Vědomá tvořivá vnitřní práce … alchymie

12.05.2019 14:40

Budoucnost lidstva a planety Země spočívá v mystické jednotě mužského a ženského ... Vědomí Jednoty

Vědomá tvořivá vnitřní práce ... alchymie ...

Cesta mezi Sluncem a Lunou ... Cesta ke kosmickému vědomí ... Ženská síla ... Celistvost ... Svatý Grál ...

Duše, duch a tělo jsou neoddělitelnou jednotou.

Využívám svůj tvůrčí potenciál a tělo, v souladu s duší kráčím po spirále času.

Jsem vedena po posvátné spirále ... je to energie, životní sexuální síla, esence života, která vychází ze Země a sestupuje z Nebe na Zemi ... a tak se tvoří Nebe na Zemi. Nebe sestupuje na Zemi.
Je to STROM ŽIVOTA, stáváme se tím stromem, pevným a rovným středem, který spojuje kořeny v Zemi s hlavou v Nebi.

Je to návrat domů ... Kristovské energie a energie Marie Magdaleny.

Je to vnímání v našem vnitřním prostoru .... galaktická hvězdná bytost ve fyzickém těle ... jedním jsme.

V cestě už nic nebrání, už nic nevězní naše Duše, naše Duše jsou osvobozené.

 

Když se plně uvolníme, dovolíme si procítit čistotu svého bytí, oddáme se, odevzdáme sebe, ve své nahotě, v plné důvěře ... dáváme věci do pohybu. Když vytvoříme čistý prostor uvnitř sebe, tak už není místo pro strach.

Jsou různé způsoby, jak projít lekcemi, které jsme se sem přišli naučit. Dokud je nepochopíme, stále se vrací.


Položila jsem si otázku:

Čemu na mé cestě nedávám dostatečnou pozornost?

"Naslouchej více své vnitřní navigaci."

Přišla mi navigace, jak naložit se svými lekcemi, jak projít zkouškami.

"Použij svou vnitřní sílu, moudrost a přijímej všechny lekce, se vším, co přichází, nebraň se ničemu.
Vědomí Duše tě vždy podpoří a ukáže cestu. Není čeho se bát. Nestahuj nic z Kolektivního Vědomí. Jsi zodpovědná jen za sebe. Jdi vždy sama za sebe, máš obrovskou sílu a moc.
Tak se děje, pro tvé nejvyšší dobro a dobro všech. Tak jsi součástí všeho a všech a tím zvedáš vibrace všem a jsi v souladu ...

Zaměř svou pozornost na pravou Lásku. Láska není vztah. Láska nikde nezačíná ani nekončí. Je jako řeka, která teče, nemá konce. Láska nezná hranic, žádné zastavení, je nekonečná. Tělo i duše vibruje blažeností.
Tak uchopíš zdroj životní síly, rozvineš ještě víc svůj vlastní potenciál, dojde k rozšiřování vědomí. Sílíš a stáváš se inspirací pro druhé.

Otevřené ženské srdce je čistá Láska ... je to klíč, který přitahuje a otevírá mužské srdce.

Tato pravá čistá Láska je největší afrodisiakum.

Posvátná sexualita, to je alchymie uvnitř těl, v každé buňce ... vzniká mocná magnetická energie a ta vyzařuje do okolí. V tu chvíli jsi magnetem laskavosti, lásky a hojnosti.

Ženská síla ... Grál posvátného ženství ... Spirituální sexualita ženy ... je zdroj síly ženy, zvedá vědomí k plnému prožívání života ... k partnerství srdce. Učí, jak se transformovat a stát se vědomím Lásky.

LÁSKA TVOŘÍ ..."


Když uvidíme, to skutečné, co je v našich srdcích, uvidíme i to, co je očím neviditelné. Nahlédneme za závoj a uvidíme to, co je uvnitř i venku ... nahoře i dole ...

Postavili jsme mosty, které nás spojují ... svítíme, jako majáky. Naše Duše se přitahují, poznáváme se.

Vše vychází z úcty a pravé Lásky ... z hluboké Lásky Duše. Je to hluboká hloubka alchymie Duše.

Duše nás provází všemi životy, je to naše Duše, jsme to my. Jsme nesmrtelné, nekonečné Duše ... splynutí v JEDNO.


Jsme připraveni ...

Otvírají se nové brány. Už víme, že LÁSKA TVOŘÍ ... NOVOU ZEMI.

Naše Duše ví ... vrací se pradávná paměť ... opět se k sobě navracíme a pokračujeme v započatém ...
Už víme, co a jak máme dělat, tvořit, spolutvořit ... navyšujeme vibrace ... kráčíme a tančíme v souladu s vibrací Země ...

Tak dochází k Vzestupu, tak přichází Nebe na Zemi, tak spolutvoříme Rajskou Zahradu ... ... Ráj na Zemi ...
NOVOU ZEMI.


Přichází nás podpořit i silná energie draků a krystalů ... všech kamenů a skal.

Jsou součástí nás, dodávají nám potřebnou energii, sílu a vůli jednat.

Podpořme se a umožněme sobě i druhým svobodně žít a tvořit ... Ať se probudí vnitřní síla pro pozemskou tvorbu a Nebe sestoupí na Zemi.

Nejdůležitější v životě je LÁSKA ... MILOVAT A BÝT MILOVÁN ...

Objevit svůj vnitřní oheň ... vizi své Duše.


Jsem vedena hlasem bohyně Země a světlem nebeské Matky.

S láskou spolutvořím ...
IVETA AKASHA

https://www.facebook.com/Akasha.laskatvori/


DALŠÍ ČLÁNKY:

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/strazci-casu-ocistne-ritualy/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/na-nase-setkani-vysla-hvezda1/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/brana-mezi-svety-cesta-duse/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/zivot-ke-mne-hovori/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/laska-tvori-novou-zemi1/


Akasha