LÁSKA VŠEMOCNÁ

06.06.2019 14:40

LÁSKA VŠEMOCNÁ

NÁVRAT K SOBĚ ... SVÉ DUŠI

NÁVRAT DOMŮ ... DO SRDCE ...
DO TVOŘIVOSTI

 

Když žijeme a tvoříme otevřeným srdcem, láskou a radostí ... nasloucháme, komunikujeme a jdeme cestou
svého vnitřního cítění ... vytváříme krásu, soulad, hojnost, svobodu a důvěru ve vedení.

 

Když se nám do života postaví překážky, už víme, že to produkuje jen mysl. Že to vlastně nejsou překážky, ale ukazatelé toho, co potřebuji ze svého těla odpustit, uvolnit. Je to jen něco, co si potřebovala duše prožít a když to pochopím a přijmu, už se tyto situace neopakují.

 

Stala se mi situace, kdy jsem přišla o pro mě cenné věci v době, kdy jsem toužila poznat tajemství pravdy, svoji pravdu, opravdovost sebe sama. Na místě, kde jsem žádala, ať se vidím ve své pravdě, ve své čistotě, ve své nahotě.

Pochopila jsem, že když chci poznat svou pravdu, potřebuji poznat tento stav, kdy nemám nic, pocítit to, že věci nejsou důležité.

 

Uplynul rok a mě se stala tato situace, ale už v mírnější formě znovu.

Jen mi dala připomenutí, ať jsem soustředěná na přítomný okamžik, v plné přítomnosti. Ať nejsem myšlenkami dopředu ani dozadu, ať nelituji a nezabývám se víc tím, co se mi stalo nebo co se mi stane. Vnímám, že je to poučení, odpouštím sama sobě a tuto chvíli se to stává minulostí a já jdu posílena o tuto zkušenost dál.

Jsou to velké zkoušky a zkušenosti, přes chyby a bolesti se nejvíce učíme a rosteme.

Vesmír uhodí v pravou chvíli do naší rány, aby to zabolelo, abychom uviděli, co ještě skrýváme, kde chybí láska. Dává nám možnost pustit k sobě více lásky, víc hojnosti, ať vidíme tu krásu v sobě i v okolí. Rozvíří tak stojaté vody, vytvoří bouři, v tu chvíli se soustředím na to klidné ve mně a s trpělivostí přijímám a obracím to do tvoření, vnímám tu alchymii uvnitř mého těla.

Jsem vděčná za to, co se mi děje, protože přes to se dostávám dál a mám možnost zužitkovat své zážitky,
zkušenosti, jsem ve stavu osvobození.

Nic se neděje náhodou, a věci se opakují pokud je nepochopení.

Sebehodnota, sebeláska se projeví a ukáže nám, jak na tom jsme.

Cesta za vnitřní pravdou, vede přes lekce, zkoušky, zkušenosti, přes skrytý obsah v nevědomí.


"Co lze ztratit, nestojí za to držet. Objevme to, co ztratit nelze."

 

Spojujeme se svojí intuicí, se svými pocity, ukotvujeme svou duši ve fyzickém těle.

Navracíme se přes emocionální tělo, léčíme své emoce, čelíme svým strachům, jsme v tom přítomní, neposuzujeme ... všechno se dává plynule do pohybu. Bloky se samovolně uvolňují.

Z prostoru srdce jsme vedeni do nevědomí ... setkáváme se se svými strachy, s tím co je v těle skryté. Léčíme svoje strachy, osvobozujeme a prosvětlujeme svá těla, navracíme se do srdce.

Léčíme sebevyjádření, sebelásku, sebehodnotu.

Dochází k dovršení očištění, uvolnění.

Toto je téma růstu.

 

Když s tím komunikuji, jsem v srdci ... to mě vrací do mojí síly.

Já vím proč tu jsem.

Jsem v přítomnosti a soustředěnosti na sebe sama.

 

Lunární a solární energie jde do souladu.

 

Vnitřní žena, vnitřní muž i vnitřní dítě spolutvoříme svá mistrovská díla. Tvoříme, hrajeme si, radujeme se ... rozkvétáme ... zrajeme ...

Jedem dál ...

Přijímáme nové ... nepoznané ... objevují se zapomenuté části v nás ... schopnosti ...

Stahujeme inspiraci shůry a přes svá srdce, svá těla, přes vášeň vyzařuje ven. Dostáváme se do svého sebevědomí, laskavosti, soucítění, jemnosti.

 

Užíváme si plodů svého tvoření.

Spojení mužského a ženského v nás, světla a temna v nás.

 

SÍLA SOULADU A LÁSKY 

ŽIJEME TANEC LÁSKY

 

S láskou všechny objímám

IVETA AKASHA

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/laska-vsemocna/



Akasha

LÁSKA VŠEMOCNÁ

Tato fotogalerie je prázdná.