ENERGETICKÝ PORTÁL 5.5.2020

05.05.2020 14:55

ČAS TVOŘENÍ ... SPOLU TVOŘENÍ ... VNITŘNÍ TVŮRCE

Návrat ... SPOLU ŽIJEME KVĚT ŽIVOTA

ROZPOMENUTÍ ... Božské načasování ... soulad duší ...

Skrze bolest jsem procházela k rozpomenutí ...

Téma bolesti je pro mě velké silné téma.

Z mého cítění, mám bolest silně spojenou se smrtí.
Bolest je průchod malou smrtí. Je zakódovaná v naší paměti, DNA, buňkách.
Vzniká rozpomenutím se na nějaké staré zranění a projeví se, cítíme ji proto, abychom otevřeli oči a srdce a rozšířili vědomí. Abychom změnili navyklý způsob uvažování a přiblížili se blíž opravdové čisté božské lásce. Bolest je ukazatelem našich hranic a omezení našeho myšlení. Je to výzva k expanzi Vědomí, ke změně dosavadního myšlení, chápání světa, vše je proměnlivé. Bolest je dar, otevírá naše zranění pro osvobození se. Ukazuje naši nesvobodu, závislosti, spoutanost, omezenost, to na čem lpíme, uvědomění si, že nic a nikoho nevlastníme.

Prožila jsem velkou bolest, která vznikla z velké lidské mateřské lásky. Ukázala mi všechny strachy, pochopení, že nic nevlastním, že jen MY JSME tvůrci, když dáme svobodu sami sobě i ostatním a propustíme všechen strach a přijmeme sami sebe a dáme sebe, ve své nahotě, opravdovosti, upřímnosti, jako svobodnou čistou bytost Lásku ostatním. Vyslékla mě donaha a odhalila moji opravdovost, božskou krásu. V těch nejtěžších chvílích jsme nejvíce obdarováni. Splynutí spolutvoření s duší.

Vědomě prožitá bolest, smrt je převozník do zrození zdravého opravdového života skrze setkání se silami mimo naši kontrolu. Když projdeme vědomě Branou bolesti/smrti uslyšíme hlas naší duše, naší ženské život tvořící esence, naší opravdovosti, opravdové podstaty Bytí. Naše vnitřní dítě zpívá píseň našeho společného Srdce.
Božské dokonalé posvátné partnerství. Otevírá se Brána do vnitřní Jednoty.
Bolest je průchod prožitkem odevzdání se. Odevzdání svého dítěte zpět do RUKOU BOŽÍCH - MATCE ZEMI - KOSMICKÉ MATCE. Prožít, pochopit a přijmout bolest/smrt ... tichou bolest, která si nestěžuje, která je nesmírná jako oceán, hluboce se do ní vnořit, očistit a vylétnout jako fénix ... znovuzrozená, plná síly, moudrosti, důvěry a pokoje, soucítění a laskavosti. Skrze bolest dochází k pochopení ...

V kráse a čistotě vnitřního světa se vyvíjíme ve svobodného tvůrce ... zrození nového originálního člověka ... NOVÉ ZEMĚ ... zevnitř ven ... stáváme se součástí všeho.

Je to moje vnímání, můj prožitek.

Otevírají se v nás nekonečné obzory, srdce i vědomí se víc a víc otevírá, vše se oživuje, otevírají se vesmírné kódy duše ... aktivují kódy života Země v nás do stavu sjednocení.

Všichni jsme ve škole života ... poznání opravdového života.
Tento čas nám byl dán k pochopení, možnost jít do ticha sebe sama a uslyšet, naslouchat volání Země. Jsme na jedné lodi - planetě. Země nám předává informace skrze naše těla. Země má plán ... my čteme v její mapě. Země nás učí, že jsme její součástí. Učí nás dojít k poznání, že naše těla jsou jedním s tělem Země, jsme jedním srdcem. "Mé tělo je tělem tvým, tvé tělo je tělem mým, Matko Země má milovaná." Země nás učí pochopit a milovat život.
Pro toto učení jsme tady. Země je teď naše učitelka a MY s NÍ rosteme.
Jako stromy, květiny rosteme, rozkvétáme, zaséváme semena, klíčíme ... rosteme ... žijeme KVĚT ŽIVOTA. Je to nekonečný cyklus nekonečného života. Přicházíme na "smysl života" návrat k přirozenosti. Je to v čistotě BYTÍ, radosti, tvoření, spolu tvoření RAJSKÉ ZAHRADY ... ZEMSKÝ RÁJ. Vše, co potřebujeme jsou DARY ZEMĚ - PŘÍRODY. VZDUCH-VODA-OHEŇ-PŮDA-SLUNCE A LUNA V DÁVNÉM SPOJENECTVÍ. Máme teď obrovskou příležitost dát své dary Zemi. Odevzdávám se Zemi, vkládám Zemi svou čistou Lásku. Země teď potřebuje od nás, abychom byli čistí, svobodní, oživeni, plni tvůrčí síly. Propojovali se, tvořili společně zlaté sítě, spolu tvořili, byli v souladu s přirozeností s přírodními rytmy života Země. Je to neustálý cyklus ... konců i začátků
zároveň, protože rostlina vyroste z jednoho semene. A semena jsou to, co nakonec za sebou zanechá pro příští generaci. Zaséváme a zároveň sklízíme, protože rostlina, o kterou pečujeme uzraje a roznese znásobený počet semen pro další sklizeň. Neustálý cyklus zrození a smrti a cesty mezi tím.

Navazující téma:

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/moudrost-je-prenesena-do-srdce-uvedena-do-zivota/

S láskou

Iveta Akasha

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz

Akasha

ENERGETICKÝ PORTÁL 5.5.2020

Tato fotogalerie je prázdná.