Moudrost je přenesena do Srdce, uvedená do života

04.05.2020 21:44

Krásný čas milovaní, všechny vás moc zdravím.

Jsem moc šťastná, že nás Vesmír opět spojil, že si naše Dušičky našly k sobě cestičky. Že se naše Rodina opět shledala a máme možnost spolu tvořit a pokračovat v dávno již započatém. Spolu tvoření - spolu žití - spolu sdílení, to je ten nejpřirozenější způsob života. To je ten opravdový život, Země nás učí, vede k pochopení života s důvěrou, v souladu s přirozeným tokem všech proměn novosti života.

První májový den, brzy ráno mě probouzí ANdara Sofie, vycítila jsem její touhu po svobodě. Pouštím si mantru Ardas Bhaee https://youtu.be/7Fgj5cHyMNU?list=RD7Fgj5cHyMNU , propojuji se s duší ... duše s duší, slyším hlas srdce ... osvoboď svou moudrost. Dovol si promlouvat srdcem skrze hrdlo, slova, která nesou moudrost a jsou prospěšná pro celek. Pouštím si zvukovou koupel od Marienky ... Krištálové, Diamantové Kódy, Zvuková Alchýmia, Dar: Nechaj sa viesť a Uvoľni sa do SEBA https://youtu.be/mXxIwmyPsao 

Nemám žádné myšlenky, jen se pozoruji, jak jsem vedena a děje se samo. Osvobozuji Sofii, rozmotávám "uzlíčky" vědomě pracuji na osvobození. Je to tvořivá silná hluboká práce ... proces osvobození.  Čas ani prostor se rozplynul, vstoupila jsem do CHRÁMU POZNÁNÍ, setkávám se s krásnou bytostí, která se mi představila "JÁ JSEM MOUDROST ... JSEM TVÝM ODRAZEM OBRAZEM ... JÁ JSEM TY ... JÁ JSEM MY"
V tu chvíli jsem věděla a hned konala. Vložila jsem Sofii do skleněného poháru se studánkovou krystalovou vodou. Slyším ozvěnu ... blažený hlas ... "Ach to je blaho, to je úleva." Nádherný nepopsatelný pocit blaženosti. Popíjím čistou živou vodu, do které je ponořena ANSofie. Propojují se všechny smysly, živly ve
mně, vše se násobí, vnímám posvátnou geometrii, posvátnost toho, co se právě odehrává. Piji voňavou životadárnou vodu ... elixír blaženosti a moudrosti. Je to nikdy nekončící pocit, zůstává ve mně, je to DAR ZEMĚ. Je to dar ze mě ZEMI. Vkládám Sebe Zemi do našeho společného Srdce.

ŽIVOT NIKDY NEKONČÍ ... SOFIE PROMLOUVÁ ... Moudrost je přenesena do Srdce, uvedená do života ... stáváme se tou MOUDROSTÍ. Všichni jsme ve škole života ... poznání opravdového života. Tento čas nám byl dán k pochopení, možnost jít do ticha sebe sama a uslyšet, naslouchat volání Země. Jsme na jedné lodi - planetě. Země nám předává informace skrze naše těla. Země má plán ... my čteme v její mapě. Země nás učí, že jsme její součástí. Učí nás dojít k poznání, že naše těla jsou jedním s tělem Země, jsme jedním srdcem. "Mé tělo je tělem tvým, tvé tělo je tělem mým, Matko Země má milovaná." Země nás učí pochopit a milovat život.
Pro toto učení jsme tady. Země je teď naše učitelka a MY s NÍ rosteme.
Jako stromy, květiny rosteme, rozkvétáme, zaséváme semena, klíčíme ... rosteme ... žijeme KVĚT ŽIVOTA. Je to nekonečný cyklus nekonečného života. Přicházíme na "smysl života" návrat k přirozenosti. Je to v čistotě BYTÍ, radosti, tvoření, spolu tvoření RAJSKÉ ZAHRADY ... ZEMSKÝ RÁJ. Vše, co potřebujeme jsou DARY ZEMĚ - PŘÍRODY. VZDUCH-VODA-OHEŇ-PŮDA-SLUNCE A LUNA V DÁVNÉM SPOJENECTVÍ.
Máme teď obrovskou příležitost dát své dary Zemi. Odevzdávám se Zemi, vkládám Zemi svou čistou Lásku. Země teď potřebuje od nás, abychom byli čistí, svobodní, oživeni, plni tvůrčí síly. Propojovali se, tvořili společně zlaté sítě, spolu tvořili, byli v souladu s přirozeností s přírodními rytmy života Země. Je to neustálý cyklus ... konců i začátků zároveň, protože rostlina vyroste z jednoho semene. A semena jsou to, co nakonec za sebou zanechá pro příští generaci. Zaséváme a zároveň sklízíme, protože rostlina, o kterou pečujeme uzraje a roznese znásobený počet semen pro další sklizeň. Neustálý cyklus zrození a smrti a cesty mezi tím.

