VÝZNAM MANTER

23.04.2020 12:21

Tajemství a síla mantry

Mantry jsou zvuky, vycházející z hlubokého podvědomí jedince. Jedná se o slovo, několik slov, slabiky či shluk slabik, které tvoří ucelený zvuk. Jejich magický souzvuk pomáhá léčit pocity psychické nerovnováhy, uvolnit mysl, zklidnit emoce a otevřít srdce.

Slovo mantra se skládá ze dvou slov sanskrtu, která se nejčastěji překládají jako man(as) = mysl a tra = nástroj. Podle tohoto překladu je mantra nástrojem mysli.

Mantra také může sloužit jako cvičení na soustředění.

Slovo mantra je definováno větou: Mananat trayate iti mantrah = Skrze rozjímání osvobozuje.


OngNamo Guru Dev Namo/óng námó guru dév námó/

Mantra se používá k naladění před lekcí kundalini jogy, napojujeme se navnitřního božského učitele. Usidlujeme se ve svém vyšším já a jsme vedeni na duchovní cestě.

https://youtu.be/lhjE2fktlaQ


ADD GURE NAME (Mangala charan mantra)

Add Gure Name, Gugad Gure Name, Sad Gure Name, Siri Guru Deve Name
/ád guré namé, džugad guré namé, sát guré namé, siri guru dévé namé/
Add gurej name - klaním se prvotní moudrosti, ochrana z levé strany těla
gugad gurej name - klaním se moudrosti věků, ochrana zezadu
sad gurej name - klaním se ryzí moudrosti, ochrana zprava
siri guru deve name - klaním se velkolepé, dosud nespatřené moudrosti, ochrana
zpředu
Mantra se používá na naladění před lekcí kundalini jogy jako 2. po "Ong
namo", ale i obecně na ochranu. Mantra čistí pochybnosti, obklopuje nás
ochraným světlem. Poskytuje vedení od prvopočátku přes všechny zkušenosti.


SAT NAM (Bij mantra)

Sat Nam /sat nám/
Sat je pravda, nam je identita nebo jméno. Bij je semínko. V semínku je
obsaženo veškeré vědění zcela vzrostlého stromu, semínko je pravda ve zhuštěné
podobě.
Recitace probouzí duši a dává nám poslání. Mantra se používá na závěr skupinové
lekce kundaliní jógy i na závěr domácího praktikování.


Nejčastěji používané mantry v kundaliní józe


ADAYS TISAI ADAYS

Adays Tisai Adays Aad Aneel Anaad Anaahat Jug Jug Ayko Vays
/adýs tisé adýs ád anýl anád anáhat džug džug éko vés/
Tato mantra je pokorná poklona jogína nekonečnu. Uvádí nás do vědomí, které je
součástí všeho.


ADI SHAKTI

Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo
Sereb Shakti, Sereb Shakti, Sereb Shakti, Namo, Namo
Pritm Bhagvati, Pritm Bhagvati, Pritm Bhagvati, Namo, Namo
Kundalini, Máta Shakti, Máta Shakti, Namo, Namo
/ády šakty, namó, namó, sereb šakty, namó, namó, pritm bágvatý, namó, namó,
kundalíný, máta šakty, namó, namó/
Mantra oslavuje 4 bohyně představující veškeré ženské síly, čistí karmu dítěte
v těhotenství. Zbavuje nejistot, dává svobodu jednat.

https://youtu.be/41qNUFU4hOI

https://youtu.be/p_zjqOre_fA


AJAI ALAI

Ajai Alai Abhai Abai Abhoo Ajoo Anaas Akaas
Agunj Abhunj Aluck Abhuck Akaal Dayaal Alake Abhake
Anaam Akaam Agaahaa Adhaahaa Anaatay Paramaatay Ajonee Amonee
Naraagay Narangay Naroopay Naraykay Akaramang Abharamang Aganjay Alaykhay
/adžéj aléj abhéj abéj abú adžu anás akás,
agandž abandž alák abák akál dyjál alék abék,
anám akám agáhá adáhá anátej parmátej adžouný amouný,
naragej narangej narupej narekej akarmang abarmang gandžej alekej/
Mantra probouzí duši, přináší citlivost a schopnost rozpoznat, co lidé skutečně
říkají. Dodá nám sílu vše překonat, stane se vše, co řekneme!

