POČÁTEK PROCESU ZROZENÍ … NÁVRAT K VNÍMÁNÍ DOKONALOSTI VŠEHO

28.06.2019 14:40

OTEVÍRÁME SE NOVÉMU POČÁTKU ... POČÁTKU PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLE

VŠE JE NA POČÁTKU ... OTEVŘENÉ SRDCE ... SRDCI NOVÉ ZEMĚ  


Rozpomeňme se na sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země.

Navraťme Zemi Lásku ... oddejme se Zemi ... vložme se do jejího srdce ... podpořme se a vyživme se navzájem ... splynutí srdcí ...


Láska nás vede k pokoře a naslouchání pravdě. Cesta k pravdě je každodenní cesta k dokonalosti. V jednoduchosti je krása, dovolme rozpustit svou krásu v lásce. Každý jsme dokonalý, ve své přirozenosti, opravdovosti, pravdě. Včechno je tak dokonalé ... ve své přirozenosti, opravdovosti, pravdě, celistvosti.

DOKONALOST JE CELISTVOST

Podívejme se ještě hlouběji do srdce. Skrze srdce, srdeční centrum jsme propojeni s kolektivním srdcem, s veškerým životem. Každý z nás ovlivňuje kolektivní vnímání svými myšlenkami, pocity a činy. Vytvořme soulad, spojme se, je to moc důležité, ať odlehčíme sobě i Zemi.

Ať stojíme pevně na milované Zemi a dotýkáme se Hvězd.


Na Zemi žijeme dvěma druhy vibrací.

Je zde stará vibrace strachu a oddělenosti ... stará Země

a nová vibrace Lásky a Radosti ... Nová Země

Nová vibrace nás povzbuzuje ke sdílení, spolutvoření, otvírá nové obzory ...

Už je čas vyjít ze své ulity, ze strachu z ublížení, zranění, sebelítosti, ze své samoty ... a vyjádřit svou pravdu, své potřeby, svou radost a tvořivost, plné otevření a upřímné sdílení a předávání, vzájemná podpora.

Naším posláním TADY A TEĎ je projevit svůj potenciál, svou vášeň a vnést do stávajících vibrací novou energii, novou vibraci, esenci Lásky a Radosti ... Svobodu ... uvolnění a lehkost ...

Naše skutečná velikost je v tom, že jsme vědomí tvůrci svého života a tvoříme ... spolutvoříme opravdový život v souladu vnitřní žena, muž, dítě.

Jsme v záplavě vln aktivačních kódů ... uzdravení, ukotvení světelného i fyzického těla v každodenním životě. Opravdu uzdravit sám sebe znamená sestoupit do temnoty a nevnímat rozdíl mezi temnotou a světlem, jako zlo a dobro, neoddělovat, protože jednota je všude.  Uzdravit znamená vynést temnotu do světla, vytvořit RAJSKOU ZAHRADU nejprve uvnitř sebe a tak přinést NEBE NA ZEMI.


Jsou otevřené portály, energie odevzdání ... možnost vědomě odevzdat zátěže Vesmíru i Zemi. Jednoduše to odevzdat, odlehčit sobě i Zemi i Vesmíru.

Transformuje se ... děje se ... Děje se osvobození, do pravdy svojí duše.

Vyjádření vlastní duše ... v tuto chvíli je vše k dispozici ... to co nás expanduje i to co nás limituje.

Kam zaměřím svou pozornost? Co si přeji manifestovat, skrze přirozené opravdové vyjádření života ve mně.

Vše se manifestuje přes radost srdce. Otvírá se pochopení tvoření, spolutvoření. Rozpomínáme se na schopnosti, jak tvořit hojnost a stabilitu.


TVOŘIVOST, RADOST, PŘIROZENÉ ŽITÍ JE HOJNOST A MANIFESTUJE SE SKRZE SRDCE.


Co to vyvolává v nás, když cítíme nesoulad, nepříjemný pocit, strach ...

První co si máme uvědomit je to, že se vše děje pro nás. Ne proti nám.

Podívám se čím přitahuji situace, které se mi dějí.

Uvědomím si, že to jsou pocity, emoce, které jsem si vytvořila v dětství, v životech ... a teď se mi připomínají, otevírají se staré rány. Když je uvidím a uzdravím, odchází a už se do mého života nevrací.

Nejdůležitější je vztah sama se sebou. Všechno u sebe přijímat a postupně to, co mi neslouží k růstu proměňovat.

Když nepřistoupím na hru oběti, ponížení, ukřivdění ... nikdo nade mnou nemá moc.

Je třeba projít a uzavírat staré ...

Procházíme proměnou ... zrozením ...

Byli jsme v ponoru sebe, objevování duše. V hlubinách jsme se nořili, až na dno a nacházeli poklady, které nám dali možnost objevit to, co je třeba vynést na povrch. Měli jsme a máme možnost projevit se ve své pravdě, opravdovosti, nahotě, otevřenosti.


VIDÍM CESTU, KTEROU PRÁVĚ PROCHÁZÍME

Odhazuji krunýř (strachy, zátěž, zvyky ...)

Jsem želva, odhazující krunýř a proměňující se v sovu ... procházím mnoha proměnami ... jsem fénix ... orel ...kondor.

Jsem pevně zakotvena v SRDCI NOVÉ ZEMĚ, v hojnosti, v radosti ... nespoutaná, volná jako pták.

Proudí mnou esence Kristovské energie, proudí ve mně vděčnost ... rozpomenutí, rozšíření esence Lásky a Pravdy ... čistota, svoboda a moudrost ... hojnost.

Jen já vím kudy a kam jít.


Je to cesta vlastní síly ... srdce ... sebedůvěry.

Jsme v síle svého srdce ... Zdroje. Život nás vždy podpoří.


JE TO ZPRÁVA PRO NÁS ... CESTA, KTEROU KRÁČÍME A KAM SMĚŘUJEME ...

VŠE JE NA POČÁTKU ... OTEVŘENÉ SRDCE ... SRDCI NOVÉ ZEMĚ


Zaměřme svou pozornost svým předkům, moudrosti předků, ať nás rod podpoří na naší cestě a umožní více se ukotvit ... uzemnit.

VŠECHNO JE PRO NÁS NACHYSTANÉ ... ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM


S láskou

IVETA AKASHA 

Sdílení je pro nás důležité. Sdílejme svoje příběhy, protože tím si uspořádáváme své myšlenky, pocity, vnímání. Ujasňujeme si svůj směr, dáváme rytmus a jasnost svému životu, rozvíjíme se.

Zde je prostor ke svobodnému vyjádření, projevu, jak se cítíme ... upřímně, autenticky ... s odvahou, beze strachu, co si kdo o tom pomyslí ...

https://www.facebook.com/Akasha.laskatvori/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/

Akasha