JAK SE STÁT SVRCHOVANÝM SVOBODNÝM PANOVNÍKEM?

06.12.2018 11:01

Vážení, Milovaní, Vzestoupení,

v této duchovní Zprávě bych chtěla sdílet něco o implantátech, dvojplamenech, suverenitě, abychom prorazili membránu bubliny hologramu, o které jsem psala minule. Stěhujeme se do nových energií. Stáváme se Mistry své svobody, uvědomujeme si přirozenou schopnost volit si cokoliv, nejen zubní pastu, jako ve filmu Správci osudu. Jsme svrchovaným panovníkem uvnitř. To se týká všech ze společnosti Indigo, Hvězdná Setba, všech Světlonošů na planetě a to právě teď. Opravdu chápu možnosti těch, kteří by chtěli být součástí spoluvytváření něčeho neuvěřitelně velkého a proto si užijte tuto zprávu 

Pro vyšší pochopení, Strážci portálů stejně jako portály samotné vás jemně posouvají a pomáhají udržet správný směr, pomáhají shodit falešnou fasádu a zaměřovat se na správný posun. Pokud se dnes chcete dnes ke mně připojit, buďte srdečně vítání, pokud ne, všechno je v pořádku. I když dosáhneme svrchovanosti, stále existuje spoustu práce.

Implantáty nemusí být nutně fyzické substance. Všechny implantáty existují na bázi duality založené na naprogramovaném hologramu a mají energetickou povahu. Vznikají na základě nějakého bodu počátku. Odstranění těchto implantátů je prováděno na základě organické povahy našeho těla, které funguje jako správný zdravý organismus. Je docela běžné, že lidé, kteří mají nějaký problém, navštíví léčitele. Pokud nejsou spokojeni se sezením u léčitele, jdou k dalšímu. Mohou cítit, že jejich problém nebyl vyřešen. Léčitelé nabízí různé způsoby léčení včetně čtení z Akáši nebo Akášické kroniky, apod. Jste-li léčitel, pak nejste schopný zajistit uzdravení tak, aby byla vytvořena platforma svrchovaného panovníka vlastního života, pokud vy sami máte uvnitř sebe strachy a nejste vy sami svrchovaným panovníkem. Lidé, kteří říkají, že čtou z Akáši, nejsou svrchovaným panovníkem, nepřijali tuto realitu, kdyby byli, věděli by, že můžeme číst pouze svoji vlastní Akášu a to jen my sami.
Abychom pochopili cestu odstranění implantátů, musíme vědět, že existuje-li implantát, existuje také nosič na frekvenční úrovni, který tuto víru podporuje. Mnoho lidí neví, že pokud mají ve svém energetickém poli implantáty, pak s tím smluvně souhlasili. Souhlasili, aby pronikl do jejich aury. Dost často si myslí, že nemají přístup ke své duši, nemohou s ní komunikovat, ale to se děje, jakmile filtrují myšlení přes tento implantát.

V auře nebo na úrovni duše stále existuje, pokud udržujete tyto frekvence. Nám, kteří zvedáme vibrace, jsou implantáty rozpuštěny zcela ekologicky. Suverénní tělo zcela samo rozpouští, uvolňuje a osvobozuje  všechny své úrovně, takže nakonec vstoupíte do zcela nového těla, krystalické formy. Jakmile Vědomí stoupá, falešné vzory, stíny jsou zcela vykořeněny. Implantáty nejsou schopné udržet se v těle, které frekvenčně roste. Kdykoliv lidé mluví o negativních věcech, negativní polaritě, nějakým způsobem infiltrovali do svého těla, do svého sytému strach. Máte-li strach, musí být vyléčen. Vědomí jinak nemůže spolupracovat s tělem, nemůže pracovat jako Tvůrce, Stvořitel svého života. Prvním krokem k vyčištění implantátů je v první řadě pracovat na své svrchovanosti.  Nikdo vám nemůže udělat nic, pokud to nedovolíte. Znamená to především hlubokou vnitřní práci a hledat počáteční bod. Pokud nebudete pracovat na své svrchovanosti, vytváříte ve svém aurickém systému díry. Je to hluboký proces řešení svých strachů.
Lidé dost často říkají, že musíte léčit svoji auru, ale je to zcela přirozený organický proces. Pokud jste léčitel, musíte být opravdu probuzený, co říkáte lidem, protože pokud používáte takové věci na základě oddělenosti bez vysokého chápání, bez vysoké moudrosti, pak člověk, kterému pomáháte, zůstane stále připojen k dualistické perspektivě. Bude se cítit jako oběť tohoto procesu. Ale on není, jen potřebuje změnit svůj energetický make-up, účastnit se sám na základě své zodpovědnosti svého uzdravujícího procesu. Jste-li léčitel, pak musíte být na vysoké úrovni, jak se tvoří realita. 

