÉ

V trecéně osvobozování a léčení vnitřního dítěte, tedy cesty ke svobodné tvorbě, přichází léčitel toho, co není v harmonii s naší Duší, s Vědomím. Způsobuje probuzení díky reflexi a pomáhá změně.  Můžeme mít daleko víc, než o čem sníme. Můžeme tvořit podle své svobodné vůle. Můžeme mít hmotné statky, styl života, skvělé vztahy. Můžeme žít v souladu a míru v nitru i navenek. Jak toho dosáhnout? Zamýšlíme se nad vzory rodičů v dětství, modely rodu síly a závislosti, role diktátu, kontroly, ovládání a oběti, energie otce a matky, mužské a ženské. Energie brát a dávat, tvořit či záviset. Role harmonicky rozvržené, nebo převrácené. Vzpomínáme a chceme si to tvořit správně. Chceme si doplnit život o to, co nám chybí, na jakékoliv úrovni. Rod a jeho modely v sobě máme, to nikdo nevymaže. Přijměme tedy svoje stíny, spřátelme se se strachy a pojďme složit zkoušku z víry v sebe.  Buďme vděční za to všechno, co nás vlastně díky odrazu našeho myšlení v realitě v našem životě léčilo k bytí sami sebou. Původní důvod našeho života na Zemi stále existuje, náš Tvůrce uvnitř stále existuje. Dnes nám energie reflexe a léčení pomůže si věci ujasnit a začít léčit nerovnováhu mužského a ženského aspektu v nás. Léčení nadvlády a oběti. Můžeme odstranit svoje vnímání světa jaký nám byl vnucen, odložit strach a vinu na jedné straně, či tlak, diktaturu, boj a negativitu na druhé. To je cesta k léčení suverenity a sebevědomí. Odkládáme strach z neznámého a vydáváme se do tmy tunelu nového zrození. Jinak to prostě nejde, porod už nejde zastavit. Víme, že na konci je světlo, co bylo dosud pohřbeno, i když ještě není vidět. Karty se míchají a rozdávají se nové. Věříme, že budou lepší, než ty minulé. Převezměme zodpovědnost za svoji budoucnost. Podívejme se pod vlastní nohy, co tam máme. Přijměme stávající stav věcí, ale nepouštějme ze zřetele svoji vizi, nezadusme vnímání vedení nitrem. Tvořme vlastní obraz budoucnosti a přitom žijme svoji aktuální realitu, protože když se od ní odpojíme jen k toužení a snům, tak nebudeme nikdy mít pocit naplnění. Naplnění nepřichází někým, nebo něčím vnějším, ale zevnitř. No a potom vstupovat do dveří, které se budou otevírat. Nebojovat předem analýzou, ale přijmout, nebát se smrti, věřit ve vedení a jít do otevřené situace s důvěrou. Snažit se být v kontaktu se svým životem teď, vnímat, žít a prožívat svůj život každým okamžikem přináší naplnění. Prožívat co přináší, ať je to na jakkoliv dlouhou či krátkou dobu. To je pochopení tajemství života a smrti.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká:

Smíření vnitřních polarit a splynutí s vnitřními proudy. Tvořit svůj život jinak a lépe. Změna pohledu ze zaměření na objekt do prožívání sebe otevírá bránu. 

Znamení Tijax se překládá jako nůž, obsidiánový oboustranný nůž. Obsidián je velmi ostrý, znamená separaci, rozpoznání a odřezání. Je to bojovník a neúnavný hledač pravdy a osvícení, co vede k růstu. Zbavuje nás špatných bohů, je to důrazný léčitel. Nabízí synchronicity a vedení po cestě. Velmi záleží na tom, v jakých rukou se ocitne a jak s ním bude zacházeno. Tijax vládne důsledností a důkladností vedoucí ke změnám na další cestě životem. Pozor na ostří nože v podobě slov. Může buď ošklivě pořezat, nebo jako jistá ruka chirurga odstranit opatrně nemocné tkáně, či jako řezbářovo dláto, co správně vedeno, vytvořit krásu. Moudrost a čištění přichází přes výzvy a disonanci. A ty dokáže energie Tijax ukázat a zároveň vyléčit.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tijax jsou např. Keanu Reeves, Sophia Loren, Martin Scorsese, Fidel Castro.


Odkud jdeme a co je naší životní misí ...

Denní výklad zde: https://janamertova.blogspot.com/

CO TO ŽIJI A KDO VLASTNĚ JSEM? KAM MOHU JÍT? KDE JE MOJE PRAVÁ IDENTITA A JAK SE K NÍ DOSTANU??
Proč se mi ty věci dějí? Co to vlastně žiji? Kdo jsem? Odkud jsem přišel a kam jdu? 
Výpočet Životního plánu, v datu narození je vše.

Pro výpočet svého osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Jana Mertová


Blíží se nástup nového Vládce roku 8 No´j 20.2.2020-19.2.2021

PŘEDNÁŠKA O NOVÉM VLÁDCI ROKU 8 NO´J

s Janou Mertovou, Mayským kalendářem a Novým Vládcem roku.

Zvu vás tímto na přednášku o novém Vládci roku 8 No´j, který nastoupí na svůj trůn 20.2.2020.

Přednáška se koná: 
úterý 4.2.2020 17:00 - 20:00 hod.
Středisko volného času, Zemědělská 2, Ivančice
odkazy zde:
https://www.facebook.com/events/594353654732394/?active_tab=about
https://www.i-kompas.cz/maysky-kalendar-pro-moderniho-cloveka-novy-vladce-roku/?fbclid=IwAR0rQX728Q0BxU5-3ftFf07hNwFDHvGJ53gfoeolpkE6fXEXWpvPTmwwqXs


Akasha