STRÁŽCI ČASU … OČISTNÉ RITUÁLY …

09.05.2019 20:02

STRÁŽCI ČASU ... OČISTNÉ RITUÁLY ...

Otvírají se nové možnosti,výzvy, měníme pravidla a povinnosti a vstupujeme do přirozeného toku svého vlastního vedení, důvěry ve vedení intuicí, svých vlastních názorů.

Vstupuji do své vlastní mystické síly, která mě vede cestou objevování sama sebe, k uvolnění a klidu mysli.

To nám zjednoduší průběh čištění.

Čistíme, vymazáváme z paměti to, co už nám neslouží, všechno potlačené ... program oběti, nedostatku, chaosu ... K očistě patří smích i slzy, slunce i déšť.

Noříme se do tohoto očistného procesu celým tělem.

Ukončujeme staré JÁ ... přeprogramováváme a aktivujeme nové kódy.

Navrací se pradávná paměť ...

Vzestupujeme společně, podporujeme se a zvedáme jeden druhého.

Jsme na podobných vibracích ... přidávají se další a další a tak spolutvoříme NOVOU ZEMI.

Klíčem je ... SVOBODA ... PRAVDA ... LÁSKA ... RODINA DUŠE ... ZDROJ.

TRPĚLIVOST A VDĚČNOST ... DŮVĚRA A OTEVŘENÉ SRDCE.

SOULAD NA VŠECH ÚROVNÍCH ... SE SEBOU ... SE VŠÍM ...

Pocit bezpečí ... opravdového domova ... lásky ... dává křídla.

Nahlížíme za závoj ... za čas a prostor. Tvorba v přítomném okamžiku.

Vidíme v nadhledu, pevně uzemněni, ukotveni, hluboko ve svém nitru, v souladu.

Přecházíme ... nabíráme nový směr a rytmus ... z pocitu musím na můžu ...

NIC NEMUSÍM, ALE VŠECHNO MŮŽU.

MŮŽU ÚPLNĚ VŠECHNO ..... KDYŽ DÁM SVOBODU SVÉ DUŠI A S DŮVĚROU SE NECHÁM VÉST, VE SVÉ VNITŘNÍ MOUDROSTI, SÍLE, SOULADU.

Svobodné projevení sebe sama, nespoutanost, nezávislost.


Bilancování ... rekapitulace ...

Vstoupila jsem do prostoru s posvátností, uklonila se ... pohlédla jsem na symbol v kruhu nad oltářem ... a v neuvěřitelné chvilce, v jednom okamžiku jsem se zhroutila k zemi.

Byla jsem paralyzována.

Moji přátelé mě podepřeli, abych mohla vstát a jít k oltáři. Podpořili mě na mojí cestě
k očištění, osvobození se.

Byla jsem bosa a cítila tu obrovskou podporu i od MATKY ZEMĚ, jak mi vysílá lásku a sílu a pochopení.

Cesta byla dlouhá, cítila jsem obrovskou tíhu, zranění, krutost, utrpení, bolest, ...  která se uvolňovala a vycházela z mého hrdla. Vnitřní síla a hluboký dech mě udržoval na nohou. Postavila jsem se za oltář, padla na kolena a v úlevném výdechu odevzdávala veškerou zátěž, kterou jsem už dále nemohla nést. Uvědomila jsem si, probliklo mi hlavou, co všechno se kdy se mnou dělo, co se se mnou odehrávalo, co jsem zde na Zemi prožívala.

Otvíraly se vzpomínky ... a přichází další rozpomenutí se.

Uvědomila jsem si, že to co jsem kdy nabyla, za všechny životy, teď opravdu prožívám. Všechny prožitky, které procházejí celým mým tělem mám možnost propustit a očistit své tělo. Velkou podporou v mém očistném silném procesu jsou zkušenosti a vědění načerpané v hlubokých procesech ...

Když jsem se otočila zpět k oltáři ... přátelé na mě už čekali. Byli připraveni společně se mnou vyjádřit vděčnost, pokoru, úctu, Lásku ... poděkování ...

Připravili na oltáři mísu hojnosti s ovocem, květinami, bylinami a kameny, do kruhu položili velké krystaly a mojí tibetskou mísu. Vzala jsem ji do rukou a zahrála píseň mého srdce ... mojí duše ... na dočištění prostoru i nás.


