JE ČAS ŽÍT SVOJI BUDOUCNOST V PŘÍTOMNOSTI

26.07.2019 22:22

JE ČAS ŽÍT SVOJI BUDOUCNOST V PŘÍTOMNOSTI.

ZNOVUZROZENÍ ZÁŘE ŽIVOTA.

Nalaďme se a pozorujme, co se v našem životě děje.

Velké čištění, léčení nás vede ke zrození vnitřní hvězdy ... slunce ... světla ...

HVĚZDNÉ SEMENO BYLO ZASAZENO.

DOZRÁVÁME A RODÍME SE NOVĚ.

NAŠE HVĚZDA SE ZNOVUZRODILA A STOUPÁ VÝŠ ...

Naberme ten správný směr a rytmus a soustřeďme se do svého vnitřního prostoru, do sebe sama, na svůj jeden cíl, co vlastně ve svém životě chceme žít. Tam vyšleme své plné světlo, ať ozáří a odhalí naši mystickou sílu a cestu. Ukotvujme svoji energii s trpělivostí, něžností a disciplínou. Svoji energii věnujme sobě. Přichází podpora pro nové nápady, možnosti, řešení, jak měnit věci podle sebe.

Zaměřme pozornost na to, co si opravdu přejeme žít, rozhodujme se moudře, protože tak se to stane, tak se děje. Tady je síla uskutečnění, kdy se noubí prostor s časem, rozplývá se minulost i budoucnost.

Je zde nový vzestup, který je o změně způsobu žití, přichází zásadní změny. Vnímáním, soustředěností na to, co tvoříme v čase přítomnosti, už tím vytváříme budoucnost. Vše se děje tak rychle, že se snoubí přítomnost s budoucností a tím i s minulostí. Odpojili jsme se od všeho, co nás drželo ve starých časových i vztahových souvislostech. Teď je čas žít sami sebe a své záměry, sny, vize. Naučit se samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život, vytvořit si svůj vlastní vnitřní bezpečný prostor a v něm růst.

Máme možnost žít v čase plynutí, žít své sny a touhy. V přírodě je vše cyklické, stejně tak běží život člověka. Příroda představuje stále se opakující cyklické děje. Pokud se tomuto dění přizpůsobíme, uvědomíme si podstatu času. Během změněného stavu vědomí můžeme zažít nadpozemskou bezčasovou zkušenost. Je to cesta, kde čas nehraje žádnou roli a vše je možné, máme neomezené možnosti.

Na Zemi probíhá mnoho změn a my jsme součástí procesu PROBUZENÍ ... ROZPOMENUTÍ SE ... NOVÝ VZESTUP. Společně se Zemí vědomě stoupáme. Je pro nás důležité rozpomenout se ... PROBUDIT SE DO SVÉHO OPRAVDOVÉHO JÁ ... CELISTVOSTI


Na mojí cestě se otevřela brána a vstoupila jsem do své vnitřní síly, souladu a moudrosti ... propojila se plně s milovanou Zemí, přírodou, všemi elementy, s bytostmi, se svým tělem, s DUŠÍ, se sebou samou, s Bytím ... s celým Vesmírem.

Probudila se ve mně životní síla, která mě podporuje na mojí cestě ...

Když jde všechno hladce a elegantně ... cítíme, že jdeme dobře, že tato cesta je pro nás výzvou ...

Na život je možné dívat se z různých úhlů pohledu. Vnímání všech věcí kolem nás závisí jen a jen na našem vlastním úhlu pohledu. Je důležité najít svůj vnitřní střed a dát vše do souladu.

Krásné pocity, radost ... přijímáme automaticky, ale když přijde strach, smutek, bolest, tak je těžce neseme. Je třeba popracovat na vnitřních pocitech a dát je do souladu. Emoce ovlivňují náš život, naše tělo, naše zdraví.

Je důležité naučit se ovládat své emoce, očistit a zprůchodnit naše energetická centra, ať může naše vnitřní energie, esence života, kundalini energie volně proudit. U většiny lidí je tato energie, síla neprobuzená.

Když svlékneme starou kůži, jako had, očistíme se od starých nánosů, umožníme volný průchod ve svých energetických centrech nastává velká proměna našeho života.

JDE O PROBUZENÍ ŽIVOTNÍ HADÍ SÍLY V NÁS, KTERÁ TVOŘÍ ŽIVOT.

Probouzí se v nás životní síla, která nás podporuje na cestě ... je to energie síly, radosti, lásky, vášně a lehkosti ... žití ve svobodě, hojnosti, zdraví. Je to probuzení duchovního života ... sjednocení ... osvobození DUŠE a vidění sebe sama ve své pravdě ... poznání své podstaty, své identity.