V meditaci se propojuji s Předky, volám celý ROD ke sjednocení. Spojme se a podpořme se. Nikdo nemusí trpět. Každý sám za sebe. Není možné, aby jeden z nás táhl břemeno za všechny. Vložme Lásku do tohoto záměru osvobození našich rodů. Každý si očištěme to své, osvoboďme se.
Volám své RODY, ať mě slyší, mám dostatek sil, obrovskou sílu a moc, společně s vámi osvobodíme naše RODY. Tak se děje. Obrovská vděčnost, pokora, úcta vám - nám všem. Cítím Lásku, blaženost, radost, hojnost, bohatství naší RODINY - našeho RODU - našich krásných RODŮ. Život je Země ... vychází ze mě. Já jsem/my
jsme ta Země, naše těla patří Zemi. Někteří se rozhodují z této Země fyzicky odejít a jiní se radují a užívají tohoto života. Učíme se životu, Země nás učí, život nás učí. A my si vybíráme.

Uvědomuji si tu vděčnost, pokoru, úctu, respekt, že každý se rozhodujeme za sebe, máme tu svobodu a dáváme ji i druhým. Když se nořím do hlubin sebe sama, vstupují do své knihovny, často se mi stává, že vidím za zavřenými víčky lebku a z ní vychází světlo, světelné paprsky, zlatá vlákna, cestičky. Jsou to šipky, ukazatele, kudy se vydat. Dostávám se do vnitřní Země, zde je vnitřní skřítek, tak se mi představil. Přibližujeme se k portálu 5:5, je otevřený. V tento májový čas se ve mě otevírá téma sebeláska, ještě víc se milovat a důvěřovat, že je o nás postaráno a vše se děje pro nás, pro naše nejvyšší dobro. Mám víc potřebu být sama a hodně odpočívat. Pociťuji splynutí se Zemí, když se nořím do hlubin sebe sama, vstupují do hlubin Země, do knihovny, vybírám si knihu a čtu v knize života. Země mě učí o životě a vlastně jsem to Já/My. Jsem učitelem i žákem zároveň. Nořím se do hlubin oceánu, zde čerpám velkou moudrost, pradávné vědění, pradávná paměť. V oceánu nabírám palivo.

Všechny okolností a situace mi nahrávají a dávají možnost být sama se sebou, být doma, v zahradě, naslouchat přírodě i vnitřní Zemi a propojovat se s dcerami, které se také otvírají těmto zázrakům, s vnučkami, s mužem mého srdce, jsme spolu 33let, s rodinou, s celou naší velkou rodinou i hvězdnou
rodinou duše. Je důležité být v tom, co se právě děje teď, být v neustálé přítomnosti a bdělosti, tak si tvořím budoucnost. V každém okamžiku cítím vděčnost, pokoru, úctu, respekt, lásku, klid, laskavost a vlídnost.

Děkuji děkuji děkuji

S láskou

Iveta Akasha

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz

Navazující téma:

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/energeticky-portal-5-5-2020/

Akasha

Moudrost je přenesena do Srdce, uvedená do života

Tato fotogalerie je prázdná.