Život podle Mayského kalendáře DUBEN 2020

06.04.2020 11:59

Vědomě kráčet vstříc svému osudu podle Mayského kalendáře

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com Jana Mertová. Denní výklad: https://janamertova.blogspot.com/

8.4.2020 4 Kan

PROBUZENÍ ŽIVOTNÍ SÍLY

SVLÉKÁNÍ STARÉ KŮŽE

PROPOJENÍ SE SVOJÍ PODSTATOU

RŮST DO VLASTNÍ ZÁŘE


V trecéně změn k vlastní vnitřní navigaci a síle se začíná projevovat právě ta moudrost z jiných dimenzí, to Vědomí, Tvůrce, hadí, životní, ženská síla v nás, která tvoří život. Díky ní uvidíme místa, kde jsme vystaveni iluzi a manipulaci druhých ve snaze nás ovládnout. Uvidíme, co je potřeba změnit. Uvidíme manipulaci a nadvládu jiných nad sebou a ucítíme vlastní reakci v těle. Propojíme se sami se sebou. Může dojít k probuzení pravé osobnosti, najdeme sebehodnotu, propustíme slabost a závislosti a začneme dělat harmonické změny ve vnějším světě tak, aby odpovídaly našemu vnitřnímu světu.
Bez ohledu na to co se děje zůstat na tu vesmírnou moudrost napojeni, na ten Zdroj, co vede moji loď a ukazuje cestu. Posilujme trpělivost, výdrž a růst do vlastní záře. Tím přitahujeme a vymezujeme novou budoucnost, jinou než dosud. A do ní mohou přijít noví lidé.

Stoupá naše odhodlání, vnitřní oheň hoří.

Energie protestu proti disharmonii v sociální oblasti.
Léčitel, co je v kontaktu s ženskou energií a léčí mužskou energii. Otevírá srdce druhých i své vlastní.

Kombinace s letošním Vládcem roku 8 No´j říká: Hledání všeobecné harmonie. Vyrovnává dualitu, což znamená posun v nalezení identity v prostředí, kde právě jsme. Proměna, posun, změny. Z nerozhodnosti a bezsměrnosti do života.

Kan se překládá jako Had, opeřený had. Znamená probuzenou prvotní energii kundalini, vnitřní oheň, který prochází tělem, má podobu blesku a svým tvarem tak připomíná hada. Tato energie oživuje vše ohromnou silou a znamená právě sílu. Z pochopení používání síly pramení moudrost. Právě jako blesk propojí nebe se zemí, tak tato energie tvoří základ životní síly. Je o všech typech transformace a růstu - evoluci lidstva, osobním růstu, duchovním rozvoji, vztazích. Síla a znalosti přinášejí moudrost.

Kan jsou nesmírně silní fyzicky i psychicky a tato životní energie je udržuje dlouho vitální. Protože jde o silnou prapůvodní energii, tak v neřízené formě může způsobit destrukci a být nebezpečná. Kan je o velké
moudrosti, nebo velké manipulaci. Je o velké laskavé síle, nebo o jejím zneužití těmi, kdo hledají nadvládu nad druhými. Týká se to nás všech, máme ji v sobě nějakým způsobem všichni. Kan je silný fyzicky a klade na fyzickou kondici a zdraví velký důraz. Možná nebýt fyzické a psychické síly, neměl by odvahu a ani sílu ke změnám.


7.4.2020 3 K´at

ANALÝZA PŘEKONANÝCH VĚR A KONCEPTŮ - VYVÁZÁNÍ ZE
SETRVAČNOSTI MYŠLENÍ A VPUŠTĚNÍ TVŮRCE DO ŽIVOTA

HLEDÁNÍ KOTVY UVNITŘ, NIKOLIV VENKU

ZNOVUNAPOJENÍ NA VNITŘNÍ ZDROJ

ZMĚNA STYLU ŽIVOTA DO CELKOVÉ POHODY


Dnešní den je nesmírně důležitý pro průběh dalšího života.
Energie nás povede k hledání a nalezení. Chceme život v souladu se sebou, ale pořád máme nějaké nejasné bloky, které nám v tom brání. Vnímáme neklid, nervozitu, vnitřní krize a možná i vnější, jakési šmodrchance a uzly.

Jaké? Proč? Co to je?

Dnešní energie je o cestě k vlastnímu narození. Co to znamená? To znamená, že každý to máme prostě nastavené nějak a jistě jinak, než někdo druhý.

