PROBOUZÍ SE V NÁS VNITŘNÍ POKLADY

10.10.2019 11:11

 

PROBOUZÍ SE V NÁS VNITŘNÍ POKLADY

Velké poklady a odhalení mi přichází také v noci ...

Měla jsem sen .......... ?

Setkávám se s bytostmi jiného druhu.

Lidé si myslí, že jsou nám nebezpečné a proto je zavírají do klecí.

Vycházím branou a procházím oponou ... závojem.

Vnímám všechny bytosti, moje touha poznání a setkání se s nimi narůstá a stoupá nadšení, vzrušení a vášeň.

Vidím první bytost ... také je v očekávání, co přijde.

Je to dobrodružné setkání.
Jsme přímo u sebe, díváme se do očí, na sebe, cítíme se, pozorujeme, co se v nás odehrává.

Je mi poodhaleno tajemství.
Jedna bytost vystoupila a předala mi zprávu.

Na cestě je malé dítě a je lehce zranitelné.

Dej mu směr a navigaci, ať zahlédne maják a tak bude v bezpečí.

Staň se jeho inspiraci a tak se staneš jeho ochráncem a průvodcem.

Moje vnímání, zpětná vazba ke mě promlouvá.

Máme stále ještě pocit, že se musíme chránit, ale tím se omezujeme.

Zavíráme náš strach do klecí a nedovolíme životu volně přirozeně proudit a svobodně se projevovat. Uzavíráme svůj potenciál do klecí, jsme to my sami před kým máme strach.

Bytosti z jiných planet nám to ukazují.
Není se před kým a čím bránit ani chránit. Není se čeho bát.

To si jen my sami projektujeme. Vězníme své vnitřní dítě.

 

Další noc... další sen... krásně navazuje...

Mám velkou vnitřní sílu a předávám ji a inspiruji ostatní, kteří cítí moji sílu a nechávají se vést svým srdcem.

Je zde Irsa, moje duchovní sestra, povídáme si o tom, čím jsme společně procházely.

Přichází moje maminka, povídáme si o mých dcerách.

Přichází přátelé a jdeme do akce, stále se něco děje.

Jsem v hlubokém propojení s mužem a vše proudí v naší společné síle, která stále víc graduje.

Nabývá na ještě větší síle.

Spolutvoříme pro celek, pro lidstvo, pro otevření a propojení srdcí mužů a žen a naši odevzdanosti.

Náhle nastává chaos, kolabs, lidé stagnuji, přestávají se hýbat a nastává úplná paralýza těl, taková malá smrt.

Lidé se zastavují a usínají ... jak v pohádce O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE.

Čas se doslova zastavil.

Ztrácím i já víru v sebe. Muž mě podporuje a dodává víru a sílu.

Dodává mi potřebné palivo.

Jsou kolem mě velcí mistři a ukazují mi, že mám obrovskou sílu a moc.

Jen potřebuji všechno odevzdat, odlehčit, pustit se všeho a zůstat úplně nahá.

Přichází moje učitelka, podporuje mě, ať to vyloženě pustím z rukou a odevzdám.

Jsou to věci ... zlaté předměty, náramek ...

Je to těžké, nemůžu ... ale přichází muž a pobídne mě k inspiraci.

Loučím se s věcmi, ODEVZDÁVÁM je do společného trezoru.

Odcházím do ústraní, kde se potkávám s mým milovaným mužem Michaelem, rozžehne se vášeň
v posvátném milování. Je to zážeh pro všechny.

Cítím svou obrovskou sílu, která je v mém drobném těle.

Jak je příhodné říci, že klamu svým tělem.

Žena křehká navenek, ale uvnitř plane obrovská síla LÁSKY.

Přichází muži, bojovníci, mistři svého umění, i se svými vědomými ženami.

Připravujeme se na velkou proměnu, transformaci, přerod, probuzení ze spánku.

Nastává kontrakce a porod... Ocitáme se v nové původní Zemi....

... Kde už jen Láska tvoří...

Navracíme se ke  vzniku původní ZEMĚ. Rozpomínáme se na dobu, kdy jsme ji tvořili.

Vstupujeme do blažené temnoty ZEMĚ - SEBE. 