https://youtu.be/jqB8uM9rE0E?list=RDjqB8uM9rE0E


AKHAN JOR

Akhan jor chupay na jor, jor na mangan den na jor,
jor na jiwan maran na jor, jor na raj mal man sor,
jor na surati gian vichar, jor na jugati chutai sansaar,
jis hath jor kar vekhai soe, nanak uttam nich na koe
/akána džór čupej na džór, džór na mangan den na džór,
džór na dživan maran na džór, džór na rádž mál man sór,
džór na suratí gjan vičár, džór na džugatí čutaj sansár,
džis hat džór kar vehkej sój, nának útm nič na kój/
Mění strach v důvěru v naše vlastní vedení.


ARDAS BHAEE

Ardas Bhaee, Amar Das Guru, Amar Das Guru, Ardas Bhaee
Ram Das Guru, Ram Das Guru, Ram Das Guru, Sache Sahee
/ardás bhají amar dás gurú amar dás gurú ardás bhají
ram dás gurú ram dás gurú ram dás gurú sačí sahí/
Mantra a motlitba zároveň. Sjednotí mysl, tělo i duši a aniž bychom museli říci
co potřebujeme, naše životní potřeba bude naplněna. Může pomoci, když
procházíme Shakti Pad.

https://youtu.be/7Fgj5cHyMNU


EK ONG KAR (Dlouhé "Ek ong kar")

Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru
/ek óng kár sat nám siri uáhej gurú/
Probouzí kundalini energii, jejích 8 částí odpovídá 8 energetickým centrům v
těle (7 čaker a aura).
Zpívá se pokud možno bez doprovodu hudby ve speciálním rytmu s přesnými
nádechy.

https://youtu.be/UK3Qw9kqeAA


GOBINDE MUKANDE

Gobinday,
Mukanday, Udaaray, Apaaray
Hareeang, Kareeang, Nirnaamay, Akaamay
/gobindé, mukandé, udáré, apáré
haríjang, karíjang, nirnámé, akámé/
Odstraňuje karmické bloky a chyby minulosti. Čistí podvědomí, harmonizuje
mozkové hemisféry, přináší trpělivost a schopnost soucítit.

https://youtu.be/xZzySYEYTKo?list=RDxZzySYEYTKo


GURU RAM DAS CHANT

Guru Guru Wahe Guru Guru Ram Das Guru
/guru guru uáhé guru guru ram das guru/
Mantra vzývá duchovní světlo, vedení a ochranou přízeň od Guru Ram Dase,
naplňuje pokorou.

https://youtu.be/YzJBKY4dvX8


HAR HARAY HAREE

Har Haray Haree Wahe Guru
/har haréj harí uáhej gurú/
Mantra na sebeocenění, může vás přenést přes jakoukoliv překážku. Vyjadřuje 3
kvality slova Har - semínko, tok a dokončení.


I´AM HAPPY (Celestiální komunikace)

I´am happy, I´am good, I´am happy, I´am good,
Sat Nam Sat Nam Sat Nam Dji, Wahe Guru Wahe Guru Wahe Guru Dji
/ajem hepy ajem gut, ajem hepy ajem gut,
sat nám sat nám sat nám dži, uáhej gurú uáhej gurú uáhej gurú dži/
Celestiální komunikace je spojení pohybu většinou rukou při zpívání mantry, je
velice oblíbená u dětí a hravých dospělých.
Yogi Bhajan dal tuto meditaci dětem, aby ji použily ve chvílích, kdy budou
cítit nepohodu, nejistotu, strach. Dá se použít například před zkouškou, na
zklidnění hněvu, pro získání stability, ale vlastně kdykoliv, když chceme být
šťastní.