Pokud se duše rozhodne osvobodit z naprogramovaného hologramu, můžete mít náročnější zkušenosti z minulých životů, od kterých se potřebujete osvobodit. Lidé se probouzí do astrální úrovně, kde jsou najednou oslněni všemi novými věcmi, které se lesknou a jak víme, taková realita je zde běžně prodávána. Chcete-li tvořit vědomě život jako zdroj, pak musíte dostat sebe na organickou úroveň zdroje - vycházející z organické inteligence, nikoliv umělé inteligence telefonů a počítačů, kde se vše dá naprogramovat, také lidé jako falešný zdroj. Ale i tato umělá realita je stimulována organickou skutečností.

Chcete-li se dostat do souladu s tělem, budete muset skenovat své tělo, a to je práce, která nejde dělat myslí. Potřebujete poznávat a chápat své úrovně. Lidé, kteří chtějí opravdu zvládnout výstupní bod z naprogramovaného hologramu, to dělají v několika časových osách. Jak víme, časová osa má svůj začátek a konec, jakmile zvládnete určité věci, posouváte se do další vyšší časové osy, aby všechny fragmenty duše byly postupně osvobozeny neustálým rozvíjením sebe, aby bylo možné prolomit membránu bubliny a přestěhovat se do života po spirále. Aby to bylo možné, musíte se nejprve přesunout do života v reálném čase teď a tady. Přestat se zabývat minulostí nebo, co bude, najít správné dveře a pracovat se svými stínovými vzorci a projít těmito všemi úrovněmi.

Zhroucení falešné reality. Země se nacházela v karanténě, která byla také uměle vytvořena. Nebyla zde možnost objevit jiný život. Hledání smyslu života probíhalo v rámci programů hologramu. Je důležité se probudit, vnímat jako probuzený, pracovat na úrovni počáteční, pak další a další etapě probuzení. Pochopit úrovně programů. Musíte být opravdu bdělí a být dobrým pozorovatelem. Je to těžké zpočátku vymanit se z něčeho, co vám připadá tak "normální". Za prvé pochopit správně inkarnaci a karmu. Za druhé pochopit smysl poslušnosti - půjdeš tam a budeš dělat to a to a připojíš se k vládnoucí hierarchii. Za třetí posílit sebe přes Nebeské sféry, být sám sobě učitelem, vymazat přesvědčení - lidské tělo nemá žádnou duši, včetně nihilismu, ničení přírody a přesvědčení, život nemá žádný smysl. To je přesně způsob, jak jsou děti a mládež vychovávána prostřednictvím videoher, programů, drog, alkoholu atd. To vše existuje v hologramu jako podvod a pokračováním v této falešné iluzi nelze prorazit membránu bubliny. Přestat se zavírat v prostoru, kde si myslíte, že jste v bezpečí.

Další etapa je osvobodit vnitřní dítě. Když půjdeme hlouběji, pak dítě může být šťastné pouze ve šťastné rodině, že? Takže vnitřní alchymistické manželství, kde jsou v rovnováze mužské a ženské energie, vyrůstá šťastné vnitřní dítě.