Dnešní energie je o návratu k sobě, tak jak to mám nastavené JÁ! Důvěřuj, ale prověřuj = řiď se jen a pouze tím, jak ty to cítíš nejlepší pro sebe. Nikdy naplno nevěřte informacím, které se vám předkládají, od výkladu
kartářek až po veřejná média, protože každou její sdělitel filtruje přes svá vlastní nastavení, aktuální zkušenost, aktuální úroveň Vědomí a vlastní zájmy.
Je nutno počítat s tím, že jde o jeho interpretaci, jeho svět, jeho přesvědčení a že to naše je téměř jistě jiné. Výjimka je případ, kdy je sdělitel zcela vědomý a uzdravený. Ten už ovšem nemá potřebu nás jakkoliv řídit.

Nutí nám někdo, že nejlepší je být vegetarián? Proč bych měl, pokud je jiný způsob výživy v souladu s tím, jak to cítím. Ať je dotyčný vegetarián, je to jeho cesta, moje může být úplně jiná.

Nutí nám někdo, že slunce je škodlivé? Jaké jsou důvody toho, kdo to prohlašuje? Byznys? Jeho vlastní zkušenost? Ale to neznamená, že pro mě je to stejné, že moje nastavení a zkušenost nemůže být jiná. Jestliže
miluji slunce, jestli mi dělá dobře a mám to vyzkoušené po všech stránkách, půjdu na slunce podle sebe. A nebo třeba se opravdu budu schovávat ve stínu, protože prostě jsem úplně jiný typ než onen sluncemilec.

Stejně tak časové prognózy u vážných nemocí. Statistiky neobsahují všechny informace, obsahují pouze výčet případů. Ale už nevíme příběh těch, kdo ty statistiky plní, proč se do nich dostali. Jsou to jejich příběhy, jejich nastavení pro život, jejich způsoby, jak je žili. Ale to neznamená, že já to mám stejně! Můj příběh je úplně jiný, variant je obrovské množství. Mohu jít cestou těch, kdo se do těch statistik nedostali!

Máš život jen o dřině? Já to mám třeba jinak a svoje nastavení mi nevnucuj.

Máš svůj život o řádech, pravidlech a musech? Já to mám třeba jinak, netlač mě tam, kde to není moje.

Jestli nás někdo jakkoliv programuje do strachu a omezení a my vnímáme vnitřní rozpor s tím, jak to cítíme my sami, potom následovat jeho
cestu vede k naší nemoci, zatímco následovat sebe vede k mému uzdravení na
všech úrovních. Dosaďte si cokoliv z dnešní situace.

PŘIPUSTIT, ŽE VĚCI MOHOU BÝT JINAK. PŘIPUSTIT, ŽE JÁ TO MŮŽU MÍT JINAK. PŘIPUSTIT, ŽE JÁ TO MÁM URČITĚ JINAK NAROVNÁVÁ CESTU.

3 K´at nás vede k vnitřnímu osvobození. Vzít emoce (hlavně strachy) a rozum do hrsti. Uvolnit mysl z pravidel a předsudků a naladit se na své nitro, svoji přirozenost. Naplňujme si život podle svého nitra, buďme sami
sebou, žijme přirozený život podle zdravého rozumu, dovolme si vnitřní prostor a svobodu, projevit své vlastní kvality a svoji zodpovědnost napřed k sobě.
Propojme oba své póly a hledejme cestu k propojení sebe sama s okolím. Ani moc, ani málo. Emoce na základě stavu psychiky vytvářejí extrémy v realitě. Buďme každý sám sebou, hledejme hojnost ve svém nitru, nikoliv v nadměrném hromadění materiálních věcí. Pravé hodnoty máme uvnitř, nikoliv venku. Ty venkovní nám mohou zlomit vaz. Vyvázat se z připoutanosti na matérii (kvantita) a budovat chrám Duše (kvalita).

Když se uvolníme ze strachu, nejistot, pochybnosti definovaných myslí, tak se osvobodíme i od vnějších břemen. Odpoutání od předsudků a osvobození nitra mění život do klidu a celkové pohody.

Dnešní kombinace s letošním Vládcem roku 8 No´j říká:
Vystoupit z limitujících věr, doktrín a konceptů mysli a ega a nechat Tvůrce/nitro zářit. Vymanit se ze zajetých kolejí a najet na nové. Vzít otěže do vlastních rukou a řídit vnitřní energie beze strachu ke svému jasně
definovanému horizontu.

