Těším se na setkání s vámi v novém roce 2017

31.12.2016 11:11

Ať vše ve vašem životě proudí v lásce a v harmonii.

Těším se na setkání s vámi v novém roce 2017, v nových prostorách, v centru Brna u Mendlového náměstí, Výstavní 9.

Nabízíme zde masážní terapie Awakening, Kineziologie One Brain, Dornova metoda, Oční cvičení dle Meira Schneidera    www.kouzlopritazlivosti.cz

Awakening je probuzení našeho života uvnitř nás.

Mnohdy býváme tlakem života velmi unaveni, bez energie a života. Nemáme čas sami na sebe natož na rodinu a blízké. Jsme tak zahlcení sami sebou, že se navzájem neprožíváme a žijeme si svoje životy uvězněni sami v sobě bez naplnění a radosti ze života, pouze přežíváme. Záměrem techniky Awakening je zažít a dojít do tohoto stavu, kdy jsme v jednotě sami se sebou a s druhými. Při procesu dochází k uzdravení vztahů, problémů života. Fyzické zdraví je pak samozřejmým benefitem této cesty. Jedním z přínosů masážní terapie Awakening je přirozené probuzení našeho života uvnitř nás, naší vnitřní síly v nás, naší energie, která je nezbytná pro radostný život, žití v radosti a hojnosti. Je to skutečný prožitek, hluboká léčba na mnoha úrovních. Stáváme se mnohem vnímavější. Pokud se pravidelně pracuje na probuzení životní energie  a praktikuje se probuzení energetického okruhu,  tato energie pomáhá léčit i hluboce zakořeněnou, chronickou nemoc v našem těle a mysli.

Jako garantovaný terapeut praktikuji Awakening a šířím záměr Awakeningu do podvědomí lidí velmi čistě. Prošla jsem školou masážní terapie Awakening, hlubokými duchovními procesy vnitřního poznání na kurzech Oneness Awakening. Ve svém růstu jsem dospěla k Mukti iniciaci, mohu předávát Deekshu - Požehnání milosti.

Záměrem Awakeningu je probudit v nás vnitřní sílu, která se nazývá kundaliní energie, a uzdravit nás na úrovni fyzické, psychické a duchovní. Vše je propojeno. Jedno bez druhého nemůže být uzdraveno.

Smyslem Awakeningu je pomoci lidem od jejich zdravotních, psychických, duchovních problémů. Awakening je proces, který je nastartován záměrem, a s tím se pracuje na našich bolestech, na našich programech a tím na našich životech.

Awakening je návrat k přirozenosti.

To, co nás všechny spojuje, je touha pomoci druhým lidem od bolesti fyzické, psychické i duchovní a vnést do života prožívání reality takové, jaká je v radosti, klidu a pohodě.

Vše je prosté, jednoduché, jen naše mysl dělá z věcí složitosti. www.kouzlopritazlivosti.cz

Těším se na vás  :)

S láskou
AKASHA


Zázrak být Ženou PDF zdarma

Těším se na setkání s vámi v novém roce 2017