ZÁMEK A KLÍČ

27.06.2021 11:11

Klíč zapadá do zámku, když jsou oba připraveni bránu otevřít.

ŽENA JE CHRÁM, MAGICKÝ ZÁMEK ... A MUŽ JE KLÍČ

MUŽ ODEMYKÁ ŽENU A ŽENA PŘIJÍMÁ MUŽE DO SVÉHO CHRÁMU 

 

Uvolnit se a vnímat svoje pocity, sledovat sebe, být uvnitř sebe. Obrátit svou pozornost, soustředěnost do svého středu. Dopřát si péči jen pro sebe. Objevit lásku k sobě ... sebelásku. Sebeláska ... sebepřijetí své hodnoty ... sebehodnota ... v novém vnímání ... rozvíjí další úrovně lásky. Milovat sebe, je cesta k milování i druhých. Uzdravení svých pradávných zranění. Je to jednoduché, jen myšlenky do toho stále šťourají. Uvolnit se a nechat vše volně proudit, ať je životní energie uvolněná ... osvobozená. 

Nejdůležitější je být sama sebou ... to znamená MILOVAT SEBE ... být a mít nejlepší vztah sama se sebou, k sobě. Dělat - tvořit to, co nás baví ... radovat se, tančit, protahovat svoje tělo, ať je pružné. Zpívat ... naslouchat sobě ... hlasu svého srdce - duše - intuice. Sledovat svoje tělo, co si přeje.  

Nemyslet na to, co nepřináší radost. Na co myslíme - to přitahujeme. To je zákon vesmíru - zákon přitažlivosti.

Tvořivost, to je největší potenciál. Tvořme lásku k sobě. My jsme láska a tvoříme sebe - lásku. Milujeme a jsme milováni.

Když je žena v souladu sama se sebou, je vnitřně lásky plná ... stává se čistým chrámem. Je připravena, to znamená je milující i milována sebe sama. Taková žena k sobě přitahuje muže, který přichází s posvátností, v úctě k ženě, k jejímu chrámu. Tento muž je klíčem k chrámu. Klíč zapadá do zámku jen tehdy, když jsou oba připraveni.

Uzdravení všech vztahů ... to se teď děje.

To je základ pro průchod Branou .... a My teď procházíme  .... očištěni, uzdraveni, ve své nahotě, pravdě, jednoduchosti, pokoře, vděčnosti, s důvěrou sami v sebe - v život sám. Vcházíme na cestu opravdové čisté lásky ... do světa kouzel a zázraků ... a mnoha nových dobrodružství ... do neznáma nového poznání opravdového žití existence jednoduchosti, radosti a tvořivosti ... NA CESTU SPOLUTVOŘENÍ NOVÉ ŽIVÉ ZEMĚ ... OPRAVDOVÉHO ŽITÍ ŽIVOTA ...

Kráčíme ... tančíme ... každý sám za sebe a přitom spolu ... přítomni a v důvěře ...  přirozeně spolu tvoříme LÁSKU.

 

IVETA A MICHAEL

AKASHA LÁSKA TVOŘÍ  

Blog :: AKASHA (kouzlopritazlivosti.cz)

 
 

Akasha