Moje přednášku o novém Vládci roku 8 No´j byla natáčena portálem Příznaky transformace a její záznam najdete na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=dWeI7QrNukw

Znamení K´at představuje síť. Vkládá do sítě a přináší vše, co potřebujeme k dosahování věcí - obsahuje jídlo, které jíme, znalosti, které máme, zkušenosti a problémy, které jsme potkali v životě a taky karmickou zátěž. Sbírá nápady, představy a názory pro budoucí dílo. Podporuje prosperitu a hojnost pocházející ze Země, je smyslné a plodné.

Také je o věcech, které nás chytly do pasti. Bariérách, břemenech a blocích na cestě k hojné úrodě, jako jsou třeba i přílišné závazky k posbírané hojnosti, které nás zpomalují v dalším postupu. Zvířecím představitelem je Pavouk, jehož síť symbolizuje sběr hojnosti pro obživu, ale zároveň i past.

V originálním glyfu znamení K´at vidíme důlek, který vytlačila naplněná síť Blood Woman, dcery Podsvětí, když měla dokázat svoji pravdu tím, že naplní síť kukuřicí a jí se to podařilo. Zasela jediné zrnko kukuřice a sklidila jich 600.

Stinný aspekt smyslového sběrače K´at je nestřídmost, akumulace věcí a utrácení peněz rychleji, než je jejich získávání, přílišné lehkomyslné experimentování na různých frontách, vzdává se starého pro lesk nového, omyly, chyby a špatné činy, dokonce až přečiny proti zákonu. A tak si plní síť své karmy a zvyšuje svoji zátěž. Ovšem zároveň je v glyfu i semeno kukuřice v zemi jako symbol skrytého potenciálu. Energie K´at je o překonávání jakýchkoliv překážek.


6.4.2020 2 Aq´ab´al

KRÁČÍME MEZI NOCÍ A DNEM

PŘEMOSTĚNÍ POLARIT NOCI A BDĚLOSTI = PŘÍSTUP K NEZNÁMÉMU
POTENCIÁLU - NÁPADY NA DALŠÍ CESTU

ROZHODNUTÍ O BUDOUCNOSTI

SÍLA DVOU SLUNCÍ UVNITŘ NÁS


 Druhý den trecény síly Ducha a tvorby prostoru pro aktivaci tvůrčích sil nám pomůže spojit polarity dohromady, aby přinesly světlou budoucnost. Cesta je přes naladění na sebe a ne na vnější zdroje informací. Začínáme spolupracovat se Zdrojem, učíme se to. Věřit informacím, které dostaneme, nasměruje nás to na to, co je skutečně potřeba. Žádá se klid, trpělivost, jako když poprvé bereme do ruky čistý list a začínáme psát. Je jedno, jestli jsou první písmenka křivá, podstatné je, že jim čtenář porozumí.

 Zapomenutý potenciál vychází na světlo, pasivně se otevíráme novému a neznámému vedení nitrem.
Kráčíme v té přechodové růžové čáře při svítání, mezi dvěma světy. Dnešek je přemosťuje, aby mezi nimi nastala komunikace a tak jsme došli celistvosti. Dva vládcové - Slunce nahoře a Luna dole - Nebesa a Podzemí - naše dvě vnitřní světla - se spojují pro naše dobro a nastává mezi nimi komunikace. Tedy komunikace mezi námi jako fyzickým projevem Zdroje a oním Zdrojem. Definujme zevnitř, co chceme, to tvoří realitu. Jde o tzv. modlitbu k dešti.

 Mně nad ránem (Aq´ab´al) chodí informace poměrně často. Chodí s velkým předstihem (až 2 roky). Dnes přišla tato: Přesun zdrojů. Tedy tak jak píšu výše - z vnějších na vnitřní. Jediné pravdivé informace jsou ty, které dostáváme z nitra. Vše ostatní, včetně obrazů "reality" je iluze.

 Dnešní kombinace s letošním Vládcem roku 8 No´j říká: Můžeme proskočit závojem nekonečna a objevit kdo opravdu jsme. Odvahu! Strach mysli zabíjí Ducha. Kdo se bojí, předem prohrál. Kdo má víru ve Vyšší dobro, má naději na úspěch svých snů.

FYZICKÉ ZTĚLESNĚNÍ VĚDOMÍ JE NÁŠ NEJVYŠŠÍ POTENCIÁL.

KAŽDÝM ČINEM A REAKCÍ NA CÍLE DRUHÝCH VYJADŘOVAT, ŽE JSEM ZTĚLESNĚNÍ VĚDOMÍ.

 

 Aq´ab´al je o úsvitu nového, třeba i nového projektu, nového vztahu. Aq´ab´al znamená noc i úsvit, kdy zároveň existují polarity noc a den, tma a světlo. Aq´ab´al si je vědom těchto polarit a to ho může vést ke strachu z chyb.

