SPOLEČNÁ CESTA OTEVÍRÁNÍ SRDCÍ

23.04.2019 11:44

SPOLEČNÁ CESTA OTEVÍRÁNÍ SRDCÍ

Přišlo mě vnuknutí vytvořit skupinu tvořivých lidiček.

Zde společně sdílejme, pišme, tvořme, nabízejme své služby,
tvorbu, videa ... cokoliv nás posune na naší společné cestě. Ukažme se, spojme
se. Jsme na jedné lodi, pod jednou střechou, v Jednotě. Spolutvořme NOVOU ZEMI.
Je to společná cesta otevírání a propojení všech srdcí. Otevíráme své Brány ... Portály.
Děláme vlastní kroky ke spolutvoření, předávejme si, podporujme se a šiřme to
dál ...

Nastává doba začátků.

Otevřeme se celému světu. V otevřenosti, jednoduchosti
a Jednotě je naše síla.

Esence života v nás je připravena se manifestovat.

Přidejte se k nám, máme neomezené možnosti spolutvoření
...

 https://www.facebook.com/groups/660003611126051/

Přátelé, otevřeme svou tvořivost, své dary, své dovednosti, své talenty celému světu. Všichni máme nekonečno možností, co nabídnout. Inspirujme se navzájem, spolutvořme a podporujme se ... Tady a teď ukažme svůj opravdový potenciál ... LÁSKA TVOŘÍ ...

Krásný inspirativní čas ... radosti tvořivosti ... žití v souladu ...  se vším ...

AKASHA ... LÁSKA TVOŘÍ ... 

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/spolecna-cesta-otevirani-srdci/

https://www.facebook.com/Akasha.laskatvori/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/zivot-zacina-tam-kde-konci-strach/


Akasha