https://www.youtube.com/watch?v=1rTBwQ-fyEU


MAY THE LONG TIME

May the long time sun shine upon you
all love surround you
and the pure light within you
guide your way on
Nechť jasné slunce svítí na tebe veškerá láska tě obklopuje a jasné světlo v tobě provází tě na tvé cestě.
Tato mantra se používaná na závěr každé lekce kundalini jogy jako přání pro všechny.


MUL MANTRA

Ek Ong Kaar, Sat Naam, Kartaa Purkh, Nirbho, Nirvair, Akaal Moorat, Ajoonee,
Saibung, Gur Prasaad, Jap! Aad Such, Jugaad Such, Hai Bhee Such, Nanak Hosee
Bhee Such
/ek óng kár sat nám kartá purk nirbó nirvér akál murat ádžuný sébang gur prasád
džap ád sač džugád sač hébhý sač nának hósýbý sač/
Mul je základní mantra, nejvyšší ze všech manter. Cílem života je zůstat v každém okamžiku v dokonalém toku energie a kontaktu s duší. Tato mantra nás nasměruje na boha a rozvine naši tvořivost v souladu s naším osudem.

https://youtu.be/Pf8CeGa7tII


PAVAN GURU (Pran bandha mantra)

Pavan
Pavan Pavan Pavan
Para Para Pavan Guru
Pavan Guru Wahe Guru
Wahe Guru Pavan Guru
/pavan pavan pavan pavan
para pará, pavan gurú
pavan gurú, uáhej gurú
uáhej gurú, pavan gurú/
Pavan je vzduch, dech, nosič životní energie. Působí proti únavě a strachu.


RA MA DA SA

Ra Ma Da Sa Sa Se So Hung
/rá má dá sá sá sej só hang/
Léčivá mantra kundalini jogy, ladí JÁ na vesmír. Spojuje dohromady co se rozbilo.

https://youtu.be/YQrs9zlOW1U


RAKHAY RAKHANHAAR

Rakhay Rakhanhaar Aap Ubaariun
Gur Kee Pairee Paa-Eh Kaaj Savaariun
Hoaa Aap Dayaal Manho Na Visaariun
Saadh Janaa Kai Sung Bhavjal Tariun
Saakat Nindak Dusht Khin Maa-Eh Bidaariun
Tis Saahib Kee Taayk Naanak Manai Maa-Eh
Jis Simrat Sukh Ho-Eh Saglay Dookh Jaa-Eh
Jis Simrat Sukh Ho-Eh Saglay Dookh Jaa-Eh
/rakhé rakhenahár áp ubárian, gurukypérý pájé kádž savárian,
hó ap dejál manhó ná visárian, sadž džaná ké sang bhava džal tárian,
sakata nindaka dušt kin májé bidárian, tis sáhib ký tejk nánek manej mái,
džis simrat sukhóji saglej dúk džaj, džis simrat sukhóji saglej dúk džaj/
Tato mantra pochází z večerní motlitby Sikhů, je to píseň vítězství i ukolébavka. Přináší nám úplnou ochranu proti negativním silám vnějším i vnitřním.
Pomáhá, když jsme fyzicky slabí nebo máme omezené bohatství.

https://youtu.be/KQq-i0EwO8E


SA RE SA SA

Sa Re Sa Sa Sa Re Sa Sa Sa Re Sa Sa Sa Rang
Har Re Har Har Har Re Har Har Har Re Har har Har Rang
/sá ré sa sa, sá ré sa sa, sá ré sa sa sá rang,
har rej har har har rej har har har rej har har har rang/
Základní mantra, její dokonalé zvládnutí pomůže lépe zvládnout ostatní mantry v kundalini joze. Pomáhá dosáhnout moudrosti minulosti, přítomnosti i budoucnosti, přináší klid a prosperitu.

