KARMICKÁ MÍSTA NAROZENÍ VERSUS ENERGETICKÁ MÍSTA DUŠE

04.01.2017 06:06

Channel:Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 31.12. 2016

Již nyní mnozí z vás po určitou dobu jsou voláni místy, kde se cítíte mnohem více doma než tam, kde jste se narodili a kde jste dosud pouze zpracovávali rodinnou zátěž vaší rodové linie.
Můžete nazvat své místo narození i jako karmické místo, které jste si sami
vybral i pro zpracování své karmické zátěže a kde jste se domluvili i s ostatními na společném čištění a přenastavování rodového kmene.

Také však každý z vás má své energetické místo duše, kde se cítí nejvíce v rovnováze a místo je maximálně podporující pro jeho růst, jeho tvorbu, jeho hojnost a prosperitu. Poslední dobou můžete čím dál více pociťovat tíhu v místech, kde jste již naplnili svůj záměr duše a tudíž toto místo již vám nemá vůbec co předat.
Již se na tomto místě nemáte kam posunout a nemůže podpořit ani váš další růst.
Dostáváte se do bodu, kde naopak cítíte volání energetického místa duše a víte, že toto místo může být kdykoliv vaším novým domovem. Domovem nového paradigma, domovem, kde vaše Pravé Já může svobodně působit ve všech svých aspektech a ve své přirozenosti.

Je to místo, kde vždy můžete pocítit srdeční návrat domů. Rozhodně se můžete potýkat s vnitřními konflikty vnějších akášických filtrů společnosti, kde se stále věří, že tam, kde se člověk narodil, je jeho domov. Např. přesvědčení ........všude dobře, doma nejlíp. Vnímání domova se však zcela v novém paradigma mění. S novým rokem do vašeho života začnou proudit zcela nové způsoby bydlení, nové formy spolužití a často dosud společensky nepřijatelné možnosti, jak snížit náklady na bydlení
a zároveň navýšit pocit svobody, rovnováhy a sdílení s lidmi, kteří jsou součástí vaší duchovní rodiny.

Budou se vám nabízet možnosti, jak nově vyřešit otázky každodenního bydlení a spolužití. Můžete se často setkávat s nepochopením okolí, ale jen proto, že jejich systémy mentálních přesvědčení je omezují ve vnímání těchto nových spoluvytvořených forem.

Stále více lidem bude Vesmírem nabízeno, jak vše usnadnit, jak vše zlehčit, jak vše osvobodit a jak POCÍTIT OPRAVDOVÝ DOMOV TADY NA PLANETĚ ZEMI. Domov v novém paradigma je domov, kde můžete být zcela sami sebou a prožívat spojení se stejně naladěnými bytostmi.

OTEVŘETE SE VŠEM MOŽNOSTEM SPOLUBYDLENÍ, KTERÉ SE VÁM V TOMTO OBDOBÍ NABÍZEJÍ A VĚŘTE, ŽE JSOU VYŠŠÍM VEDENÍM VE VAŠICH AKTUÁLNÍCH SITUACÍCH.

AKÁŠICKÁ AFIRMACE:

MANIFESTUJI SI DOMOV, KDE MOJE PRAVÉ JÁ PROŽÍVÁ LÁSKU A SRDEČNÉ SDÍLENÍ S TĚMI, KTEŘÍ JSOU SOUČÁSTÍ MOJI DUCHOVNÍ RODINY.

       
STRÁŽCI AKÁŠICKÉHO SRDCE

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888
Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Edita Lemiana Santiago www.posvatnaspirala.cz

Posvátná SpirálaENERGETICKÁ MÍSTA DUŠE

Zázrak být Ženou PDF zdarma