 Znamení je mezičas, první paprsek, nový počátek, první výhonek objevující se z plodné tmy hotov vykvést, je to třeba i zárodek nového vztahu s potenciálem tvorby nového života. Toto znamení představuje změnu, konec starého, konec nudy, obnovu, duchovní probuzení. Schopnost dělat něco úplně nově a jinak, tedy má obrovský potenciál nových začátků. Má schopnost posunout hranice pro vznik nového.

 Jak známo, ničeho nového nemůže být dosaženo opakováním stejných postupů. Aq´ab´al je zlepšovatel co věci mění. Aq´ab´al jsou optimisté, velmi přátelští a dobří lidé. Mají schopnost dosáhnout nemožného. Jsou introverti a vyhledávají samotu.


5.4.2020 1 Iq´ 

SÍLA DUCHA CO VEDE K PŘEKONÁNÍ TĚŽKOSTÍ

NOVÝ START POD VEDENÍM VYŠŠÍ MOCI

VEDE PLANETÁRNÍ ENERGIE, VYŠŠÍ MYSL

 Začíná nová trecéna, která si bude žádat víru ve vyšší vedení, ve Zdroj, nechat se jím vést (pocity a rezonance pociťovaná tělem) a flexibilitu, aby mohlo dojít ke změnám.
Nepochybovat o sobě a příliš nepřehánět přípravy k akci. Bude to taková mikropodoba roku 5 Iq´ 2017. Bude si žádat trpělivost a důkladnost. Včera jsme opustili své tyrany - vzorce na základě minulosti, dnes kračujeme k tvorbě vlastního života, zkušeností a názorů. 
Půjde o intenzivní a silnou trecénu - pojďme harmonicky, udržme nálady a emoce na klidném středu tak, aby cesta byla tvůrčí a ne destruktivní. Téma je kvalita pohybu, inspirace, komunikace, připojení na všechny své části a harmonizace emocí. Třídění priorit, zamíření na záměr a udržet rovnováhu na stabilním středu. Zkouška víry, nasměrování a vytrvalosti na cestě za svým ideálem, byť momentálně vzdáleným. Období tvorby prostoru pro prosperující život z pozice vnitřní podstaty. Bude nutné dát si pozor na zpětné ovládnutí starými podvědomými vzorci strachu. Jde o cestu do nitra pro aktivaci tvůrčích sil.

 Dnes je tedy doslova nový začátek. mnoho příležitostí, mnoho energie, nápadů. Chceme jít za svými výsledky radostně a pozitivně. Co když jsme tu naposledy? Tak šťastnou cestu!

 Dnes je první ze tří dnů s touto tématikou. Druhý bude 30.6. a třetí 12.11. Z tohoto pohledu půjde tedy v průběhu tohoto roku o pád zneužívané kontrolní moci. Končí překonané struktury ve všech oblastech moci, včetně filozofické a náboženské a inspiruje se nové vizionářské vůdcovství. Konec diktátorů.

Kombinace dnešní energie s letošním Vládcem roku 8 No´j říká: Ukončení porodu Duše a obnova její čistoty.

Znamení Iq´ představuje vítr či bouři co přináší změny skrze slova, inspiraci, tvorbu či destrukci, je to dech života, komunikace. Iq´je velmi mocné a může být jak velmi spirituální, tak potenciálně velmi nebezpečné.
Může být manipulativní a sílu slova použít k agitaci a svedení lidí z jejich pravé cesty. Je o myšlenkách a změnách.

Iq´ nese sociální a vztahovou citlivost, proměnlivost nálad, nese hněv a depresi, nebo je naopak může léčit. Představuje vítr či hurikán, blesk, bouři a obnovu života.

 Iq´posiluje tělo, mysl a ducha. Je to vzduch, který dýcháme a dech, který používáme při mluvení.
Ve svém nejzákladnějším významu představuje architekta, tvůrce.

 Zvířecím představitelem je kolibřík, protože jeho rychlé kmitání křídel skrývá obrovskou energii. Kolibřík je také agresivní pták, kterému se i větší ptáci vyhýbají.

 Iq´ tedy zřetelně představuje polarity a tvorba není nic jiného,než souhra polarit. Iq´ je především velký tvůrce, když je správně uchopen.


