ŽIVOT KE MNĚ HOVOŘÍ …

02.05.2019 22:22

Jdeme cestou ke své vlastní tvorbě.

Bouře a blesky společně čistí prostor.

Energie bouře přináší nový život do života.

Oživuje náš život.

Dejme možnost naší duši projevit se, nechraňme se, nezavírejme se, ale otevřme svá křídla dokořán. Vyjádřeme své potřeby, vyjádřeme sebe. Vyjděme z té poslušnosti a sevření a dovolme si naplnit své vlastní potřeby, a to, po čem toužíme celým svým srdcem ... po svobodě ... vášni ...

Otevřme tu bránu mezi světy ... rozpomeňme si na naši Božskou podstatu ... uvidíme SVĚTLO.

 

Bouře čistí, déšť vše omývá, vítr přináší nová semena tvořivosti ... do RAJSKÉ ZAHRADY NAŠÍ DUŠE.

Dešťová voda je dar z nebe. Voda je život ... tok ... proud našeho života.

Voda život dává, ale také ho bere. Je to mocný živel a silná bytost. Stejně tak oheň, voda a země.


Někdy je v nás bouře tak divoká, že je těžké ukočírovat své emoce (vztek, vzdor, strach, lítost, smutek, pocity oběti, neúspěchu, beznaděje, bezmoci ... )

Je důležité naučit se s nimi pracovat, protože nezvládnuté emoce představují riziko v realizaci životního záměru.

Je třeba si v přítomném okamžiku uvědomit, o jaké emoce se jedná, popsat si svůj stav a jen to nechat projít svým tělem.

Je to o tréninku, chce to určitý čas.

Když ukázníme své emoce a poučíme se ze svých zkušeností, stojíme pevně ukotveni nohama na zemi. Můžeme tak začít dělat postupně kroky ke svým záměrům.

Ale dokud plápoláme ve větru, ve svých emocích, nemáme stabilitu, jsme v chaosu a tak manifestujeme to, co vyzařujeme. Zase jenom chaos ...

Je to jen o rozhodnutí, že s tím něco udělám ... a žiji to, co si přeji žít ... klid, mír, soulad ... žiji svou pravdu.

Je nutné uvědomit si jestli ovládám já své emoce nebo emoce ovládají mě.

Já ovládám své emoce ... svůj život, nikdo jiný. Uvědomme si svoji sílu, rozpomeňme si na své schopnosti.

Strach mi šeptal do ucha,

bojíš se té bouře? 

A já jsem odpověděla,

NE ... JÁ JSEM TA BOUŘE ...

Stačí vyslat záměr ... a odpověď přijde ...


ŽIVOT KE MNĚ HOVOŘÍ:

"JSI TADY A TEĎ, ABY JSI POZNALA DAR ŽIVOTA A ROZŠÍŘILA SVÉ VĚDOMÍ.

STRACHU A ZRANĚNÍ, UŽ BYLO DOST.

JE ČAS UČIT SE ŽÍT A V RADOSTI, MOUDROSTI, TVOŘIVOSTI UŽÍVAT VŠECH DARŮ, KTERÉ SE PŘED TEBOU OTVÍRAJÍ.

KOMUNIKUJ JASNĚ A JEDNODUŠE, TAK, AŤ TI ROZUMÍ KAŽDÝ, TAK, AŤ PŘEDÁVÁŠ SEBE, SVÉ DOVEDNOSTI, SVÉ DARY ..... VŠEM.

KAŽDÝ JSME TAK JEDINEČNÝ A ROZMANITÝ.

A SPOLEČNĚ MÁME MOŽNOST VYTVOŘIT LEPŠÍ MÍSTO PRO VŠECHNY.

MÁME MOŽNOST SPOLUTVOŘENÍ ... SPOLUTVOŘIT NOVOU ZEMI.

S LÁSKOU, S LEHKOSTÍ, RADOSTÍ A HRAVOSTÍ ...

DOSTÁVÁ SE NÁM JEN TO, CO SI DOVOLÍME, A CO DOVOLÍME OSTATNÍM, ABY SE NÁM DĚLO.

DOSTÁVÁME JEN TO, CO VYPRODUKUJEME ZE SVÉHO VNITŘNÍHO SVĚTA ... ZEVNITŘ VEN ...  "


NEBE NA ZEMI JE TADY PRO VŠECHNY ... PRO VŠECHNY PŘIPRAVENÉ ...


Jsem připravená ... vstupuji vědomě do Nového života na Zemi ... spolutvoření Nové Země

Iveta Akasha Šmoldasová

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/akasha/

https://www.facebook.com/Akasha.laskatvori/

Tato komunita je stvořená ... ke spojení všech srdcí i duší ...


Další články:

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/laska-tvori-novou-zemi1/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/laska-tvori-novou-zemi/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/brana-mezi-svety-cesta-duse/Akasha