KLÍČ A BRÁNA

09.07.2021 20:20

KRÁSNÁ ŽIVELNÁ ŽENA VE MĚ OŽÍVÁ.

DUŠE AKASHA DIAMANTY V OČÍCH MÁ. ROZKOUKÁVÁ SE ... ROZHLÍŽÍ SE ... DÍVÁ SE NA TENTO SVĚT. JE SVOBODNÁ.

MŮJ VNITŘNÍ MUŽ JDE JÍ VSTŘÍC. NESE KLÍČ K JEJÍ BRÁNĚ.

MUŽ ODEMYKÁ BRÁNU A ŽENA OTEVÍRÁ SVŮJ CHRÁM. ŽENA DOVOLÍ SVÉMU MUŽI VSTOUPIT S POSVÁTNOSTÍ DO JEJÍ BRÁNY.

BRÁNA ... PAMĚŤ DUŠE JE OTEVŘENÁ.

KRÁL A KRÁLOVNA PROCITÁ V NÁS.

RODÍ SE V NÁS I Z NÁS NOVÁ ŽIVÁ VĚDOMÁ BYTOST. VELKOLEPÁ PAMĚŤ DUŠE SE NAVRACÍ ... JE ZNOVUZROZENÁ.

KLÍČ OBJEVIL CESTU KE SVÉ BRÁNĚ.

"BŮH STVOŘIL ČLOVĚKA K OBRAZU SVÉMU"

STVOŘIL MUŽE A ŽENU. 

NAVRACÍME SE K PRAPŮVODU STVOŘENÍ SVĚTA, K PRVOPOČÁTKU, K BOHU A BOHYNI.

BOŽSKÝ OTEC - MATKA - SYN ... KRISTOVO VĚDOMÍ JE V NÁS.

MY PROCITÁME ... OTEVÍRÁ SE PAMĚŤ DUŠE ... PRADÁVNÉ VZPOMÍNKY, KTERÉ KOTVÍME DO ZEMĚ. ZEMĚ OŽÍVÁ ... SPOLUTVOŘÍME NOVOU PRAPŮVODNÍ ŽIVOU BOŽSKOU ZEMI. I HVĚZDY MAJÍ SVÉ KOŘENY ... NÁŠ HVĚZDNÝ DOMOV. 

OTVÍRÁ SE PAMĚŤ DUŠE, DUCHA ZEMĚ VESMÍRU, VŠE V JEDNOM ŽIVÉM STVOŘENÍ ... V NÁS.

KVĚT ŽIVOTA STÁLE ROZKVÉTÁ ...

ROZSÉVÁ SVÁ SEMENA ...

ROSTOU NOVÉ STROMY ...

JEJICH KORUNY SE ROZŠIŘUJÍ ... DO CELÉHO NEKONEČNÉHO VESMÍRU

V NEKONEČNÝ PROUD ŽIVOTA ...

SPOLU TVOŘÍME ... STROM ŽIVOTA ...

VĚDOMĚ KRÁČÍME DOMŮ ...

VŠICHNI POCHÁZÍME Z JEDNOHO ZDROJE ...

MOUDROST, SÍLA A MOC LÁSKY OŽÍVÁ V NÁS ...

 

IVETA AKASHA

Blog :: AKASHA (kouzlopritazlivosti.cz)

 
 
 
 
 

Akasha