Probuzení znamená … být osvobozen od své mysli

09.11.2017 13:13

Když jsou smysly zbaveny vlivu mysli, tak se přirozeně projeví jasné vnímání, které je doprovázeno pocitem radosti, vnitřním klidem a vnímáním jednoty.

Toto je o PRAVDĚ ... o pravdě sebe samé... poznání pravdy, upřímnosti, vidění sebe sama ve své nahotě, své pravdě. Odhalení se a vidění KDO JSEM.

Je to o rozpomenutí se ... na PRAVDU.

Vidění a cítění ... vnímání své identity ... svého Bytí ... podstaty Bytí.

Vnímáním svého těla ... skrze své tělo dochází k pochopení ... uvidění pravdy celého Bytí v Jednotě ...

Tělo je nástroj, který mi dá rozpomenout se ... kdo to ve mně vlastně žije?

Děkuji svému geniálnímu tělu, že jsem blíže k pochopení ... k PRAVDĚ ...

Uvnitř mého těla je pohyb ... všech živlů ... a já jsem takový pozorovatel ...

Děkuji svému nejgeniálnějšímu tělu, které si zaslouží Lásku a péči ...

Moje tělo je ten nejlepší nástroj, je to můj CHRÁM, o který je důležité pečovat s LÁSKOU ...

Jdu s důvěrou ... vyrovnaná ... se vším, co se děje. Žádám o podporu a komunikuji ... s radostí
a nadšením přijímám to, co se mi děje ... a ať to jsou věci, které jsou příjemné
nebo ne ... protože každá situace mi něco říká a posouvá mě dál ... Už se nebojím ...
je to vše tak přirozené.

JE TO PRAVDA ... TOTO JE ŽIVOT ... není vždy lehký, ale stojí za to ...

A TAK TO JE ... AKASHA

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/

Jsem garantovaná terapeutka masážní terapie Awakening (Probuzení), prošla jsem hlubokými duchovními procesy vnitřního poznání na kurzech Oneness Awakening ...

Jste srdečně zváni ...

Masáže a terapie ... PROBUZENÍ

Jedním z přínosů Awakening je přirozené probuzení našeho života uvnitř nás, naší vnitřní síly v nás, naší
energie. Je to skutečný prožitek, hluboká léčba na mnoha úrovních.

Mnohdy býváme tlakem života velmi unaveni, bez energie a života. Nemáme čas sami na sebe natož na rodinu a blízké. Jsme tak zahlcení sami sebou, že se navzájem neprožíváme a žijeme si
svoje životy uvězněni sami v sobě bez naplnění a radosti ze života, pouze přežíváme.

Záměrem techniky Awakening je zažít a dojít do tohoto stavu, kdy jsme v jednotě sami se sebou a s druhými,
pomoci lidem objevit naplnění a radost v životě.

Při procesu dochází k uzdravení vztahů, problémů života. Fyzické zdraví je pak samozřejmým benefitem
této cesty.

Jak probíhá základní a prohlubující masážní terapie Awakening zde: https://www.kouzlopritazlivosti.cz/masazni-terapie/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/kontakt/

Jste srdečně zváni ...

Pište na email: kouzlopritazlivosti@seznam.cz

Moc se na vás těším

Akasha

https://www.facebook.com/iveta.smoldasova

SPOLEČENSTVÍ VĚDOMÉHO SPOLUTVOŘENÍ NOVÉ ZEMĚ

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/setkani-silnych-zen-pri-praci-se-zemi/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/na-nase-setkani-vysla-hvezda/


Akasha

Kontaktujte nás