VCHÁZÍME POSVÁTNOU BRANOU NA CESTU TVOŘIVOSTI...

29.03.2019 09:09

PROBUZENÍ ...

ROZPOMÍNÁME SE ... VÍC A VÍC ...

OBJEVUJEME SPRÁVNOU CESTU ...

Uvolňujeme strachy, odpouštíme a opouštíme staré nefunkční ...

a učíme se žití beze strachu....

Tvoříme prostor pro nové. Vidíme nekonečné možnosti, prohlubujeme sebeúctu, sebedůvěru, svobodu, svou tvůrčí osobní sílu ... napojujeme se na svůj vnitřní zdroj ... kráčíme a tančíme v souladu a vnímáme, že to co jde hladce, je naše.

Zaséváme nové semínko a trpělivě a s láskou o něj pečujeme.

Jsme alchymisté.

Nasloucháme a konáme a radujeme se v přípravě na čas sklizně.

Už chápeme, že strach je velký strašák a blokuje nás ... že není čeho se bát, že máme svoji hodnotu a sebedůvěru, nezávislost, nespoutanost ...

Víme, že nemůžeme nikomu pomoci, ani sami sobě, protože tím právě ztrácíme tu svou moc. Ale že můžeme podporovat jeden druhého a inspirovat se navzájem. A že máme pochopit a objevit svou vnitřní sílu, pravdu, moudrost, rovnováhu, krásu, tu obrovskou moc a schopnosti své duše ... Božskou lásku ... vnitřní soulad ...

Jsme tak bohatí.

Víme, že to co teď tvoříme ... se stává naší budoucností i minulostí ...

Jsme tvůrci.

Krásný tvořivý čas nám všem

AKASHA ... LÁSKA TVOŘÍ

www.kouzlopritazlivosti.cz


Tento článek souvisí s příběhem, který se mi stal před rokem ... a teď vyvstal na povrch ... teď se to děje ...

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/vdecnost-v-kazdem-okamziku/


Nacházíme se v čase odpočinku, ztišení se, jdeme do klidu a ticha ve svém nitru. Je to fáze SMRT A ZNOVUZROZENÍ ... UVOLNĚNÍ, ROZPUŠTĚNÍ A DOKONČENÍ.

Alchymie ... vše je připraveno.

RESTART

VZESTUP DO NOVÉ ZEMĚ

Chceme-li cokoliv urychlit, je třeba zpomalit nebo se zastavit a pozorovat. Být chvíli v tichu, klidu a naslouchat svému nitru, intuici, srdci, duši.

Nezáleží na tom, jak rychle a kdy to uděláme. Je to o pochopení a jak hluboce milujeme, jak respektujeme sebe a jak se chováme jeden k druhému.  

VDĚČNOST-TRPĚLIVOST-JEDNODUCHOST-LASKAVOST-MOUDROST SRDCE-PLYNUTÍ-LEHKOST-SOULAD-PŘIROZENÝ TOK-POHYB VPŘED-RADOST-KLID-MÍR-ODVAHA-VÁŠEŇ-KRÁSA-SVOBODA-RODINA...

ROZHODNUTÍ-PROBUZENÍ ...

Otevřeme oči ... a dívejme se na nové možnosti.

DÍVEJME SE OČIMA LÁSKY A VNÍMEJME TO KRÁSNÉ, TO BOŽSKÉ.

Ve Vesmíru je nekonečná HOJNOST - PŘIJÍMEJME ... SVOJI CELISTVOST.

Otevřeme svá srdce ... nechme se vést svou intuicí ... svou duší ... srdcem ... s důvěrou ve Vyšší vedení, s důvěrou, že je o nás postaráno ... v přírodní přirozené procesy ...

Dovolme si rozpustit vše, co nás blokuje. Dočištěme a zprůchodněme všechna energetická centra.

Postavme se čelem všem strachům, vlastním stínům. Osvoboďme se od pocitu oběti, ukřivdění ...

Nebojme se, přijměme to a rozlučme se s tím.

Toto je nutné a prospěšné pro náš další růst a posun do NOVÉ ZEMĚ.

SOULAD SE SVÝM SRDCEM ... TEPRVE V TENTO OKAMŽIK SE MŮŽEME PROPOJIT PLNĚ S PŘÍRODOU, SE ZEMÍ, S VESMÍREM ... NASTÁVÁ PROPOJENÍ VŠECH SRDCÍ A DUŠÍ ... CELISTVOST...

PROPOJME SE NAVZÁJEM PLNĚ ... S PŘÍRODOU, SE ZEMÍ A VŠEMI ŽIVLY, SE SLUNCEM, S LUNOU, S VESMÍREM ... oddejme se léčivé uzdravující síle.

Otevřeme brány do vnitřního středu a pronikněme do svého srdce ... KRISTOVA SRDCE.

Tam je nový počátek ... záměry ... vize ...

Vstupme s moudrostí svého srdce na cestu, která nás vede k PRAVDĚ ... k naší HVĚZDNÉ PODSTATĚ.

Vstupme do svého středu a tam v tichu naslouchejme, tam nalezneme všechny odpovědi na naše otázky. Dovolme, ať duch přes nás tvoří, ať nás vede na každém kroku.

Staňme se Mistrem svého středu, svého vlastního Vesmíru, kde je úplně všechno, co potřebujeme.

.Je zde obrovská SÍLA, MOC, MOUDROST, HOJNOST ... A HLAVNĚ BOŽSKÁ LÁSKA, která vše tvoří.

LÁSKA TVOŘÍ

Spojení všech srdcí a duší ...

Propojme se, podpořme se, oddejme se a spolutvořme NOVOU ZEMI

A tak se děje ...  

Jdeme každý svou cestou, sám za sebe a přitom společnou KOLEKTIVNÍ CESTOU ...

Stáváme se tak inspirací navzájem.

Teď je ten správný čas

Sklízíme to, co jsme zaseli.

Naše těla se rozpomínají ... RESTART

Tělo, náš "chrám"

Země a tělo jedním jsme, v souladu.

Tělo a duše je probuzené ... a víc a víc se rozpomíná ... rozjasňuje se naše cesta ...

Navracíme se ke své BOŽSKÉ PODSTATĚ.

VCHÁZÍME POSVÁTNOU BRANOU NA CESTU TVOŘIVOSTI.

KRÁČÍME S LEHKOSTÍ, TANČÍME RADUJEME SE, OSLAVUJEME, SPOLUTVOŘÍME NOVOU ZEMI.

OTEVÍRÁ SE VNITŘNÍ PAMĚŤ ... AKÁŠA ...

PŘIJÍMEJME SE TAKOVÍ JACÍ JSME.

KAM ZAMĚŘUJEME SVOU POZORNOST, TÍM SE STÁVÁME, TO ŽIJEME.

VNÍMEJME, CO SI PŘEJEME TVOŘIT, CO TVOŘÍME. UŽ JEN MYŠLENKOU TVOŘÍME.

STAŇME SE TÍM, KÝM JSME ...


KRÁSNÝ ČAS,

Z CELÉHO SRDCE DĚKUJI, ŽE SPOLUTVOŘÍME NOVOU ZEM

AKASHA ... LÁSKA TVOŘÍ


https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/vchazime-posvatnou-branou-na-cestu-tvorivosti/

www.kouzlopritazlivosti.cz

https://www.facebook.com/iveta.smoldasovaAkasha