NÁVRAT K SOBĚ - SOUZNĚNÍ SE SEBOU

A JÁ PROCITÁM ...........

Není čeho se bát. V otevření se, v nádechu a výdechu, ve sjednocení se, je největší síla.

Jít do ticha a do tmy a být v soustředěnosti a stát se pozorovatelem.

Naslouchat všemi smysli v koncentraci a zastředění na cíl.

Je to velká odvaha jít do neznáma, do tmy. Ale když to překonám a postavím se čelem, přímá a silná tváří v tvář svým stínům, nic v tu chvíli nestojí v cestě, protože pomyslná překážka není překážka, ale je to jen cesta.

A když projdu touto branou, otevře se další cesta a další a další, která vede do RAJSKÉ ZAHRADY.

Na každé nové cestě dostávám dary... s kterými se život stává jednodušší a tak kráčím s lehkostí a ladnosti.

Vše se uvolňuje a přichází odměna za všechno, čím jsem potřebovala projít, prožít a pochopit a co jsem potřebovala odevzdat.

Duše je už zralá  ...

Tělo je v souladu s duší a v tu chvíli se rozprostírám do prostoru a čas nevnímám, není důležitý, protože v přítomném okamžiku se tvoří zázrak, který všechno promění v to, co jsem už dávno vytvořila.

Nemůžeme vyjít na plné světlo dokud nerozpoznáme a neporozumíme vlastní temnotě.

TOTO POCHOPENÍ MÁ NEJVĚTŠÍ HODNOTU
TO JSOU NAŠE POKLADY

A na ty si rozpomene v ten "správný čas" každý sám.

ŽIVOT - SMRT STARÉHO - ZROZENÍ SEBE SAMA 

VĚDOMÝ PRŮCHOD TĚMITO FÁZEMI DÁVÁ RŮST ...

V celém těle panuje klid, mír, láska, uvolnění, povolení, propuštění ... svoboda, odevzdání.

V tom největším tlaku všechno pouštím a ODEVZDÁVÁM, protože nemohu jinak.

Už nemůžu vláčet nic s sebou dál.

Jdu do úplné nahoty a ODEVZDÁVÁM, ODEVZDÁVÁM sebe celou, v přijetí a důvěře, že je o mě postaráno.

Jsem v bezpečí a chráněna i svými muži, kteří jsou tak milování a blízcí mému srdci.

Tím je plně uzdraven můj strach z mužů, hluboké zranění z dávné minulosti.

A děje se tak pro celek, pro všechny ženy i muže.

Uzdravení ženské i mužské linie...

Soulad ženy s mužem, spojení mužského a ženského principu do celistvosti. Jde o zrození sama sebe, vlastního bytí, vyrovnání všech polarit ... A V TOM JE CELÁ SÍLA ... VNITŘNÍ BOHATSTVÍ ...

PROPOJENÍ POLARIT UVNITŘ SEBE ... ZROZENÍ KRÁLE  A KRÁLOVNY

 

Procházím proměnou ... zrozením ...

Byla jsem v ponoru sebe, objevování duše, zaměřena na svou vnitřní cestu. V hlubinách jsem se nořila, až na dno a nacházela poklady, které mi daly možnost objevit to, co je třeba vynést na povrch. Měla jsem a mám možnost projevit se ve své pravdě, opravdovosti, nahotě, otevřenosti.

Jdeme společnou cestou a přitom každý vykračujeme tou svou.

Procházíme zkouškami ... jsme testování a připravování na rok 2020.

 

Moje cesta se dotváří ... v tichu, klidu, míru mého domova. Usedá to ve středu.

CESTA AVALON

vnesla uvolnění a rozšíření vědomí, rozpomenutí ... dostala jsme se do bodu vnímání, kde není prostor ani čas, odkud mám možnost vnímat realitu.

Prošla jsem a setkala se s konfrontací s vlastním egem ... i s druhou stranou vědomím multidimenzionální jednoty.

Uvědomila jsem si, že i přání a emoce jsou jen další část ega, které nás vedou k nižším rovinám vědomí.

Negativní emoce do našeho podvědomí obvykle vkládá také ego ...

Uvědomila jsem si, jak je důležitě ukočírovat své někdy bouřlivé emoce. Emoce mě učí uvidět to, co tvořím.