4.4.2020 13 Imox

ODPOJENÍ Z ILUZE - PROPOJENÍ S DUCHEM MÍSTO OBTĚŽUJÍCÍ MYSLÍ

ZTRÁTA -JÁ- A SPOJENÍ S CELKEM TVOŘENÍ

POMOC OSUDU

DOTAHOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ STARÝCH VĚCÍ CO PŘINÁŠÍ NOVÉ ZAČÁTKY,
VIDÍME A JDEME VLASTNÍ CESTOU - NÁVRAT K POSLÁNÍ, NALEZENÍ A SPOJENÍ S TVOŘIVOU
PODSTATOU

 Poslední den trecény cesty k vlastnímu bohatství říká Žij co hlásáš. Bylo to období osvobozování od tyranie mysli, probouzení Duše, tedy našeho ženského aspektu, aktivace rozpomenutí na svoji podstatu, sjednocení s ní a vyzdvižení do světla.

 Dnes nacházíme sami sebe. Už se neřídíme vnějšími, často pochybnými, vzory a učiteli. Osvobozujeme se od nadvlády mysli a ega a vydáváme se vlastní cestou. Vracíme se k poslání, jdeme k původu odkud jsme přišli a přinášíme odtud nové. Tedy propojujeme se s tvořivou energií jako místem našeho pravého původu, saháme si do ní pro pravdu a inspiraci a tak se osvobozujeme od nadvlády iluzorně izolovaného ega. Věřme sobě, své aktivované anténě a své intuici, odpovědi hledejme v sobě, buďme sami sebou a ne tím, kam jsme manipulování. Máme dost síly a schopností jít životem po svém a jinak než dosud, v souladu s vnitřním směřováním. Přichází pomoc osudu, nečekaná komunikace se Zdrojem.

 Je období mobilizace našich pravých sil, osvětlení našich hodnot, zdrojů a způsobu jejich získávání, zákonů a pravidel a našeho vztahu k nim. Co je pro nás opravdu důležité, čemu skutečně věříme jako smyslu naší existence a důvodu proč jsme tady.

 Kombinace s letošním vládcem roku 8 No´j říká: Léčení rozděleného a nastavení celistvosti. Prořezávání k pravdě za účelem léčení - může být bolestivé, ale je vedeno láskou, nikoliv bojem. Vyladění formy, shození zátěží současné podoby světa. Otevření vnitřní Pravdě - prozření, sjednocení s Vědomím. Most přes minulost.

Imox je o sebehodnotě, světu hmoty a obživě. Vyzařuje mateřské teplo, péči a klid. Je nadšený, ochotný jednat, má sebedůvěru, sebeúctu a víru ve vlastní tvorbu.

 Znamení Imox je hlubina tvoření, počátek všeho. Je to všeobecné všechno, obsahující všechno a všechny, původní masu a možnosti. V antické Mayské mytologii roste strom středu světa ze zad ohromného kajmana, který dříme ve vodách prvotního oceánu. Tím je toto znamení také vládcem oceánů, obývaného vodními živočichy.

 Spojením s vodou je Imox období, kdy Mayové žádají o déšť, ten vidíme i v originálním glyfu. Oceán je symbol kolektivního vědomí či společné i rodové mysli jako základem lidstva.
A právě tady leží vize a sny celku. Imox je tímto prvotním tvořením zároveň i symbolem levé ruky. Tedy pravé mozkové hemisféry, která je ženská, intuitivní a tvůrčí. Schovaná, skrytá.

 Význam Imox zdůrazňuje fakt, že praktický svět je často v rozporu se světem snů a vizí.
Nicméně pravá a levá ruka nebyly stvořeny k tomu, aby byly v rozporu, ale aby spolupracovaly. Imox je tak o mentálním a duchovním růstu a vědomí dalšího kroku. Je to základ života a nový začátek. Je to znamení obtížných kvalit obecného vědomí, nebo i nevědomí, ale zároveň podporuje sílu individuální osobnosti.


