JSME TADY PRO LÁSKU

05.08.2019 11:11

Energie pro projevení vnitřního hlasu je silná.

To naše DUŠE se projevuje, získává si naši pozornost.

Pozorujeme, jak stále proměňujeme, rozjasňujeme pohled na sebe, na svět.

Uvědomujeme si svoje kvality, hodnotu, vnitřní sílu, intuici a vedení. 

Spusťme tvůrčí proces ... ať se záměr tvoří ... jsme vedeni k růstu.

V klidu, uvolněně pozorujme své nitro, naslouchejme své duši a nechme se v myšlenkách vést do naší budoucnosti. Odhoďme tu věčnou kontrolu a dělejme kroky ke svobodě. Ptejme se na řešení, kde se omezujeme a kde cítíme svobodu. Jak žít v souladu s Vesmírem, se Zemí a jak opět navrátit svoji pravou hodnotu, ať prožíváme život v lásce, zdraví, hojnosti, štěstí a nikdy nekončící svobodě. Naslouchejme navigaci na odkrytí svého nejvyššího potenciálu ... záměru DUŠE. Pravda je uvnitř nás.

Naslouchejme svým emocím, co se nám snaží říci, nehodnoťme je, nesou důležité informace. Nechme je volně proudit, nepotlačujme je a neoddělujme se od nich. Všechny emoce prožívejme vědomě a pozorujme, co se děje uvnitř nás. Buďme upřímní, pravdiví sami k sobě.

Když říkám ANO ... vyjadřuji se otevřeným srdcem.

Když říkám NE ... vyslovuji to beze strachu.

Vytváříme jasný záměr ... přichází jasný impuls k realizaci.

CO VYSÍLÁME, VYTVÁŘÍME ... TO SE NÁM VRACÍ, TO SE NÁM DĚJE.

Otevírají se procesy a cesty, budoucnost v přítomnosti. Dovolme, ať se naše dílo předvede v jeho pravé podobě. Ať vidíme, co nového se objevilo v oblasti Vědomí, jaké procesy rozvoje a uzdravující programy byly nahrány v průběhu ČASU. ČAS zachytává stále více a více " nečistých" energií, které nepasují do našeho Světelného Vzorce.

Je důležité zaměřit se na sebe, na svou cestu, neřešit druhé. Dát energii sobě.

Je to zodpovědností být sami sebou. Čas Sjednocení minulosti s budoucností. Soulad se ZDROJEM. Oslavujme život a zachovejme si svou jedinečnost. Důvěřujme životu a žijme své sny ... své vize ...

Nalézáme sebe skrze to, co děláme s radostí, s nadšením, s vášní, s láskou.

Venku vidíme své nitro, jako odraz v zrcadle. Čím větší máme jasno v sobě, v záměrech, vizích ... v síle naší DUŠE, tím víc se stáváme svobodnými, nezávislými a vědomými.

Oslavujme to, kdo jsme, co přinášíme tomuto světu a svým blízkým a co svět a naši nejbližší přináší nám.

Všechno je v pohybu, důležitá je připravenost na změny, vyjít ze zóny pohodlí a jít cestou tvořivosti, vášně, srdce, lásky. Jsme vedeni tam, kde potřebujeme být, abychom plnili svou misi v tomto životě.

Poznávejme ... učme se ... radujme se ... žijme naplno.

Přichází velká bouře, síla, která přetváří ... láska, která vše tvoří.

Duše ví ... Duše má svůj směr a rytmus ... míří do lásky ... domů ... DUŠE JE LÁSKA 

JSME TADY PRO LÁSKU ... JSME JEDNO SRDCE LÁSKY  


IVETA AKASHA 


"Člověk od přírody baží po poznání."

 Aristoteles 


https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/


Ajeet Kaur - Ad guray nameh

https://www.youtube.com/watch?v=EzNVnVs8Xng&list=RDSg8CSubRJHg&index=2

Ajeet Kaur - Shiva Mantra

https://youtu.be/qDQgZrKwAeY

Akasha

JSME TADY PRO LÁSKU

Tato fotogalerie je prázdná.