Ponořila jsem se do nesmírného pocitu vděčnosti, pokory, odpuštění, odevzdání a pochopení.

Jsme propojováni a podporováni v procesu objevování sebe sama, druhých a životem očima lásky.

Pouze z čisté lásky (ne erotické), můžeme opravdu poznat sami sebe.

Bezpodmínečná láska je tím, čím jsme, z čeho pocházíme a k čemu se navracíme.

V tomto materiálním světě plném podmínek a omezení, na to zapomínáme.

 

Pochopila jsem, co je to pravda.

Pravda je to, když cítím lásku, která prochází celým tělem, je to blažený pocit a radost a mír.

Cítím, jak energie proudí a inspiruje, je to příliv tvořivosti, krásy a hojnosti.

Pravda je nahota, čistota, odevzdání se ve své nahotě, opravdovosti, upřímnosti.

Pravda je láska, která laská, je něžná a vlidná.

V tuto chvíli tělo hovoří a JÁ-MY vím, že je to pravda, že tak to je.


Děkuji vám všem, každý jste vnesl do mého života velké bohatství.

Jsem obohacena o nezapomenutelné pocity, prožitky a přátelství. Společně dosáhneme všeho.

A tomu říkám opravdový život.

 

Navrátila jsem se domů ... do otevřené náruče mého muže Michaela ... byla jsem obdařena slovy LÁSKY ... otevřená srdce ... duše se opět setkaly a spočinuly v objetí a posvátném vzplanutí ...

Zážeh pro všechny milované a milující ...

 

Slyším hlas BOHYNĚ A MATKY ZEMĚ ... vysílá nám lásku ...poděkování za zažehnutí plamene ... věčného plamene lásky ... znovuzrození posvátného ženství i mužství na místě srdeční čakry světa ...

... Posvátné vyvýšenině tajemného ostrova Avalon s věží archanděla Michaela zvaná Tor, pod kterou se kříží linie Máří Magdaleny a archanděla Michaela.

Kaple Máří Magdalény s přenádhernou léčivou energií napomáhající hlubšímu kontaktu s ní, se svou vnitřní Bohyní i s Bohyní a Matkou Zemí

 

Zahrada, Červený pramen ... otevření srdcí, propojení v souladu s pramenem. Grálová studna ... vkládáme společně do temné hlubiny pozdravení z Pálavy. Vnímala jsem, jak se noří hlouběji, klesá hlouběji, až přistává na dno. V tu chvíli jsem pocítila, jak se také nořím do hlubin sebe sama. Vstupuji skrze široký koridor ve spirále do své temnoty. Je to splynutí v lůně Matky Země a noční oblohy plné hvězd. Dívám se do studny a cítím, jak mnou prostupuje světlo NEBESKÉ MATKY a skrze mě vstupuje do hlubin Bohyně Země. Světlo září v temnotě. Je to magické místo.

 

Dračí kopec ... vypadá jako dračí hřbet, je zde silná energie. Byla jsem zde obdarována darem ... možností propojení se s pocity BOHYNĚ MATKY ZEMĚ, vnímání toho, co obě cítíme, co je třeba odevzdat, ať nám oběma odlehčíme. Spustil se silný proces pro očištění nás i planety. Vnímala jsem i BOŽSKOU MATKU ... spojení tří MATEK ... vzájemná podpora a pochopení. Skrze své tělo, hrdlo, jsem vypouštěla všechnu bolest nás všech ... smrt starého ... ukončení minulosti. Na krátký okamžik nastává uvolnění ... a přichází kontrakce a bolestný a zároveň slastný blažený porod. Rodí se nový život ... NOVÝ ČLOVĚK, NA NOVÉ ZEMI ... Kristovské vědomí a jeho kódy, láska ožívá a navrací se skrze nás. 