Lidé jen ztratili přístup ke znalostem na vyšší úrovni. Prvním impulsem k tomu je uvědomit si, že jste spáčem uprostřed hologramu. Vidím, jak je pro mnohé těžké přijmout tuto pravdu. Esoterika a jiné podobné zdroje hovoří pouze o boji mezi dvěma energiemi Světlem a Temnotou, ale nikde se nepíše o jejich sjednocení, kde spolu fungují jako dvě prolínající se spirály. Z těchto programů vznikají války. Dekódování matrixu je možné skrze prasknutí stěny bubliny. To se děje přes ty, kteří ukazují cestu do nových energií.

Pokročilejší bytosti prochází postupným odhalováním a pochopením, aby prolomili realitu Iluze. Musíme si uvědomit, že odhalování je postupná práce, která v konečném efektu vytvoří ucelený koncept, ale než se tak stane, pracujeme na aktuální fázi, nemůžeme přeskakovat. Proto se také probouzení děje postupně pro nejvyšší dobro všech tak, abychom postupovali jako skupina. Staré duše se vyvíjí postupně a skutečně není mnoho kvalitních konceptů, které by byly zarovnány se spirálovým Evolučním vývojem. Také Posvátný Mayský kalendář bude v určitý čas ukončen. Zatímco ještě stále pomáhá lidem na úrovni probuzení, nicméně je to svým způsobem také program, proto je mi ukazováno sdílet vyšší řešení jako interpretaci skutečnosti v aktuální fázi Evoluce.

Dvojplameny. Skutečný význam dvojplamene byl New Age falešně interpretován. Božská povaha dvojplamene je povaha duše, samotná povaha života, kde je mužská a ženská energie v rovnováze. Místo hledání druhé osoby, která je zrcadlovou polaritou, bez níž si myslíte, nejste celiství. Tato falešná interpretace New Age způsobila, že lidé jsou posedlí myšlenkou, že si musí najít někoho druhého, aby mohli vzestoupit. Nedávno se mě někdo zeptal, jak vnímám partnerské vztahy dnes. Manželský a partnerský vztah byly "nutnou" zkušeností v této inkarnaci, abych porozuměla vztahům na Zemi. Jakmile se stanete agentem své vlastní mise, stanete se svým vlastním partnerem. Dvojplamen je posvátný plamen uvnitř vás. Posvátnost dvojplamene hoří v rámci vlastního Osvícení. V dualitě byl dvojplamen ve skutečnosti počátečním bodem duality, program k vyhledávání partnera mimo sebe pro naplnění dokonalosti.

Dvojplamen duše je vnitřní naplnění  Ducha, když jsme zvládli  zákony polarity a tak se stali lidskou bytostí. To přesahuje ego a koncept Světlo versus Temno. Posláním dvojpamene je kosmický Vzestup, kdy se člověk stává, jak se píše ve starověkých textech Pomazaným v Jednotě s posvátnou krví, která prostě znamená krystalické Světlo. Krev skutečně obsahuje krystalky. Toto lidské provedení představuje život Krista se zachováním lidské podoby a udržuje fyzické tělo jako  posvátnou nádobu pro Ducha, která se stane živých Světlem, které svítí v temnotě a proniká všechno Svatou esencí Božské many jako životní síla Ducha.

Když jste schopní udělat tuto vnitřní práci, splňujete podmínky pro posvátné partnerství dvou lidských bytostí, které odráží Božské sjednocení. Falešný program New Age o dvojplamenech měl způsobit, aby lidé opustili svou vnitřní práci a pracovali na hledání jiné osoby. Lidé, kteří nyní dělají vnitřní práci podmíněně za účelem spojení se s určitou osobou, si ověřují na druhém člověku své zkušenosti. To je bublina falešné skutečnosti, která udržuje lidi v tréninku a to není vlastní suverenita. Je to velmi smutné, ale je to skutečně nyní tak. Vychází to ze strachu.

Pokud chcete v tomto ohledu pomáhat lidem, musíte mít vysoké pochopení této pravdy. Mnoho lidí se chválí, že jsou skvělí učitelé a léčitelé, že mají roky praxe, ale jde o to, jestli jsou skutečně celiství. Něco jiného je hledat, něco jiného je sladit se se svou spirálou života  - pramenem Ducha, Zdroje. Jakmile jste skutečně vnitřně sladěni, vždy je tu pro vás hojnost všeho, léčení a všechno přichází přirozeně. Jste vyrovnáni s velkým Duchem života samotného.