3.4.2020 12 Ajpu

BOŽSTVO PROSTORU A ČASU POMÁHÁ UDĚLAT TU NEJCELKOVĚJŠÍ
BILANCI PANUJÍCÍ EPOCHY LIDSTVA A NAŠI OSOBNÍ

CO PŘINESL ČAS A NAŠE/MOJE VOLBY A NEVOLBY - PŘEVZETÍ
ZODPOVĚDNOSTI

KULMINACE DĚDICTVÍ PŘEDKŮ

CÍLE JE DOSAŽENO, OBJEVUJEME KDO OPRAVDU JSME - PŘIJETÍ - POCHOPENÍ VOLEB, POČÁTEK ZAŘIZOVÁNÍ ŽIVOTA PODLE SEBE

 K tomu dodávám jen, že dnes mnohé dostává konkrétní obrysy. Porozumíme a smíříme se se svým jednáním podle pravidel mysli/ega, které se projevovalo tvrdostí a odklonem od sebelásky díky strachům a převzatým vzorcům malosti. Odpustíme si, přijmeme zodpovědnost za vše bez viny a s pochopením, že prostě je vše v pořádku, že to mělo svůj smysl, bez těchto zkušeností bychom nedošli až sem. Bylo nutné prožít dědictví předků, temné staré a karmické vzorce, abychom zjistili, co je naše a co ne, co chceme a co ne. Abychom porozuměli rozdílu mezi láskou podmínečnou a bezpodmínečnou. Abychom objevili svoji pravost, hodnotu, potenciál. Aby mohlo dojít ke změně.

Dnes dosáhneme cíle a pochopíme, jak jsme se sem dostali.
Věci se dějí přesně podle plánu. Vychutnávejme si vše, co nám osobně přináší radost a co považujeme za svá požehnání, co je moje a nikdo mi nemůže vzít.
Rozvíjejme víru v dobro a vědomě si pěstujme radost svými požehnáními a dary.
Změňme vibrace z naříkání oběti na sílu. Jakmile to námi projde, začnou se dít pro nás ty správné věci. Po ztrátách máme naději, že dostaneme, co nám patří.

 Ukončuje se období, kdy nás Hvězda ponoukala k překračování hranic, tlačila nás do zpytování hodnot, kvalit, svítila spíš na pocity nejistoty, viny, nízkého sebevědomí, citové lability. Dnes tento vliv končí a Hvězda nás začíná ponoukat k růstu s tím, co nás baví, naplňuje, uspokojuje. Podle toho tvořit komunitu spřízněných
duší a tak začít ovlivňovat svůj svět. Začít psát nový list, vystoupit z malosti.

 Sebeláska prostě jen tak, mám na ni svaté právo, ne jen jako odměna za něco. Zauvažujte například nad absurdností slova a statutu "Dovolená". Období, kdy mi někdo laskavě dovolí být čím chci být, dělat co chci dělat. Za odměnu. Dokonce 1 týden dovolené navíc prodává jako benefit... Jak bezbřehá nadutost a jak
nekonečná naše malost.

Život tvořící a podporující božský aspekt je už ale tu.
Nebojme se a připravme se na propojení a přeměnu. Je čas vypadnout z měst, rozptýlit se po krajině, najít tam nové duše nám blízké, být v kontaktu se zemí (práce na polích, v zahradách, sadech, loukách, se zvířaty, farmy, statky, malá hospodářství) a tak vyléčit přes tvorbu udržitelného života egoistický materialistický svět.

 Kombinace s letošním Vládcem roku 8 No´j říká: Dokončení + plán. Nové nastavení. Připojení na svého ducha. Bod obratu.

 Znamení Ajpu je božstvo Slunce, prostoru, času a potenciálu. Je o překonávání bloků a negativity, o uvolňování okovů co nás drží zpět od realizace záměrů duše, o schopnosti přinést zabezpečení, o práci s egem, dominancí, arogancí a agresí, o spojování či oddělování od okolí, odhaluje a přeměňuje, opouštění domněnek a předpokladů vedených egem, znamená touhu po jistotě v životě. Je to energie spolutvůrce, ale ta touha po spolutvoření se nesmí zvrhnout do úplné ztráty sama sebe a vlastních záměrů ve snech a záměrech druhých, či naopak prosazování pouze vlastních cílů.

Ajpu je o vnímání jednoty a rozpoznání jejích hranic s bytím sám sebou. Je to mužská energie a překládá se jako slunce, pán, lovec, květina.
Všechny tyto významy ukazují některý z aspektů znamení. Osvícení, jistoty, touhu po duchovnu, vnímání krásy, pozitivní pohled na svět. Ajpu dokáže odkrývat příčiny situací a tak nahlížet na druhé s pochopením, že všichni jsme součástí jednoho celku. Ajpu je symbol celistvosti a kompletnosti, začátek i konec zároveň. Tradičně je to Den smrti. A po smrti nastává znovuzrození. Je o přirozeném vůdcovství, zápasu, hrdinství a lovu jako dosahování posvátnosti jedince. Vyjadřuje záměr bezpečí a harmonie, kultivaci moudrosti, talentu a
fyzické statečnosti.

 Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Výzva pro Ajpu je otevřít se, začít komunikovat a postupně hledat cestu k druhým.