 

Avebury je místo, kde jsem prožila silný stav bytí ... je zde silně vnímána přítomnost, spojuje se NEBE SE ZEMÍ ... Také zde jsem byla obdarována darem ... přítomností draků a jejich obrovské a tak něžné síly, dali mi prožitek, pocit letu s otevřenými křídly na hřbetu draka ... jejich síla a něha mnou prostoupila ... ukázali se mi sluneční zlatí draci a draci duhoví perleťoví. Mířím ke dvěma strážcům, kteří stráží pevně toto místo. Byl mi otevřen portál do dračího srdce a rozpomenutí na svou pradávnou moc, sílu a moudrost. Propojení srdcí ... zážeh společného ohně ... dotyk a prostoupení do celého těla ... projel mnou oheň ... vzplanutí esence Lásky.

 

Výstup na Tor ... cestou mě doprovází silný vítr, slunce i mraky, déšť. Byly přítomny všechny živly ... Vítr mě pobízí k letu ... Země mě kotví, cítím ji, přes bosá chodidla proudí její esence do mého srdce a z mého srdce vysílám svou esenci ... je to proud Lásky ... Slunce zahřívá ... Déšť očišťuje ... Pocity se nedají ani slovy vyjádřit ... stojím před mohutným obřím Torem a procházím branou. Stojím pevně vyrovnaná uprostřed Toru  ve středu nekonečna, cítím silné napojení. Slyším hlas, tóny, vibrace, které mě vedou ... objímám živou bytost ... kamenou zeď Toru. Dotýkáme se srdcem a spouští se silné hluboké rozpomenutí.  Klesám k Zemi ... jsem ponořena do náruče Země, do nepopsatelné nesmírné Lásky, vděčnosti, pokory, úcty... BOHATSTVÍ, které je vlastně uvnitř mě. Dostávám klíč a odemikám bránu k propojení 3 světů.

 

Blahodárná ledová koupel ve svatyni Bílého pramene, uzdravující živá voda vytéká a promlouvá hlasem všech živlů ... stojím pod nebeskou sprchou vyrovnaná, ve své síle ... plně ponořená a odevzdaná v náručí Bohyně Matky Země ... v propojení hadí a dračí síle ... je to alchymie ... vše ožívá ... ožívá esence života ... vášeň ... znovuzrození ...

Vědomě propojena ... zasnoubena se svou vnitřní silou ... tato esence Lásky prostupuje do otevřených sjednocených srdcí ... vytváří se bezpečí pro důvěru v opravdovou lásku muže k ženě a ženy k muži ... snoubí se v jednom společném srdci ...

 

VIDÍM CESTU, KTEROU PRÁVĚ PROCHÁZÍM ...

Odhazuji krunýř (strachy, zátěže, nepotřebné věci, zvyky ...)

Jsem jako želva, odhazující krunýř a proměňující se v sovu ... procházím mnoha proměnami ... jsem fénix ... orel ...kondor ... DRAK ...

Jsem pevně Ukotvena v SRDCI PŮVODNÍ NOVÉ ZEMĚ, v hojnosti, v radosti ... nespoutaná a volná jako pták.

Proudí mnou esence Kristovské energie, proudí ve mně vděčnost ... rozpomenutí, rozšíření esence Lásky a Pravdy ... čistota, svoboda a moudrost ... hojnost ... bohatství ...

Jen JÁ-MY vím kudy a kam jít ...

Je to cesta vlastní síly ... srdce ... sebedůvěry.

Jsem v síle svého srdce ... Zdroje.

Život nás vždy podpoří.

 

JE TO ZPRÁVA PRO NÁS ... CESTA, KTEROU KRÁČÍME A KAM SMĚŘUJEME ...

VŠE JE NA POČÁTKU ... OTEVŘENÉ SRDCE ... SRDCI NOVÉ ZEMĚ ...

 

OTEVÍRAJÍ SE BRÁNY ... ROZPOMÍNÁME SE NA VLASTNÍ SÍLU

PROBOUZÍ SE V NÁS VNITŘNÍ POKLADY ... BOHATSTVÍ ... HOJNOST ... MOUDROST ... PLODNOST ... TVOŘIVOST ... VÁŠEŇ ... NADŠENÍ ... RADOST ...

NAŠE POKLADY NÁM UMOŽŇUJÍ A ZEVNITŘ NÁS SKRZE NAŠE TĚLA PROMLOUVAJÍ ... AŤ SE STANEME MISTRY VŠECH UMĚNÍ.