Strach není definován jako něco skutečného, ale objevuje se jako falešná existence v hologramu. Strach je reakce na něco, co se stalo dříve. Lidé zde vytváří podvody, že budeme uneseni mimozemšťany a podobné nesmysly, jen vytváří více kolektivního strachu. Máte-li strach, musíte dělat vnitřní práci a najít prvotní počátek zkušenosti.

Být suverénní bytostí znamená, že jsme připraveni dokázat vzestoupit, nikdo to nemůže udělat za vás, žádný spasitel tu není. Existují plné stadiony lidí naslouchající někomu něco, čemu věří, že potřebují slyšet, mají různé preinkarnační dohody, což neví, takže obviňují jeden druhého za něco špatného. Musíte se stáhnout z takové projekce. Pokud vám někdo říká, že jste zodpovědní za to, že je nešťastný, pak žije ve falešném programu. Jako poradenství zde existují různé reklamy na telefonické linky věštění a tarotový výklad zdarma jako by tito lidé hledali hlupáky, kteří jim zaplatí za něco, co chtějí slyšet. Lidé jsou tak krásné bytosti velkolepého Stvoření a tohle je opravdu smutná realita. Jestli se chcete vydat cestou vyššího chápání, další možností je nacházet pochopení přes filmy. Například Na hromnice o den více, kde je utvářena realita tak, že životní změny jsou zakázány. Další skvělý film je Počátek s Leonardem Di Caprio, jsme skutečně architekti reality.  Jupiter vychází nebo Truman Show.

Jak se stát suverénním zdrojem, svrchovaným a svobodným?

Současný proces je náročný, ale zároveň existuje tolik pomoci. Kosmické paprsky zasílány z galaktického centra stimulují DNA. Učíme se buněčné poznávání těla s tím, že se musíme dostat k primárnímu počátečnímu bodu a to je samostatná práce se sebou uvnitř sebe - propojení Ducha a těla. To je hlavní počátek fyzického Vzestupu. Duch se houpe v životním dechu a proudu těla - nádech, výdech, zatímco lidé v reinkarnačním procesu se cítí velmi omezení. Také existuje víra, že tělo stoupá, až se rozpustí husté lidské tělo, a my se staneme bublinou Lásky. Tak hodně štěstí! Suverenita je individuální proces a tak integrujeme kolektivní proces. Svrchovanost je individuální proces a tak integrujeme kolektivní proces JÁ JSEM, MY JSME čili Jednota.

Pokud jste někde objevili tvrzení, že můžete uniknout práci s tělem, pak je to podvodné tvrzení, kde autor nepochopil svoji vlastní cestu. Jediná možnost, jak vzestoupit je obrátit pozornost do těla. Dejte svému Vzestupu přirozenou cestu, nespěchejte, ale buďte přirozeně aktivní. Není potřeba opustit systém hned teď, jinak je to únik a únik vytváří ještě větší zachycení v sytému. Buďte Mistr svého Přechodu. Buďte realističtí ve svém posunu. Nechtějte mít všechno hned. Neztrácejte se v projekcích minulost/budoucnost. Milujte sami sebe bezpodmínečně.

Jak můžete existovat nezávisle? Tak, že se budete rozhodovat svobodně. Možná, že se svět rozhodne pro války a chudobu, ale skutečný suverén si kladě otázku Co si mám vybrat jako Mistr svého života, jako suverén v tomto světě? Vaše srdce řídí každý váš krok. Mysl nemá a nemůže mít správné odpovědi, protože mysl je součást konstrukce hologramu. Nemůže analyticky řešit cestu Vzestupu. V současné době propojujeme srdce s myslí. Jako bytosti, které si vybraly být součástí experimentu, musíme tento celý tento náročný proces bezpodmínečně přijímat. Jste součástí něčeho grandiózního a toto uvědomění vás osvobodí. Mějte touhu účasnit se toho s nadšením.

