TEĎ A TADY A SPOLEČNĚ

06.08.2017 12:12

to je opravdový život. Děkuji za tyto chvíle, naplněné radostí ... za okamžiky žití naplno.

Jsem tak vděčná a šťastná, že mám ve svém životě a ve svém srdci tak krásné láskyplné lidičky ... bytosti.

Děkuji za tyto DARY, za tuto HOJNOST.

Děkuji za tuto příležitost ... tvořit novou budoucnost Země s LÁSKOU ...

AKASHA

Sešly jsme se v krásném počtu 8 žen.

Když otočíme 8 naležato vytvoříme symbol HOJNOSTI A NEKONEČNÝCH MOŽNOSTÍ. Je to symbol nekonečna ... věčnosti ...  Nekonečno je abstraktní pojem, který označuje kvantitu něčeho, co je tak veliké, že nemá konec. Nekonečno nemá hranice... Přináší HOJNOST ...nekonečno možností ...

Tón 8 umožňuje splnění záměrů ... na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu.

Dovolme a umožněme povstat životu ze SRDCE ZEMĚ a vyživme ZEMI ... životní silou ...

V éteru existují částice prázdnoty, které mohou být v každém okamžiku aktivovány a proměnit se v to, po čem naše srdce touží. Když plně pochopíme, že všechno je JEDNO, pochopíme také, jak vytvořit RÁJ NA ZEMI.

TVOŘÍME NOVOU ZEMI.

Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek, být s tak silnými krásnými ženami na tak kouzelném silovém místě. 

Jsem tak obohacena a naplněna.  

Dívám se do ranního slunce, hovořím s ním, děkuji, cítím slunce v sobě, ve svém srdci, je mou součástí.   

Ptám se: "Proč mě pyramida volá, proč mě přitahuje?" Odpověď přišla okamžitě. Bylo mi vše předáno.        

Vytvořte čtveřici silných žen, stavební základnu pyramidy a vstupte společně s posvátností. 

Bude ti předána důležitá informace. Je čas na dokončení vašich zářících snů.    

Otevřete Bránu, vstupte na vyšší rovinu BYTÍ, která přinese uzdravení a probudí tvořivost ještě v tomto životě.    

Dojde k poslednímu zacvaknutí dílku do mozaiky ... to znamená CELISTVOST.

Otevírá se Brána - PORTÁL k novému začátku.

Ale aby mohlo něco nového začít, musí se ukončit staré.

Když něco končí, upínáme se na ... zaměřujeme se na další cíl.
Proto jsou konce spojené s velkým tlakem, aby bylo vše dokončeno. Proto se
nám dějí věci, které těžce neseme, které nás bolí, emoce sílí ... Procházíme
zkouškou jestli to myslíme opravdu vážně, že chceme něco ukončit ... Důležité je
uvolnit tento stres spojený s tlakem dostat se do cíle včas. Je třeba
naučit se relaxovat a vychutnat si každý okamžik, každou chvíli ... na každém
kroku být kreativní ... cítit vděčnost za to, co děláme a co se nám právě děje ...
i když to bolí ...

Být každým okamžikem TADY A TEĎ v radosti a vděčnosti je klíčem ke štěstí.

Abychom zůstali v okamžiku přítomnosti a nesoustředili
se tolik na budoucnost, je důležité udržet své tempo, být v klidu,
nezávislosti, ve svém středu, abychom nemuseli být pod tlakem... Netlačit na
věci, které mohou počkat, ale nevyhýbat se emocím a úkolům.

Vše, co děláme, děláme s radostí, stále si udržujeme pocit radosti.

Cíl je najít způsob, jak mít radost při každém tvoření ... kroku našeho života a uvolnit strach.

Jakmile jsou dveře předchozích událostí uzavřeny ... a jsme
vděčni za všechno, co se nám dělo ... jsme vedeni k otevření nových dveří. Takže
odpadá veškerý strach a stres a vše se zdá být najednou jasnější a lehčí ...
Zjistíme, že náš postoj je vždy volba, naše svobodná volba, pro co se rozhodnu
... ptáme se proč jsme se tolik drželi předchozích přesvědčení ...

Jak dlouho dovolíme, aby nás druzí vedli, houpali ze strany
na stranu, tak dlouho bude náš život, jako loď na rozbouřeném moři ... zmítající
sem a tam, až neudržíme kormidlo a budeme se cítit velmi zle.

Vybírejme si všechno TEĎ A TADY. Vytvářejme si radost a mír na každém kroku.

Víme, že když se jedny dveře zavřou, otevřou se další. Buďme
vděčni za každého člověka, každou zkušenost, na kterou narazíme, protože nám to
pomůže růst a získáme odvahu kráčet s lehkostí ... Uvolnění strachů na naší
cestě je cílem pro splnění života, který si nedokážeme teď ani představit ... ale
už se to děje ...