STEJNĚ TAK, JAK KLÍČÍ SEMENO ...- STÁVÁ SE VITÁLNÍ ROSTLINOU ... A KDYŽ DOZRAJE, NABÍZÍ NÁDHERNÉ KVĚTY ...

DUŠE UŽ DOZRÁLA  ...

ROSTEME DO SVÉHO VLASTNÍHO STROMU ŽIVOTA

 

SLUNCE JE HLAVNÍM ZDROJEM VEŠKERÉHO ŽIVOTA

JE TO ZDROJ INSPIRACE, PRAVDY, UMĚNÍ, TVOŘENÍ ...

ZTĚLESŇUJE NEJVYŠŠÍ POTENCIÁL VEŠKERÉHO ŽIVOTA, NEKONEČNOU POSVÁTNOU CESTU EVOLUCE, PO KTERÉ VŠE ŽIVÉ CESTUJE.

SLUNEČNÍ ENERGIE NÁM DÁVÁ SÍLU KRÁČET SVOU VLASTNÍ CESTOU A UVIDĚT SVOU VLASTNÍ ZÁŘ.

ZEMĚ JE ZAPLAVOVÁNA OČISTNÝM SLUNCEM LÁSKY. PŮDA PRO SETÍ JE PŘIPRAVENA.

MÁME MOŽNOST SKRZE NAŠE FYZICKÁ TĚLA ZASADIT NAŠE HVĚZDNÉ SEMENO A NECHAT - DOVOLIT VYRŮST NOVÉ ROSTLINKY. PROJÍT TEMNOTOU A VŠEMI STÍNY... PROPUSŤME JE, UVOLNĚME ... OSVOBOĎME SE A POSUŇME SE DO PŘIROZENÉHO ČASU PLYNUTÍ.

I HVĚZDY MAJÍ SVÉ KOŘENY.

NÁŠ SPIRIT JE JIŽ PŘIPRAVEN SE PLNĚ NAVRÁTIT ... DOVOLME MU RŮST A ROZKVÉTAT.

TRŮN PRO JEHO PŘÍCHOD JE PŘIPRAVEN.

MÁME MOŽNOST UZDRAVIT SEBE I GÁIU.

SLUNCE SVÍTÍ NA VŠECHNY STEJNĚ.

ROZSVIŤME I MY SVÉ SLUNCE VE SVÉM SRDCI ... A VYZAŘME PRO VŠECHNY.

OTEVŘEME SVÉ SRDCE BOŽSKÉ LÁSCE ... JEN TAK SE PŘED NÁMI OTEVŘE NOVÝ POČÁTEK ... OPRAVDOVÝ ŽIVOT ...

DŮVĚŘUJME PŘIROZENÉMU BĚHU ŽIVOTA, UČME SE ÚCTĚ K LIDEM A OCEŇUJME ÚCTU OD DRUHÝCH.

PŘIJÍMAT A DÁVAT JE PŘIROZENÝ BĚH VĚCÍ. VE VÝMĚNĚ JE UKRYTÝ KLÍČ K BLAHOBYTU A KAŽDODENNÍM ZÁZRAKŮM ŽIVOTA.

PŘIŠLI JSME SEM NA ZEMI, ABYCHOM ZAŽILI ZKUŠENOSTI S MOŽNOSTÍ ŽÍT ŽIVOT NAPLNO.

KDYŽ STOJÍME PEVNĚ VĚDOMĚ VE SVÉM STŘEDU, JSME SCHOPNI CÍTIT, VNÍMAT ... MÁME MOŽNOST SE VZÁJEMNĚ PODPOROVAT, POVZBUZOVAT, INSPIROVAT A TAK PŘEKONAT VŠECHNY ZKOUŠKY ... K NABRÁNÍ ZKUŠENOSTÍ ... A TAK SE STÁVÁME VZÁJEMNÝMI SI UČITELI A MISTRY. BEZ SOUZENÍ, POSUZOVÁNÍ, HODNOCENÍ ...

PŘIJÍMEJME VĚDOMĚ VŠECHNY ŽIVOTNÍ PŘÍLEŽITOSTI ... VÝZVY ... JEDINEČNÉ MOŽNOSTI ... NENECHME SI JE UJÍT. UKAŽME TAK, CO V NÁS JE.