https://youtu.be/lhjE2fktlaQ


SAT SIREE SIREE AKAAL

Sat Siree, Siree Akaal, Siree Akaal, Mahaa Akaal, Mahaa Akaal, Sat Naam, Akaal
Moorat, Wahe Guru
/sat sirí, sirí akál, sirí akál, mahá akál, mahá akál, sat nám, akál murt,
uáhéj gurú/
Tato mantra zachycuje frekvenci věku Vodnáře. Recitací vyjadřujeme, že jsme
nekonečné, nesmrtelné, nadčasové bytosti.

https://youtu.be/8uZApeQhmYg


WAAH YANTEE KAR YANTEE

Waah Yantee Kaar Yantee, Jag Doot Patee, Aadak It Waahaa, Brahmaadeh Traysha Guru,
It Wahe Guru
/uá jantý, kár jantý, džag dut patý, ád kit uahá, bramádéé treshá gurú, it
uáhej gurú/
Tato mantra je vyvrcholení tisíce let motliteb. Jsme schopni přímo oslovit své vyšší já.

https://youtu.be/I16ogcUbAIk


WAHE GURU

Wahe Guru /uáhéj gurú/
Mantra nekonečné extáze. Vyjadřuje zážitek přechodu ze tmy do světla, od nevědomosti k pravému pochopení.WAHE GURU WAHE JEEO

Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Jeeo
/uáhej gurú, uáhej gurú, uáhej gurú, uáhej džíjó/
Recitací položíme sami sobě základy k vítězství a právu být skvělí.
Mantra se zpívá v pozici Vir Asan - sed na levé patě, pravé koleno pokrčené
před hrudníkem, dlaně spojené na hrudníku v "modlitbě", oči
soustředěné na špičku nosu.

https://youtu.be/0bzMZ6i7DWU


SHIMA SHIMA SHIMA SHIMA SHIMA

Indiánská mantra. V jazyku kmene Hopi znamená toto slovo láska.

https://youtu.be/49NEeYvDCuQ?list=RD49NEeYvDCuQ


Om Namah Shivaya

Očišťující mantra, která uvolňuje a harmonizuje, říká se jí mantra vykoupení. Velmi silná uvolňující a očišťující mantra. Léčí a harmonizuje základní univerzální Elementy v energetickém systému člověka.

Om Namah Shivaya je velmi silná mantra. Někdy se jí říká mantra vykoupení. O této mantře bylo řečeno, že pokud v srdci neustále vibruje, pak není třeba meditací, ani dalších cvičení. Chcete-li opakovat tuto mantru, nepotřebujete žádné rituály ani ceremonie. Tato mantra je bez jakýchkoli omezení. Může ji opakovat každý - mladý nebo starý, bohatý či chudý, věřící či nevěřící... Bez ohledu na cokoli, kdo s ní bude pracovat, pomůže každému.
Opakujte ji s úctou a nechte ji proniknout do svého srdce, do svého nitra. Uvědomte si vaše nitro - je to Boží forma ve vás.
Shiva je nejvyšší realitou. Symbolizuje vnitřní já, které zůstává zachováno, i když vše skončí.
"Ať prvky Stvoření se ve mně zhmotní v dostatečné hojnosti."
Mantra používá univerzální Elementy, které ovládají jednotlivé čakry: Země, Voda, Oheň, Vzduch a Éter. Slabiky Na, Ma, Ši, Va, Ja pomáhají čakrám lépe využít a harmonizovat základní Elementy, které v dané čakře převládají.
Mantra vede také ke spirituálnímu zdokonalení. Pomáhá čistit mužský aspekt, ruší negativní, anebo jakékoli omezující myšlenky.

https://youtu.be/emIBe9t10PY?list=RDemIBe9t10PY


Akasha