ŽIVOT JE DAR

15.07.2019 08:08

ŽIVOT JE DAR

... tak si ho pořádně užijme.

Byl nám dán klíč k opravdovému životu ... je v každém z nás ... stačí jen odemknout, otevřít dveře a vykročit na CESTU LÁSKY ...

Dejme pozornost svému životu, navraťme se k přirozenému způsobu života. Utišme vnější hlasy a nalaďme se na jemnější a čistší frekvence, ať máme možnost komunikovat na mnohem vyšší a hlubší úrovni. Dovolme a dejme svému životu volnost, plynutí, otevřenost, dobrodružství, proměnlivost, svobodu ... přirozenost.

Život je připraven nám ukázat, jak na to. Země spolupracuje, spolutvoří s námi, podporujeme se navzájem. Spojme se s přírodou, důvěřujme živlům, sobě a tvořme s vášní.


Podstatou samotné lidské existence je energie věčného cyklu života, smrti a znovuzrození.

NAROZENÍ ... ŽIVOT ... SMRT ... REINKARNACE - ZNOVUZROZENÍ ZPĚT DO NOVÉHO ŽIVOTA ...

Napojme se na PŘEDKY, podpoří nás na naší cestě, povedou nás životem, naslouchejme jejich moudrosti a vhledu.

Abychom pochopili ŽIVOT NA ZEMI ... je důležité, abychom pochopili a poznali sami sebe, svou opravdovou PODSTATU, objevili schopnost milovat, zvládli všechny strachy a obavy, které nás blokují od proudu SEBELÁSKY A LÁSKY ZDROJE.

Jsme myslící, prožívající a především duchovní bytosti ...  DUŠE, DUCH se ve fyzickém světě realizuje a rozvíjí ... SÍLA DUCHA je nejmocnějším nástrojem ve vesmíru. Myšlenky, uvědomování, nové nápady, pochopení ... jsou vlákna živé energie, spřádána z dávné minulosti a přechází do nekonečné nespoutané budoucnosti. Je to spojení myšlení a emocí se srdcem. Propojení TĚLA A DUŠE přináší velkou moudrost a vědění, spojení s PŘEDKY, poznání podstaty svého BYTÍ.

  

Lidský život začíná ještě před početím, za hranicemi pozemského světa, v časoprostoru. Každá duše je jedinečná. Rodiče by pro dítě měli být průvodci, ochránci a podporovat jej na cestě životem.

Základní potřebou každé dušičky je LÁSKA A RADOST... BÝT MILOVÁNA A MILOVAT.

Byl nám dán klíč k opravdovému životu ... je v každém z nás ... stačí jen odemknout, otevřít dveře a vykročit na CESTU LÁSKY ...

Žití dle ZÁKONŮ VESMÍRU je klíčem.

Jestliže se jim vědomě s moudrostí otevřeme a pochopíme, a začneme tyto informace vnímat otevřeným srdcem, staneme se opravdovými mistry.

Nacházíme se v přechodu, otvíráme své vědomí, cestujeme do další dimenze v oblasti vysokých frekvencí, rozpomínáme se na dokonalost stvoření. Pojďme do hloubky moudrosti, máme neomezené možnosti, odhalí se zázraky.

ŽITÍ V SOULADU S PŘÍRODNÍMI ZÁKONY ... soulad TĚLA A DUŠE, vztah sami se sebou je nezbytností pro opravdový život na Zemi. Když je tělo a duše v rozporu, je to ukazatel toho, že jsou od sebe oddělené a nejsou dodržovány přírodní zákony. Skrze Vědomí, pak vzniká nemoc těla, která ukazuje a slouží k nalezení příčiny.

Lidská společnost je odrazem každého z nás. Naším cílem této inkarnace je NAUČIT SE ŽÍT V SOULADU SE SEBOU, S DUŠÍ, DUCHEM, S RODINOU ... STÁT SE CELISTVOSTÍ ...

Osvoboďme se z toho, co jsme si sami způsobili. Vždyť my jsme tvůrci svého života. Život je to, co ze svého života uděláme. Život i tělo lze snadno tvarovat a formovat. To, co tvaruje život je INFORMACE ... ta má opravdovou moc. Hmota, prostor a čas jsou iluze.

Jediné, co má opravdovou obrovskou moc, co určuje podobu reality JE INFORMACE.

Zažijme ten pocit, že z hlubiny našeho nitra, z každého buněčného jádra stále působí mocně informace, která nás naviguje do stále hlubšího cítění ČISTÉ LÁSKY. Tato informace je v nás ... navždy.

