Realizace Svobody a Lásky skrze pravdu, radost a štěstí

12.03.2017 15:18

Jak Já to cítím?

Vše sestupuje do těla...otevírá se srdce...vnímání...cítění.
Vyjadřuji se v pravdě sebe sama. Jsem napojena na Pravdu a Odvahu. Je to Jednota.

Duše si rozpomíná, že jsou chvíle, které si už zažila, ale už to nepotřebuje znovu zažít...už jdeme dál...zažít něco nového...užívat si radosti a hojnosti, ve všech oblastech života. Země chce stále růst a tvořit, a tak to je i se mnou. Znovuzrození a umírání, je cesta nejvyššího růstu.

Ochrana života, naplnění, tvoření...objevovat nové cesty. Spojuji se svou duší, se svým nitrem a jsem vedena, nechávám se vést...jdu cestou, jsem spojena se Zemí...vyciťuji tělem...mám myšlenku...mám sen...vnímám znamení.

Už nebojuji, ale zvedám svou osobní vibraci...nereaguji na
strachy... otevírám své srdce...vyzařuji...vnímám pocity...cítím svoje srdce...přebírám
zodpovědnost...důvěřuji...

Toto je ta nejvyšší cesta...vnitřní práce se sebou...je to nejvyšší cesta růstu...tvořím...myšlenka má obrovskou
sílu...mysl je rychlá...je to nástroj, je to DAR pro vnitřní práci. Co cítím uvnitř sebe, to použiji...vytvořím. Jsem nástrojem obrovské proměny.

"Štěstí a spokojenost není něco, co nám spadne do klína. Je to výsledek našich činů."

AKASHA 

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/probud-se-a-vzletni-jako-ptak/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/vedoma-zena/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/masazni-terapie/

https://www.fler.cz/kouzlo-krajky

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/
Kouzlo přitažlivosti e-book