Podzimní krajina

25.10.2017 16:27


Podzim vnímám, jako období HOJNOSTI ... PROMĚN...

Toto barevné období je o hojnosti ... sklizni toho, co jsem zasela.

Jsou to krásné vztahy, přátelé, radost ze života, realizace nápadů, prožitky, vnímání, cítění, hojnost uvnitř sebe, vnitřní bohatství, síla, moudrost, pocit vnitřní plodnosti a touha tvořit ... život je tak krásný, tak barevný ...

Podzimní krajina mi dává poznání, pochopení, rozpomenutí se ...

Je barevná, umožňuje mi rozšířit svůj obzor vnímání ... krása ... ticho ... ponor do sebe.

Dovolí mi nahlédnout do svého nitra, uvidět více sebe sama ve své pravdě, dává mi vidět PRAVDU KDO JSEM.

Cítím, jak se uvolňují věci, které už neslouží k rozvoji, v mém životě a které byli uložené hluboko pod povrchem. Odchází to, co odejít má.

Nastal čas nechat to odejít a dovolit podzimnímu větru, aby vše staré odnesl.

Je to stejné, jako když se holé větve stromů odkrývají, když z nich opadává listí, vítr staré suché listí odnáší.

Procházíme přirozenými cykly proměn...

Všechno, co vyplouvá napovrch se děje proto, abych to propustila, vypustila, odpustila ze svého těla. Dávám tomu pozornost a vše uvolňuji.

Odchází staré, aby se vytvořil prostor pro nové.

Je to stejně tak přirozené, jako barevné listí, které na podzim opadává a na jaře opět vyrůstají nové lístečky plné života.

Je to dokonalý koloběh, během něhož se energie mění do rozmanitých forem, podle toho, v jakých je právě potřebná.   

Je to jako v mém životě.

V jednom období potřebuji zelené lístečky, v druhém květy, v dalším zase plody a teď se potřebuji oprostit od
starých listů a nechat je přírodě, aby je svou zázračnou silou mohla opětovně proměnit v novou energii.

Nebojím se o své staré listí, vím, že znovu vyrostou nové. Mám důvěru v život.
Vím, že když propustím to, co mi už neslouží, dostanu vše, co potřebuji.

Když cítím, že něco potřebuje z mého života odejít, otvírám tomu dveře.

Vím, že co pro svůj život potřebuji, se ke mně vždy přirozeně vrátí a v takové formě, v jaké to má být.

Dovoluji životní energii volně proudit, oddávám se přirozenému toku života. Můj život mě vede přesně tam, kam potřebuji, abych dosáhla věčného štěstí a LÁSKY a abych naplnila své poslání, které přináší
mnoho dobrého mě i ostatním bytostem.

Podzim mi přišel pomoci toto staré listí uvolnit.

"Uvolňuji všechno, co už mi v životě nepřináší radost.

Odevzdávám větru všechno, co už mi neslouží a nechávám to odvát.

Nechávám s důvěrou všechno proudit volně."

Stojím v podzimní krajině ... zavírám oči ... nasávám všemi smysly tuto krajinu, vnímám podzimní vzduch a naslouchám, co mi sděluje.

Cítím obrovský příval LÁSKY, moudrosti, kterou mě celá příroda a život neustále zahrnuje, zalévá...

Vím, že život pro mě chce jen to nejlepší. Důvěřuji životu. Srdce je plné víry.

Můj život volně plyne a přináší mi všechno, co si přeji a co potřebuji.

Důvěřuji životu a dovoluji mu, aby mě vedl. Dovoluji si být vedena tou nejlepší cestou, která mi přinese všechno, co potřebuji prožít.

"Překážky mi neblokují cestu ... jsou cestou."

Cesta je cíl.

Kráčím cestou LÁSKY - RADOSTI - TVOŘIVOSTI - HOJNOSTI


IVETA AKASHA

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/

Akasha

Podzimní krajina

Tato fotogalerie je prázdná.