Proměníme-li své smýšlení a z toho rodící se přesvědčení, tvořící osobní program, změníme tím nejen svou osobní, ale následně i kolektivní realitu. Žijeme opravdový život a tvoříme tím Ráj na Zemi.

TĚLO A DUŠE NÁS NAVIGUJE A FORMUJE DO ŽIVOTA ... DO SVOBODNÉHO ŽITÍ V LÁSCE, RADOSTI, HOJNOSTI A MOUDROSTI.

NEKONEČNÁ SVOBODA ... TO JE POCIT BEZPEČÍ ... OCITNUTÍ SE V JÁDRU BYTÍ ... V OTEVŘENÉM SRDCI ... VE VLASTNÍ ZÁŘI


CESTA DUŠE A SRDCE ... NÁVRAT DOMŮ ...


Vnímejme vibrace našeho pravdivého JÁ. Naše pozemské vtělení umožňuje růst našemu světelnému tělu.

OPRAVDOVÝ ŽIVOT JE V NÁS ... PRAVDA VŽDY OTEVŘE SRDCE A UKÁŽE POZNÁNÍ MOUDROSTI V NÁS ... MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ. DOVOLME PRAVDĚ, AŤ VSTOUPÍ DO NAŠICH SRDCÍ. PRAVDA JE LÁSKA ... ČISTÁ UPŘÍMNÁ OPRAVDOVÁ LÁSKA. PRAVDA A OPRAVDOVÝ ŽIVOT JE UVNITŘ NÁS. JE TO VNITŘNÍ OPRAVDOVÝ SVĚT.

TVOŘME SI KRÁSNÉ ŽIVOTY. NECHME PROUDIT SVOU TVŮRČÍ SÍLU.

TVOŘÍME SE ... KRÁČÍME ZA SVÝMI SNY ... VÁŠNĚMI ...

SPOLUTVOŘÍME NOVOU ZEMI ... NOVÝ SVĚT ... JE O LÁSCE ... RADOSTI ... SVOBODĚ ... MOUDROSTI ... HOJNOSTI ... SOULADU ... SPOLUTVOŘENÍ ...


OTVÍRÁ SE MAPA K DALŠÍ CESTĚ ...

PŘIPRAVUJEME PŮDU PRO NOVÉ SEMÍNKO ... NOVOU ÉRU VZESTUPU ... HVĚZDNÉ SEMENO.

Očistěme vše a připravme ty nejlepší podmínky pro nový potenciál, pro zasazení semínka, ať má tu nejlepší možnost růstu. Využijme tuto energii, která přichází, jako velká očistná síla. Osvoboďme se od karmické zátěže, od všech zátěží. Uvolněním bloků v těle, v centrech, probouzíme životní energii, tvořivou sílu, esenci života. Ať přicházející energie vnese LÁSKU a hluboko vyčistí naše TĚLO, MYSL I DUCHA.

Ať nás tato BOUŘE LÁSKY promění. Prociťme svá těla, Vědomí, sjednoťme a objevme svoji esenci ... esenci duše. AŤ ESENCE BOHYNĚ ZEMĚ A SVĚTLO NEBESKÉ BOŽSKÉ MATKY ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS.

Odhoďme záchrané lano, dejme životu správný směr a odevzdejme se proudu vědomého života ... záměru duše.


MILUJI ŽIVOT ... ŽIVOT MILUJE MĚ

MILUJI A JSEM MILOVÁNA ...

IVETA AKASHA

Soulad našeho života ...

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/masazni-terapie/harmonie-naseho-zivota/


Navazující články:

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/pocatek-vedomeho-zivota-ucime-se-opravdove-zit/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/esence-zeme-zije-a-dycha-skrze-nas/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/pocatek-procesu-zrozeni-navrat-k-vnimani-dokonalosti-vseho/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/


Hudba: Ajeet Kaur  https://youtu.be/nl4GmI0mBjU

Hudba: Ajai Alai -  Mirabai Ceiba https://youtu.be/1vLup_geKQA

Hudba: Ajeet Kaur  https://youtu.be/e6hEvSvpx7M?list=RDe6hEvSvpx7M 

Hudba: Deva Premal & Miten  https://youtu.be/gaNOSlwbHwg 


Sdílení je pro nás důležité. Sdílejme svoje příběhy, protože tím si uspořádáváme své myšlenky, pocity, vnímání. Ujasňujeme si svůj směr, dáváme rytmus a jasnost svému životu, rozvíjíme se.

Zde je prostor ke svobodnému vyjádření, projevu, jak se cítíme ... upřímně, autenticky ... s odvahou, beze strachu, co si kdo o tom pomyslí ... https://www.facebook.com/Akasha.laskatvori/

Akasha

ŽIVOT JE DAR

Tato fotogalerie je prázdná.