MUŽ A ŽENA SPOLU TANČÍ ... V RYTMU JEDNOHO SRDCE

12.07.2021 12:12

VESMÍR - NEBE - SLUNCE A ZEMĚ V PRADÁVNÉM SPOJENECTVÍ MILUJÍ SE.

OTEC BŮH A KOSMICKÁ MATKA BOHYNĚ ZEMĚ ... 

MUŽ A ŽENA V LÁSCE MILUJÍ SE.

 

JAKO MAGNETY SE PŘITAHUJÍ DO SVÉHO STŘEDU. MUŽ A ŽENA STÁVAJÍ SE JEDNOTOU, JEDNÍM BOHEM - BOHYNÍ - LÁSKOU

PŘEPIS - PŘEMĚNA ... NÁVRAT RÁJE NA ZEMI.

MUŽ A ŽENA ... NÁVRAT SPOLEČNÉ CESTY ... CESTY SAMA K SOBĚ ... 

SRDCE K SRDCI ... TĚLO K TĚLU ... NA CESTĚ MILUJÍ A JSOU MILOVÁNI.

 

VZÁJEMNĚ SE DOPLŇUJÍ,  NAPLNĚNI LÁSKOU A TVOŘIVOSTÍ, PLODNOSTÍ ... SPOLUTVOŘÍ NOVÝ ŽIVOT ... TO BOŽSKÉ V NÁS.

MUŽ A ŽENA STVOŘENI K OBRAZU BOŽÍMU ...

 

A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK ... NĚČEHO NEKONEČNÉHO VELKOLEPÉHO.

NAVRACÍME SE NA ZAČÁTEK POČÁTKU ... 

ROZPOMÍNÁME SE ... PROCITÁME ... DO OPRAVDOVÉ ČISTÉ BOŽSKÉ LÁSKY. 

 

IVETA AKASHA

 
 
 
 
 

Akasha