Éter kolem nás je vyplněn všemi možnostmi ... Sněme ve velkém,
následujme svou intuici a sledujme, jak se naše SÍLA rozvíjí.

Otevřeme se přitékajícím darům ... Osvoboďme se od schválení
zvenčí, odhalme svoji přirozenou sílu, vnitřní moudrost ...

TVOŘME SPOLEČNĚ NOVOU ZEMI.

Když jsem vstoupila do pyramidy ... odehrávala se směsice
pocitů... cítím silné vibrace.

V jednom okamžiku jsem vnímala a věděla, že je vše
v pořádku, že tak to má být ... máme zůstat sami v sobě ... nasávat
sílu pyramidy a naslouchat energiím ... vnímám, cítím skrze své tělo, že něco
přichází .... Tělo nasává přítomnou energii ... naakumulovaly se ve mě energie ...
silně gradují ... vypustila jsem tlak křikem do Země ... výkřik ... křikem je
vypuštěna minulost, bolest a utrpení ... Nastává uvolnění starého, ukončení jedné
etapy života ... Země vsákla tuto informaci a zvedla se silná vlna z nitra
Země ...  a přichází informace ...TEĎ A TADY je ten okamžik, kdy zapadá poslední
dílek do mozaiky.  Okamžitě Země vysílá obrovskou lásku a otevírá se vstup do posvátného prostoru ... v tomto okamžiku se otevírá BRÁNA NOVÉ ZEMĚ - PORTÁL ...VSTUPUJEME DO NOVÉ ZEMĚ.  

Bylo nám umožněno do něj vstoupit ... vstoupil ten, kdo byl připraven a PORTÁL se opět uzavřel.                   Je to nepopsatelný pocit ... nádhera ... láskyplné přijetí ...

Do pyramidy vstoupila s posvátností čtveřice silných,
krásných žen, aby vypustily utrpení, bolest ... z celé rodové linie a otevřely
PORTÁL NOVÉ ZEMĚ.

Když najdeme cestu do vnitřních světů ... uvolní se tvůrčí
impulsy ... jsou nám zaslány zázračné nápady ... je nám pomoženo s vynalézavostí
při překonávání obtíží s nedostatkem na všech úrovních.

Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří
svému Zdroji, může dosáhnout KOSMICKÉHO BOHATSTVÍ a s jeho pomocí tak
rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

Když si přejeme celým svým srdcem, v čistotě svých
úmyslů ... je nám otevřena BRÁNA do tajemných sil realizace. Nechme se vést
moudrostí svého srdce ... vede nás k cíli ... k životu, který jsme si
vybrali ... otevře se duchovní pole a nabízí okamžitou pomoc v každé
situaci.

TADY A TEĎ ... objevuje se v pravý okamžik ... nabízí to nejlepší řešení ...

Překročme iluze a získejme znalosti o skutečném a pravdivém
potenciálu života v radosti a hojnosti. Otevřeme svoji mysl a
s odvahou vyjděme ze své omezenosti ... neomezujme sami sebe. Existuje
spousta možností řešení ... Věnujme pozornost lidem, událostem, synchronicitám,
"náhodám", mějme odvahu podniknout kroky k dosažení našich nejvyšších
cílů.

Uvnitř nás leží všechno poznání ...  bylo dočasně skryto pod masku, když jsme
vstoupili do této inkarnace. Nyní je čas sundat masku a odhalit svou
opravdovost, pravdu sebe sama,  svou identitu svého skutečného pravdivého JÁ.

Zaměřme svou pozornost a každý den přemýšlejme o svém životě
... naslouchejme ... procvičujme dovednosti, které nám přináší radost, hravost a
klid.

Velkou radost zažijeme, když uvolníme všechny strachy a staré zvyky, které nás udržují ve vězení.    

Naučme se, jak uvolňovat strachy, pocity úzkosti, které máme z druhých lidí ...

už nás nikdo nebude utlačovat, abychom nemohli prožívat všechno, co si přejeme.

Vím, že je nám k dispozici veškerá hojnost ve všech oblastech života.

My spojujeme fyzický svět s tím, co je neomezené ...

Dovolme rozeznít tóny našeho SPOLEČNÉHO SRDCE ...

Miluji vás všechny ... jsem táááááááák šťastná, že jsme se našli TEĎ  A TADY , v tomto
nádherném čase, plném zázraků na milované Zemi a opět je nám umožněno
spolutvořit ... NOVOU ZEMI ... RAJSKOU ZAHRADU ... RÁJ NA ZEMI ...

S vděčností, láskou, úctou ... děkuji a objímám ...

AKASHA

www.kouzlopritazlivosti.cz

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/masazni-terapie/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/akasha2/awakening-probuzeni/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/akasha/
https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/ted-a-tady-a-spolecne/


Akasha