   

2.4.2020 11 Kawoq

OSVOBOZOVÁNÍ Z MENTÁLNÍCH A FYZICKÝCH OMEZENÍ, KTERÁ JSME SI SAMI POSTAVILI - PROTESTY A VZPOURY DOMA MOŽNÉ OBNOVA NEZÁVISLOSTI

OTEVÍRÁM SE Z VLASTNÍCH OMEZENÍ MOUDROSTI VESMÍRU

DOVOLIT SVÉMU TVŮRCI ZAZÁŘIT; NÁVRAT K VLASTNÍ SÍLE;
POUŽÍVÁNÍ SVOBODNÉ VŮLE DO TVŮRČÍ KRÁSY

 V trecéně smíření s minulostí a nalezení pravdivého Já přišla očista Duše, poznání, porozumění třeba i spojené s bolestí. To vše pro sjednocení dosud oddělených částí. Dnes přichází proces rození, porod nového života. Začínáme svůj nový život bez ohledu na názor okolí.

 Energie pomáhá proplout vnitřními i vnějšími rozbouřenými vodami na nový břeh. Co vede kapitána, který řídí svoji loď v bouři? Emoce. Síla vůle a vitalita pomáhá bouří bezpečně proplout. Kapitán ví, že potíže jsou jen dočasné, že je to jen příhoda na cestě, že bouře jak začala, tak zase skončí. Ví, že jakmile skončí, tak se
stane minulostí, zase bude nebe modré, zase bude vidět horizont a nad ním slunce. Takže drží kormidlo pevně, uhýbá útesům a nastavuje příď vlnám, ale přitom nespouští zrak ze střelky kompasu, ze svého cíle.

 Je to něco jako jízda na horské dráze, protože všechno se mění a to bez chaosu nejde.

 Všechno co se nám v životě stalo je v pořádku. Všechno co nám něco v minulosti někdo udělal, je v pořádku a buďme rádi za život tak jak jej máme. Naše činy jsou jen následkem našich emocí, voleb a omezení, která jsme si na jejich základě sami vytvořili.
Čištění je sice emočně náročné, ale vede k obnově nezávislosti a osobní svobodě. Pomáhá uvědomit si, že dosavadní cesta je pouze dočasná. Ztížená orientace čísla 11 a touha porozumět podstatě svých věcí není jednoduchá, ale má velký tvůrčí potenciál zrození. Léčí přes destrukci starého.

 Touha po svobodě má tři projevy - moc velká vede ke vzdoru, izolaci a osamělosti; moc malá je strach z toho, co si myslí druzí, takže jsme falešní a závislí. A pak ještě může být střední cesta - přirozenost, uvolnění z manipulace, svoboda myšlení.

 Dovolme si minulost a to co jsme si dosud stvořili. A dovolme si změnu k lepšímu. Dovolme svému Tvůrci se zrodit. Energie čistí porodní cesty a pomáhá jimi projít k vyváženému dávání a přijímání. Jsme na řadě.

V řádu měsíců se bude měnit vliv vládnoucích autorit. Už jsme příliš zavaleni kontrolou nad námi a nad vším a Matka Země začne přebírat vládu. Začínáme psát nový list osudu lidstva pro příští generace. Nereagujme
impulzivně, ani záchvatově z pudu sebezáchovy, ale dívejme se co tvoříme právě teď a jaký to bude mít dopad na budoucnost daleko delší, než je jeden lidský život, než je působení jedné vlády, než je jakákoliv současná perspektiva.
Vezměme opravdu velký dalekohled a dívejme se hodně do dáli. Přichází protest proti disharmonii v privilegiích.

 Kombinace s letošním Vládcem roku 8 No´j říká: Realita se obrací. Obrací se pravidla včetně těch panujících ve společnosti, obrací se regule. Vypíná se levá hemisféra a začínáme víc fungovat pravou.

 Kawoq se překládá se jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze.

 Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními.

 Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto
rozhodnutí přináší velikou tvorbu.

 Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to
sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli.

 Kawoq se příliš staráo to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, ževlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, anioběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobnísíle.