TO JE VZESTUP.

A ten nám umožňuje krásnější, vědomý život v jednoduchosti, svobodě a hojnosti.

Vzestup je o probuzení kundalini, o proměně našeho Vědomí a způsobu myšlení a bytí v souladu s duší a skutečnou Božskou podstatou.

Probuzení do své vnitřní síly, tvořivosti, vášně, moudrosti, souladu ... je to probuzení hadí energie, síly, která je dole v pánvi, v první kořenové čakře.

Tato energie stoupá páteřním kanálem nahoru do mozku, kde se spojí s hypothalamem a tím dojde k probuzení. Je to stav, kdy se změní celá chemie mozku, to je proces transformace.

Probuzení je teprve začátek ...

Probuzení životní síly znamená probuzenou prvotní energii kundalini, vnitřního ohně, který prochází tělem, má podobu blesku a svým tvarem tak připomíná hada. Tato energie oživuje vše ohromnou silou, to znamená naši vnitřní sílu. Z pochopení používání síly pramení moudrost. Právě jako blesk propojí nebe se zemí, tak tato energie tvoří základ životní síly. Je o všech typech transformace a růstu - evoluci lidstva, osobním růstu, duchovním rozvoji, vztazích. Síla a znalosti přinášejí moudrost.

Prošla jsem hlubokými duchovními procesy vnitřního poznání ... splynutí těla s duší je návrat k přirozenosti.

To, co mě naplňuje a nás všechny spojuje, je touha stále růst a podpořit a vnést do života vnímání reality v opravdové lásce, radosti, klidu, míru a hojnosti. Skrze sebe podpořit nás k probuzení ... rozpomenutí ... k uzdravení.

Vše je prosté, jednoduché, jen naše mysl dělá z věcí složitosti.

Naslouchejme a nechme se přirozeně vést Srdcem ... Duší ... Duchem.

Probuďte v sobě hadí sílu, která je svinutá jako had v kostrči a čeká na své probuzení. Touží se projevit, aby mohla uzdravovat a ukázat svoji vnitřní sílu. Vaše schopnosti jsou možná skryté, neprojevené, ale již je čas je odhalit a využívat. Je čas na probuzení a pochopení, co je ve vás ukryto... probuzení potenciálu, vášně, radosti, tvořivosti, hojnosti ve všech oblastech života ... rozpomenutí se na to "kdo jsem" ...objevíte svobodu ...

Probuďte svou životní energii ... kundalini energii, esenci života, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je ...

ŽIJEME NA ZEMI ... ROZPOMEŇME SE NA OPRAVDOVÝ ŽIVOT VE SJEDNOCENÍ NEBE ZEMĚ ... ŽIJME NEBE NA ZEMI ... RAJSKÁ ZAHRADA JE V NÁS

S láskou

IVETA AKASHA

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/akasha/

Awakening - Probuzení přijímám jako požehnání, které nám bylo dáno k tomu, abychom mohli proměnit naše bolesti a utrpení v radost a plnohodnotný život.

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/masazni-terapie/

Masážní terapie na probuzení hadí síly ... kouzelná cesta "PROBUZENÍ"

TERAPIE AWAKENING JE PROBUZENÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE V NÁS ... NAŠEHO POTENCIÁLU ... NAŠÍ OPRAVDOVOSTI ... AKTIVACE ŽIVOTADÁRNÉ ENERGIE ... TVOŘIVÉ SÍLY ...

Jedním z přínosů Awakening je přirozené probuzení našeho života uvnitř nás, naší vnitřní síly v nás, naší energie. Je to skutečný prožitek, hluboká léčba na mnoha úrovních.

Awakening-probuzení-rozpomenutí

Awakening terapie "probouzí" tělo

Probuďte svou životní energii ... kundalini energii, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je ...

Jsem garantovaná terapeutka Awakeningu, prošla jsem hlubokými  duchovními procesy vnitřního poznání na kurzech Oneness Awakening . Pro mě je to další možnost, jak tvořit a otevírat určité brány k našemu uzdravení. Využívám předáváním skrze mě této energie k léčení, aby se otevřeli možnosti, ať už jsou jakékoliv a tím se nastartoval proces léčení celého bytí.

Praktikuji Awakening a šířím záměr Awakeningu do podvědomí lidí velmi čistě.


Hudba: Mirabai Ceiba ⋄ Sacred Love Meditations ⋄ Kundalini Yoga https://youtu.be/3rBJWRp57Js


Akasha