STROM ŽIVOTA ... KVĚT ŽIVOTA

28.06.2021 12:21

STROM DÁVÁ KVĚT 

Z KVĚTU ROSTE PLOD

V PLODU JE SEMENO

ZE SEMENE SE RODÍ STROM 

PŘINÁŠÍ NEKONEČNÝ CYKLUS

... PROUD ŽIVOTA

ŽIVOT NIKDY NEKONČÍ

 

Krásná divoká  ŽENA uvnitř mne ožívá … naplněna LÁSKOU procitá …

Spojuje se fyzické s intuicí …

Noční silná bouře, vítr a déšť ... mnohé vyčistila a rozjasnila... otevřelo se plně srdce ... intuice ... vnímání ...

Dějí se opravdu zázraky... v tuto bouřlivou noc ...

Tato živá živelná bouře k nám promlouvá, mnohé ukazuje, ze svého nitra srdce Země … je pouhá přítomnost … stálá věčná přítomnost lásky. Jen je nám ukázáno, že je teď čas procitnutí do opravdové čisté lásky. Lásky k sobě samému a ke všem.

V tuto bouřlivou noc jsme všichni spolu, spojeni ve svém spolutvoření.

Síla živlů nám také ukazuje i naši vnitřní obrovskou sílu a živelnost … Sílu a moc lásky, která tvoří NOVÉ …

Vyšla jsem s respektem, pokorou, vděčností, úctou po velké bouři na zahradu. Stála v dešti v celé své nahotě, kráse a spojila se s krásou procítění sebe sama, jako součástí všeho.

Po každé bouři vychází opět sluníčko, rozkvétá celá rostlinná říše ... zvířátka se radují ... je krásně ... na světě ... na milované Zemi ... I to, co bouře zničila se časem uzdraví . Všechno se dá opravit, postavit … Něco se vyčistilo, uzavřelo, něco končí a víc se nevrátí, ale zase to otvírá nový začátek. Děje se tak pro to, aby se vytvořil prostor pro nové …

Matka Země k nám promlouvá skrze všechny živly. Skrze Jádro-Srdce Matky Země přecházíme branou k vědomí Jádra Slunce, centrálního Slunce – Galaxie.

Jádro – Srdce Země je bránou k poznání. Jádro Země je jako Slunce … energie všech záznamů … Akasha Země i Vesmíru.

Otevírá se Vědomí ... Kolektivní Vědomí ... otevírá se Brána ... vstup do NOVÉ ZEMĚ ... silný potenciál ... průchod do NOVÉ ZEMĚ.

Stejně tak, jak v našich srdcích je energie a brána k vyššímu vědomí … tak také srdce Matky Země a každé planety, každé bytosti nese energii Zdroje. Spojením se s Jádrem Matky Země cítíme bezpečí, důvěru, jsme ukotveni v JEDNOTNÉM SRDCI. Uzeměni v síle JEDNOTY … CELISTVOSTI.

Tělo se čistí a zároveň i Zemi. Je to vlastně nejgeniálnější nástroj, nádoba, myčka, čistička která čistí Zemi ... zpracovává ... vypouští a spálí vše v samotném jádru Země a vysílá zprávu do celého Vesmíru... Děje se skrze tělo. Proudí potřebné informace, jako návaznost na vyslané zprávy. Je to Vědomá tvořivá práce ...Vnímání pocitů lidí a hromadné čistění celého prostoru ... vše prochází skrze tělo ... zde se to zpracovává ... třídí a čistí ... vypouští do jádra Země ... nasává informace do těla...nabírá potřebné informace ze SRDCE ZEMĚ a vysílá do celého Vesmíru ... vnitřní informátor ... posel zpráv ... posel informací ... Vědomí a informace ... Posílá potřebné informace ze Země do Nebe a z Vesmíru na Zemi ... Tělo-duše-duch komunikuje se Zdrojem. Tělo sílí ... nabývá na síle ...  křídla mohutní.

Vnitřní silové zvíře ... KONDOR a VLK ...čistí planetu Zemi ... čistí prostor pro NOVOU ŽIVOU ZEMI. Probouzí, procitá a uzdravuje všechno a všechny ...

 

Ožívá nová pradávná živá paměť Země i Vesmíru ...

Spojení 3 světů ... spojení tří božských světů, které se prolínají se světem lidí ... přináší ochranu a spojení s univerzálními silami Vesmíru ... přináší harmonii i rozhodnost... spojuje se fyzické s intuicí... toto spojení dává životu širší rozměr v chápání jeho podstaty, pomáhá otevřít se tomu, co nás přesahuje a přece je naší součástí. Tato energie proudí neustále všemi částmi, přelévá se z jedné části do druhé, v nikdy nekončícím cyklu. Tento nekonečný proud je život sám, ve všech variantách, se všemi proměnami, které k němu patří.

1. pozemský svět lidí

2. dolní svět, ve kterém žijí duše našich zemřelých předků, duše zvířat

3. horní, duchovní svět dokonalých bytostí.

země - moře - nebe

život-smrt-znovuzrození

tělo-duše-duch

minulost-přítomnost-budoucnost

matka-otec-dítě

dětství-dospělost-stáří...

Je důležité žít v souladu se vším, co je. Jedině spolutvořením a vzájemným přijetím všech a všeho, co je kolem nás i v nás, lze dosáhnout stavu dokonalé rovnováhy a tím i hlubokého vnitřního klidu... poznání...

 

IVETA AKASHA

Blog :: AKASHA (kouzlopritazlivosti.cz)

 
 
 

Akasha