Neexistuje žádná temná strana, která by nás mohla ovlivnit. Jsme jen my a hrajeme hru. Srdce je nositelem Božské životní spirální inteligence. Tato spirála v těle suverénního člověka vytváří expanzi životní síly. Nemá to nic společného s časem, kdy se to stane. Srdce je pulz života a vždy porazí mysl, která obsahuje programy. Srdce je vždy podstata života v celé věčnosti, proto mnoho Mistrů včetně Ježíše hovoří o věčném životě. Neměníme žádné vnější programy, které jsme nevytvořili. Suverén píše své vlastní programy - táhne život do sebe a k sobě. 

Hlavní práce je probudit sebe uprostřed naprogramovaného hologramu a uvědomit si Já jsem suverénní zdroj, Já Jsem Tvůrce. Tím jste připraveni odpojit se, možná nejprve částečně od hologramu a pak pokračujete dále. Tak přepisujeme svůj život přes fyzické tělo, které je v bezpodmínečném vztahu s vnitřním zdrojem. Je čas prolomit všechna bariéry a strachy. Probudit se více k organickému životu pro své tělo.

Lidé sní stále dokola o stejných věcech a to je naprogramovaná realita. Nová realita je spirála, která je prázdná, není tam žádný program. Vy tvoříte své příští dny. Vaší povinností je probudit se a jít stále hlouběji ke kořenům. Zapomenout na zadní vrátka, únikové dveře. Cesta je kreativní a plná radosti. Hrajte hru se svým vlastním potenciálem, zkoušejte co vás přitahuje. Všichni jsme uvnitř sebe svrchovaní a navždy si zapamatujte VŽDYCKY SI MŮŽETE VYBRAT. Tak se dostanete na správnou cestu - výstupní bod z hologramu. JÁ JSEM SÁM / SAMA SOBĚ INSPIRACÍ. Mohu do určité míry ovlivňovat cestu druhých, ale jen proto, aby mohli vidět mé výsledky. Ale každý musí vytvořit svoji vlastní suverenitu. Vybírat si to chci, to nechci....atd. Být Tvůrcem, který není vytvořen, ale který tvoří sám sebe a svůj život.
Odpusťte všem, většinou jednali na hluboce nevědomé úrovni. Buďte pozorovatel. Rozlišujte svůj další krok podle toho, jestli je to něco, co vás vede ven z hologramu, z kterého neutíkáme, ale akceptujeme ho, že existuje. Utíkají vězni a my nejsme vězni, tedy pokud si nezvolíte žít ve věznici a odmítnete vidět krásný svět venku.

Přistupujte ke každé jakékoliv realitě jako Tvůrce - Zdroj. Mohu se podílet na změně jen tím, co dělám, svým osobním procesem. Aktivace vašeho zdroje vede přes meditaci. Ptejte se svého zdroje na vnitřní vedení. Ačkoliv kolem sebe máme průvodce, Anděly, své týmy, jsou pouze doplňujícím aspektem naší suverenity, kterou musíme začít rozšiřovat. Je to zpočátku obtížné, protože mysl je nastavena hledat vše mimo sebe.

Když se oddáme Duchu, nemusíme dělat nic duchovního. Jádro se musí osvobodit od mnoha takových falešností. Mnoho lidí se rozhodlo duchovně stoupat, aby se vyhnuli fyzické zkušenosti. Forma Ducha jde však hluboce do hloubky. Prosinec je pro mnohé svátečními dny stolů plných jídla, ale skutečný svátek je integrovat polaritu, ustoupit a jít do jádra ve své tiché posvátnosti. Ano, prosinec je svátek Světla. Budiž Světlo. A tak to je. Mnoho milující Lásky.

V Božské Lásce

Lenka Sykorova

www.mayskykalendar.blogspot.com

Děkuji za dary a podporu. 

VÝSTUPNÍ BOD Z PROGRAMŮ HOLOGRAMU

https://mayskykalendar.blogspot.com/2018/12/vystupny-bod-z-programu-hologramu.html



Akasha