Toto spojení s něčím Vyšším je spojení se sebou ... spojení s Duší, Duchem a Zdrojem.

Z bezmoci se rodí procitnutí ... z beznaděje se rodí náděj ... z temnoty se rodí Světlo ... Probuzení ...

Přes velkou pokoru k životu se rodí úcta ke všem a ke všemu ... a je to nekonečný růst.

I ten kdo křičí a ubližuje, má velkou bolest v sobě ... proto křičí.

Cítím, že ten člověk má bolest, utrpení, žal ... soucítím a okamžitě do té bolesti vysílám Lásku.


Pochopení hodnoty života ... to je probuzení.


Přišlo tolik uvědomění, rozjasnění a hlavně díky tomu jsem pochopila a vystoupila z bludného kruhu ... vědomě. A tím se mi obrovsky ulevilo, zjednodušil se mi život. Spadly otěže a já jsem volná jako pták.

A to je ono ...


PROBUĎ SE A LEŤ ...


A stačí jen tak málo ... uvědomit si, že jsme TADY A TEĎ proto, abychom se radovali, užívali všech krás,
které nám příroda, milovaná Země i Vesmír, život nabízí ... plnými doušky, beze strachu, s vášní a nadšením žili své životy. Život je obrovský dar ... tak ať ho parádně užijeme ... ať se vydáme na dobrodružnou cestu a rozjedeme to ... naplno ...

Moc děkuji všem, kteří spolutvoří NOVOU ZEMI, s vděčností, pokorou, úctou a Láskou ... a dělají kroky do neznáma, podle své intuice, své moudrosti. Podle Vesmírných Zákonů, v souladu, podle vnitřní navigace.

Skláním se nad naší odvahou a srdečností.

Naše budoucnost je v naší představivosti ... vizi ... vědomí si sebe sama ...


ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM ...

Jsem vedena ... prošla jsem mnoha rituály, očistnými rituály, ceremoniemi, mnoha hlubokými procesy
vnitřního poznání ... mnoha zkouškami ... zkušenostmi ... pochopením ... a je to nekonečný růst ...

STRÁŽCI ČASU ... TENTO ČAS KE MNĚ HOVOŘÍ ... běž ven, ale neutíkej před lidmi do přírody, je čas jít mezi lidi, do měst ... a uč se a staň se učitelem druhých. V souladu, přirozeně a společně navyšujte vibrace, i když tak je to právě nejtěžší.

Vím, že tato cesta není jednoduchá, ale je to pro mě teď cesta nejvyššího růstu, a že jsem na ni připravena.


ZE ZEMĚ KE HVĚZDÁM NEVEDE VYŠLAPANÁ CESTA.

CESTA NENÍ JEDNODUCHÁ, ALE STOJÍ ZA TO SI JI NAPLNO UŽÍT.

A TAK SE CESTA STÁVÁ RADOSTÍ A JE PLNÁ HOJNOSTI.


Jsme všichni na jedné planetě ... lodi, která nás veze nekonečným Vesmírem ... na naší milované Zemi. Tak se
všichni navzájem podpořme a radujme.

Ať všichni pochopíme, že štěstí ... hojnost ... Láska ... Světlo je uvnitř nás. Ať vyzařujeme radost a krásu.
Ať naše krásná Matička Zemička rozkvétá a my s ní.

Přeji nám všem velkolepou dobrodružnou šťastnou cestu ... na nových vibracích.

Přeji krásný život ... žití v souladu s vibrací planety ZEMĚ ...spojení srdcí ... a důvěru ve Vesmírné vedení.


S Láskou objímám Iveta Akasha

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/strazci-casu-ocistne-ritualy/

https://www.facebook.com/Akasha.laskatvori/


DALŠÍ ČLÁNKY:

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/na-nase-setkani-vysla-hvezda1/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/brana-mezi-svety-cesta-duse/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/zivot-ke-mne-hovori/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/laska-tvori-novou-zemi1/


Akasha

STRÁŽCI ČASU … OČISTNÉ RITUÁLY …

Tato fotogalerie je prázdná.