ŽIVOT JE KRÁSNĚ PESTROBAREVNÝ

08.07.2021 14:44

PŘIROZENÝ ŽIVOT JE JEDNODUCHÝ

BYLA JSEM PŘI SVÉM ZRODU. BYLA JSEM PŘÍTOMNÁ, BYLA JSEM PŘI TOM.

PŘIROZENĚ JSEM SE PŘI-RODILA NA-DO TOHOTO SVĚTA. JSEM SOUČÁSTÍ VŠEHO DĚNÍ SE NA TOMTO SVĚTĚ. A PROTO VŠE JE TVOŘENO MNOU... A VE MNĚ. TVOŘÍ SE TAK ZEMĚ ... ZE MNĚ TVOŘÍ SE VE MNĚ ... VE MNĚ TVOŘÍ SE ZEMĚ.

ŽIVOT ZEMĚ JE PŘIROZENĚ VE MNĚ. JÁ JSEM TA ZEMĚ.

TO JE MŮJ PŘIROZENÝ STAV.

ŽIVOT JE STAV, KTERÝ SI VŠICHNI STAVÍME A TAK SPOLUTVOŘÍME ŽIVOT ZEMĚ. SPOLU TVOŘÍME KOLEKTIVNÍ VIBRACI ... FREKVENCI ZEMĚ, KTERÁ JE VE MNĚ, V NÁS.  

KOSMICKÁ MATKA ZEMĚ 

Sirgun Kaur - Ma - YouTube

A MY TO ŽIJEME ... EXISTUJEME ... ŽIJEME FREKVENCI, KTEROU SI KOLEKTIVNĚ TVOŘÍME. KAŽDÝ SÁM ZA SEBE A SPOLEČNĚ.

NÁŠ STAV SE STÁVÁ VELKÝM PŘÍNOSEM DO KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ LIDSTVA.

JAKMILE SVOU VNITŘNÍ PRAVDU - MOUDROST - SÍLU A MOC LÁSKY - ČISTÉ OPRAVDOVÉ BOŽSKÉ LÁSKY ZŘÍME ... BOŽSKÁ ZEMĚ JE V NÁS ... MY JSME TO ...

 

V SOULADU SOUZNĚNÍ EXISTUJI ...

ZASNOUBENA ... ODDÁNA ... ODEVZDANÁ ... SAMA V SOBĚ, PŘIJÍMÁM A DÁVÁM SEBE ... VE SVÉ ČISTOTĚ, NAHOTĚ, PROSTOTĚ. KRÁSNÁ DIVOKÁ ŽENA UVNITŘ MNĚ OŽÍVÁ ... NAPLNĚNA ČISTOU LÁSKOU PROCITÁ ... SPOJUJE SE FYZICKÉ S INTUICÍ. PROLÍNÁ SE SOULAD, SOUZVUK, SOUZNĚNÍ VŠECH SVĚTŮ. SNOUBÍ SE V JEDNOM ... JEDNOM PULZUJÍCÍM SRDCI ... 

JÁ JSEM TO ... JÁ JSEM ZDE ... TADY JSEM PRO LÁSKU BOŽÍ ... 

 

IVETA AKASHA

LÁSKA TVOŘÍ  

Blog :: AKASHA (kouzlopritazlivosti.cz)

 

 

 

 

 

Akasha