POČÁTEK VĚDOMÉHO ŽIVOTA … UČÍME SE OPRAVDOVĚ ŽÍT …

07.07.2019 14:40

Jeden umírá a druhý se rodí ...

To je koloběh života ...

Plujeme nekonečnými cykly a transformacemi života ...

Rodina ... Předci ... prociťme sílu a moudrost našich rodů, jsme všichni silně propojeni, podporujeme se navzájem, přistupujme vždy s úctou ke svým RODIČŮM, ke své RODINĚ. 

 

... ZROZENÍ ... ŽIVOT ... SMRT ... ZNOVUZROZENÍ

 

Duše je věčná...

... zrodí se na Zemi ... opotřebuje tělo ... oblékne nové a pokračuje dále tam, kde přestala v minulém životě ... pokračuje v započatém.

 

Zavírají se jedny dveře a otevírají se další, nové.

Dochází k pochopení starých záležitostí osudu a transformace života, k přechodu do vyšších vibrací bytí. Vynořují se pocity, které jsou naší silou. Pozorujme své pocity, uchopme to, co se nám děje vědomě ... je v nich naše vnitřní moudrost, která nás vede k pochopení sebe sama a vidění JEDNOTY ... RODINY ... CELISTVOSTI.

 

SKRZE ZAVŘENÁ VÍČKA A OTEVŘENÉ SRDCE OBJEVUJEME OPRAVDOVÝ VĚDOMÝ ŽIVOT

 

Odkrýváme víc a víc závoj zapomnění ... rozpomínáme se ... zvyšujeme své vibrace, měníme frekvence, ocitáme se ve vyšší dimenzi. Zvyšujeme své vibrace LÁSKY ... LÁSKA TVOŘÍ.

Otvíráme oči ... za zavřenými víčky, propojení s třetím okem, probouzíme se do vědomého života.

Očištěním, zprůchodněním, uvolněním, otevřením a propojením všech energetických center začíná náš opravdový vědomí život. Popracujme na svých energetických centrech, frekvencích, navyšujme vibrace.

Odhrňme závoje, ať spatříme to, co je očím neviditelné ... OPRAVDOVÝ VĚDOMÝ ŽIVOT 

Rodí se obrovský potenciál

... pravdivá identita, sjednocení a vedení pravého BYTÍ, životní zralost, moudrost ...

Díky vlivu dávné minulosti na celý náš život, pádům a otřesům ve fyzické realitě, zkušenostem, nás tato energie vede k probouzení ... rozpomenutí se ... prozření ...


Bilancování ...

 

Jsem tak moc vděčná svým rodičům za největší dar ... za život.

DĚKUJI MAMINKO A TATÍNKU ... MILUJI VÁS

Děkuji za život, za všechno, co se mi děje, nic nesoudím, neodsuzuji. Vždy přichází to, co je pro mě určeno, ve správný čas, tím nejlepším způsobem. Vše je v souladu, v upřímnosti, pravdě, vděčnosti, svobodné.

Pocítit svobodu pro mě znamená ...

žiji pravdu v každém okamžiku, s vášní tvořím, kráčím a tančím cestou, po spirále vzestupu, spolutvoření. Jsem inspirována přírodou a krásou, vědomě, s otevřeným srdcem, spojena s přírodou, s tělem, se sebou, se svojí temnotou, s DUŠÍ. Skrze DUŠI se rozpomínám, otevírám víc a víc své SRDCE ... KRISTOVSKÉ VĚDOMÍ ... aktivuje se vnitřní DUCH ... DIAMANTOVÉ SRDCE ...  

Dávám svému životu pohyb, energii, hybnou sílu. Pluji v souladu, vnímám hloubku přitékající energie, vidím její sílu a cítím, jak prochází přirozeně, pluje celou bytostí.

Duše přirozeně ví ...

JSEM OBDAROVÁNA JMÉNEM DUŠE ... AKASHA

Spojuje mě naplno s mojí esencí ... s esencí mojí duše.

Podporuje tvoření, přijetí mého osobního úkolu v tuto dobu na ZEMI.

