ČAS NAPLNĚNÍ ... OTÁČÍME PŘESÝPACÍ HODINY ŽIVOTA

19.03.2019 09:59

ČAS NAPLNĚNÍ

Je čas NAPLNĚNÍ ... OSLAVY ŽIVOTA ...

... sjednocení minulosti s budoucností ...

poznání skutečné řeči DUŠE A SRDCE ... SOULAD DUŠÍ A SRDCÍ ...

Být sami sebou a zachovat si svoji jedinečnost ... to je
zodpovědnost.

Pak energie hojnosti na všech úrovních proudí naším životem.

Směřuji za svými sny ... dnes, v přítomnosti tvořím
budoucnost ... a zároveň i minulost.

Dovoluji svému Tvůrci zazářit ... dávám prostor svému růstu ... vlastnímu světlu ... a energii užívám k propojování a radosti ... LÁSKA TVOŘÍ ...

AKASHA

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/otocka-presypacich-hodin-zivota/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/

19.3.2019 8 Kawoq ... BOUŘE

STĚHOVÁNÍ DUŠE Z OMEZENÍ KE SVOBODĚ

VÝMĚNA STARÝCH VZORCŮ ZA NOVÉ

OBNOVA SMLUV SE SEBOU

NÁVRAT VLÁDY NAD ŽIVOTEM

MOŽNÁ INSPIRACE - OTOČKA PŘESÝPACÍCH HODIN ŽIVOTA

Dnešní energie dodává sílu a zároveň ji hladí ženskou energií harmonie, lásky a míru.

Přišel náš čas.
Stěhujeme se tam, kde cítíme přijetí, přemáháme omezení těla, času, prostoru a
zvyků. Vnímáme přání jít za tím, co nás baví, naplňuje, uspokojuje a zároveň
omezení síly.

Dnes oddělujeme minulost od budoucnosti, resp. po jejím pochopení můžeme transformovat projevy
své vůle do dosahování v míru a harmonii. I přes průvodní bolest. Buďme za vše
vděční, všechno se děje proto, abychom opět našli vládu nad svým životem. Umění
žít a vědět, jakých omezení se zbavit. Vyčistit svůj prostor, aktivity,
prostředí, vztahy od těch neperspektivních, vysávajících energii a
způsobujících stres, převzít vládu nad svým životem a tak aktivovat svoji
vlastní energii. Podporuje dosažení cílů zahrnujících mír a duchovní jednotu,
vše co má smysl, odpovídá tomu čím žijeme a má dlouhodobou budoucnost. Bereme
mapu a plánujeme budoucnost.

Začít nový režim, zlepšování a léčení mého života. Žít svoji vizi a podpořit ji svými volbami,
činy.

POČÍTAT S RŮSTEM UŽ TEĎ

Cokoliv hodlám udělat, tak by mělo zahrnovat prostor navíc pro další růst
a rozšiřování ve směru mé vize. I když zatím nevím, co do toho prostoru dám,
nebo co do něj přijde. Pokud něco udělám z pozice "to mi stačí", tak
se předem omezuji pouze na současný (třeba i neutěšený) stav a tedy v něm
zůstávám, omezuji se už teď v dalším růstu. Pokud ovšem už teď počítám s
růstem/vývojem ve směru své vize a akceptuji jen to, kde prostor pro růst je,
tak dávám vesmíru jasný pokyn k tomu, aby ten prostor zaplnil. Je to pozvánka
"pojďte ke mně". A on ho zaplní. Spočívám tak ve stavu mysli, který
umožňuje, aby se věci staly. Nestačí "nejít proti sobě", to mě zavede
z mínusu jen do středu na bod nula. Je třeba jít dál směrem k plusu - tedy
počítat s růstem. Až teprve ta část oné přímky, která pokračuje za stavem nula
směrem k plusu je ta, která tvoří. Pokud jsem nyní ve věcech, které neobsahují
onen prostor pro další růst, je třeba je začít měnit.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká:

Koncentrace a zaměření na svůj cíl. Opustit neperspektivní, přijmout realitu a postrčit události tím, že budeme dělat co chceme v budoucnu, co mi přinese vnitřní uspokojení.

Kawoq se překládá se
jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní
bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze.

Kawoq je o nás
samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu
většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem
nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v
aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve
formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe
dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého
ega a spojit se s ostatními.

Kawoq je duch
rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru.
Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu.

Kawoq je jak o
materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou
sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém
životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s
významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to
sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli.

Kawoq se příliš stará
o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že
vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani
oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní
síle.

Známé osobnosti narozené ve znamení Kawoq jsou např. Nicolas Cage, Princezna Diana, Brad Pitt,
Nicole Kidmann

https://janamertova.blogspot.com/2019/03/1932019-8-kawoq.html?m=1Akasha