   

1.4.2020 10 Tijax

ODCHOD Z NEVYHOVUJÍCÍHO

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI K VYTOUŽENÉMU ŽIVOTU

AKTIVNÍ NOVÁ PROPOJOVÁNÍ A UPLATNĚNÍ SVÝCH TALENTŮ V NOVÉ KOMUNITĚ

DEN DÁVÁNÍ

 PROBUZENÍ PRAVDIVÉ IDENTITY, OČISTA A POSÍLENÍ DUŠE, VÍRA VE VLASTNÍ SÍLY, LÉČENÍ STARÝCH RAN,
UKONČENÍ DLOUHÝCH CYKLŮ A OTEVŘENÍ NOVÉHO HORIZONTU, DEN NOVÝCH VZTAHŮ

Dnes je to velmi prosté. Žij a nech žít, ber sebe i ostatní takoví jací jsou, povol od rozumu a ega a hledej víc cestu k lidem přes pochopení a empatii. Přechod od formy k obsahu. Osvobození od ega - jeho pochopení při jednání s ostatními vede k posílení vztahů. Tato energie podporuje růstové procesy, otevírá nový horizont. Témata jsou hodnoty, tvorba, láska. Jak říká jedna moudrá kniha - "Pokud v citech opustíte rozumový
postup, najdete zde dozajista naplnění." Energie léčí strach a nejistoty.
Buďme vědomí a tentokrát už použijme ego a jeho projevy ke stavbě a ne k bourání.

 Začátek svobodného vyjádření a propojení aspektů vede k probuzení pravdivé identity, tedy manifestaci záměru této trecény. Počátek samostatnosti.

 Tijax je den pro neohrožené čištění ducha, který neúnavně pracuje na odstranění všeho, co stojí v cestě a blokuje nás od bytí čímkoliv, čím chceme být. I ty nejsložitější problémy mohou být vyléčeny. Může přinést jednotu a mír do vlastního světa i přes trochu bolesti. Přináší změny, třeba i trochu radikálně. Držme se svých
snů a ideálů, nepochybujme o svém směru, ale jděme jinak. Stůjme potížím vstříc v síle a ne v oběti.

 Kombinace s letošním Vládcem roku 8 No´j říká: Zaměřit se na své objevené vášně a jít. Sebrat nadšení a začít na své vizi pracovat. Nepřeceňovat propojení s okolím, neprodlužovat čekání a nejistotu a jít za tím, čím žijeme. Co já sám žádám od sebe?! Probuzení kreativity bez strachu z kritiky = velikost = suverenita.
Odchod z rušivého prostředí, které mě nepodporuje tam, kde je moje vize podporována. Jít za svojí vizí vyvádí z chaosu a iluzí.

Tijax je den pro neohrožené čištění ducha, na odstranění všeho, co stojí v cestě a blokuje nás od bytí čímkoliv, čím chceme být. I ty nejsložitější problémy mohou být vyléčeny. Držme se svých snů a ideálů, dnes
tvoříme budoucnost. Stůjme potížím vstříc v síle a ne v oběti.

 Znamení Tijax se překládá jako nůž, obsidiánový oboustranný nůž. Obsidián je velmi ostrý, znamená separaci, rozpoznání a odřezání. Je to bojovník a neúnavný hledač pravdy a osvícení, co vede k růstu. Zbavuje nás špatných bohů, je to důrazný léčitel. Nabízí synchronicity a vedení po cestě. Velmi záleží na tom, v jakých
rukou se ocitne a jak s ním bude zacházeno.

 Tijax vládne důsledností a důkladností vedoucí ke změnám na další cestě životem. Pozor na ostří nože v podobě slov. Může buď ošklivě pořezat, nebo jako jistá ruka chirurga odstranit opatrně nemocné tkáně, či jako řezbářovo dláto, co správně vedeno, vytvořit krásu. Moudrost a čištění přichází přes výzvy a disonanci. A
ty dokáže energie Tijax ukázat a zároveň vyléčit.


Život podle Mayského kalendáře

Odkud jdeme a co je naší životní misí ...

Vědomě kráčet vstříc svému osudu podle Mayského kalendáře

Denní výklad zde: 

Jana Mertová https://janamertova.blogspot.com/

CO TO ŽIJI A KDO VLASTNĚ JSEM? KAM MOHU JÍT? KDE JE MOJE PRAVÁ IDENTITA A JAK SE K NÍ DOSTANU??

Proč se mi ty věci dějí? Co to vlastně žiji? Kdo jsem? Odkud jsem přišel a kam jdu? 
Výpočet Životního plánu, v datu narození je vše.

Pro výpočet svého osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Jana Mertová

Moje přednáška o novém Vládci roku 8 No´j byla natáčena portálem Příznaky transformace a její záznam najdete na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=dWeI7QrNukw

Vřele doporučuji toto krátké video, ve kterém uslyšíte jinými slovy a velmi srozumitelně o co teď jde, o čem na tomto blogu píšu. Sdílejte a rozesílejte lidem co znáte. Pomoc druhým v pochopení pravého důvodu současné situace je teď nesmírně důležitá. Čím víc vědomých lidí, tím méně otroků.

https://www.youtube.com/watch?v=khKiAmh2oOQ


Akasha