Prošla jsem chaosem, beznadějí, bezmocí, stagnací, bolestí, nepohodou i ztrátou ... prošla jsem cestu, na které jsem objevila své nitro, opravdovost a svoji sílu ... BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU ... DUŠI

Přichází SVĚTLO MÉHO VĚDOMÍ, které mě zvedá ode dna, výš, rozšiřuje ... osvětluje skrytou tvůrčí energii, vidím se ve své pravdě, vím kdo jsem.

Je to návrat k sebevyjádření, projevení sebe, probuzení do vědomého žití a tvoření ... navigace DUŠE

 

SEBEÚCTA JE ZÁKLAD OSOBNÍ SÍLY ... VIDĚNÍ, UVĚDOMĚNÍ SVÉ SÍLY

  

Naše duše je čistá a při každém zrození s sebou přenáší energetické karmické bloky z minulých inkarnací.

Tyto energetické karmické bloky nám způsobují těžkost, zatěžují život, jakoby byly naší součástí. Volají tak ke svému trvalému uzdravení. Je důležité očistit naše rody, odpustit všechny zátěže. Uzdravit zranění raného dětství, osvobodit se z vězení minulosti. To, co je nedořešené, se vrací. Je nám dána možnost poznání a očištění všeho, pokud jsme na to připraveni.

Z pohledu rozšířeného stavu vědomí, "vidíme" vše.

Vědomě jdeme do hloubky sebe sama, pracujeme na sobě, uklidíme, očistíme od všech nánosů, osvobozujeme se. Žijeme sami sebe, svoji podstatu, seberealizujeme se. Věnujme pozornost svému pohybu a stravě. Tanci, protahování, chůzí přírodou, jednoduchosti, kráse, hudbě, své vášni, schopnosti milovat. Naslouchejme svému tělu, své Zemi, své duši, moudrosti srdce. 

Nenechme se ničím zastrašit. Reagujme nově, uzdravme vše tvůrčím způsobem. Vydejme se na novou cestu k plnému životu, projevme svou hodnotu, svůj nejvyšší potenciál.

 

SNĚME VE VELKÉM ... OTVÍRÁJÍ SE VŠECHNY MOŽNOSTI ... INSPIRACE ... TVOŘIVOST ... SPOLUTVOŘENÍ

VYJADŘUJI VDĚČNOST ZA VODU, KTERÁ VYTVÁŘÍ NOVÝ ŽIVOT...

VDĚČNOST ZA DAR ŽIVOTA ...

UŽÍVEJME LÁSKYPLNĚ SVÝCH DARŮ ...

PROPOJME SVŮJ OHEŇ ... SVÁ SRDCE ... SRDCE NEBE ... OHEŇ SRDCE ZEMĚ

 

Uzdravme sebe ... uzdravme Zemi ...

Země ovlivňuje naše těla ... naše těla ovlivňují Zemi ...

zaměřme svou pozornost na soulad a spolutvoření se Zemí.

 

Připravujeme se na rok 2020

Přijímat a dávat ... milovat a být milován ...

S láskou ... vděčností ... úctou ... pokorou ...

IVETA AKASHA


https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/

Sdílení je pro nás důležité. Sdílejme svoje příběhy, protože tím si uspořádáváme své myšlenky, pocity, vnímání. Ujasňujeme si svůj směr, dáváme rytmus a jasnost svému životu, rozvíjíme se.

Zde je prostor ke svobodnému vyjádření, projevu, jak se cítíme ... upřímně, autenticky ... s odvahou, beze strachu, co si kdo o tom pomyslí ...

https://www.facebook.com/Akasha.laskatvori/


  • Hudba  Ajeet Kaur  https://youtu.be/X3tlRM-_0N8
  • https://youtu.be/EzNVnVs8Xng?list=PLeeLbCCgJAqxW9_fL7XFEqjIDPPNcGgXO  • Akasha

    UČÍME SE OPRAVDOVĚ ŽÍT …

    Tato fotogalerie je prázdná.