TVOŘME TO, CO NÁS BAVÍ, PODLE SEBE.

VYUŽIJME SVÉ PŘIROZENÉ SCHOPNOSTI A ZDOKONALME SVÉ HVĚZDNÉ ZRNO. 

PŘIJMĚME SVOJE LIDSTVÍ A TO, CO JE BOŽSKÉ ... SLEDUJME SVÉ POCITY A REAKCE TĚLA ... NECHME SE VÉST MOUDROSTÍ SRDCE ... DUŠE.

TAK SE PŘED NÁMI VŽDY OTEVŘE BRÁNA A NABÍDNE OKAMŽITOU PODPORU NA NAŠÍ CESTĚ.

OTEVÍRAJÍ SE BRÁNY DO VNITŘNÍHO STŘEDU ... PŘEKROČME PRÁH A PRONIKNĚME DO SVÉHO SRDCE ...

OTEVÍRÁME SVÉ SRDCE A NAVRACÍME SE NA PŮVODNÍ ZEMI ... NOVOU ZEMI ... KDE SE SPOJUJE DUCHOVNÍ A POZEMSKÝ ŘÁD, KDE PLATÍ VESMÍRNÉ PŘÍRODNÍ ZÁKONY.

VCHÁZÍME DO SVÉHO KRISTOVA SRDCE ... VSTUPUJEME NA CESTU PRADÁVNÉ MOUDROSTI ... VEDOUCÍ K PRAVDĚ ... K POZNÁNÍ NAŠÍ HVĚZDNÉ PODSTATY.

Z NAŠEHO OTEVŘENÉHO SRDCE VYZAŘUJE ... ZÁŘÍ SVĚTLO ...

CO TO VLASTNĚ SPOLUTVOŘÍME?

NÁVRAT DO PLNÉ BOŽSKÉ LÁSKY ... POČÁTEK ODVÁŽNÉHO SEBEVYJÁDŘENÍ ...

VŠE SE DĚJE SKRZE NAŠE FYZICKÁ TĚLA ... SKRZE NAŠE ZKUŠENOSTI ...

ROZPOMÍNÁME SE ... NA NAŠI OBROVSKOU SÍLU A MOC ...

NAŠE TĚLO JE NEJGENIÁLNĚJŠÍ NÁSROJ ... 

PŘICHÁZÍ STÁLE VĚTŠÍ PROUDY SVĚTLA ... SVĚTLO OPRAVUJE NAŠI DNA ...

DÁVÁ NÁM MOŽNOST PŘINÉST A ZANECHAT NA ZEMI SVŮJ OTISK ... ODKAZ ... BÝT SAMA SEBOU ...

 

Cestuji do krásných míst ... je to krása, vnímám život všemi smysly, ve všech barvách ... žiji plnými doušky ... prožívám radost, vášeň, nespoutanost, poznávám nové prožitky, přátele ...

Toto je život, o kterém sním a teď si plním své sny...

DŮVĚŘUJI SVÉ CESTĚ ...

A TAK MÁM MOŽNOST ŽÍT OPRAVDOVÝ ŽIVOT ... ŽÍT NAPLNO ...

 

A TAK SE STAŇ

OTEVÍRAJÍ SE BRÁNY NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ

Cesta života po které jdu, je CESTA DO NEZNÁMA ... směr určuje moje energie a pohonem je životní síla, která řídí moje vědomí.

Všechno, co prožívám uvnitř se zobrazuje venku.

Moje velká touha po objevování ... prožívání nového nepoznaného v radosti a lásce a cestování, posouvá a už skoro odstraňuje moje hranice. Moje cesta je vášeň energie objevování. Schody, po kterých stoupám s lehkostí, mě vedou k pochopení vlastního sebeurčení.

STÁVÁM SE SVOU CESTOU ...

IVETA AKASHA

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/esence-zeme-zije-a-dycha-skrze-nas/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/vedomi-tvurci-opravdoveho-zivota/

AVALON 2019

Tato fotogalerie je prázdná.

Akasha

PROBOUZÍ SE V NÁS VNITŘNÍ POKLADY

Tato fotogalerie je prázdná.

Jaké poklady se ve vás otevírají?

Podělte se, sdílejte ...