DĚLÁME TO, CO CÍTÍME … OTEVÍRÁME NOVOU KNIHU ŽIVOTA ...

24.04.2019 13:13

                     DĚLÁME TO, CO CÍTÍME ...

         ... OTEVÍRÁME NOVOU KNIHU ŽIVOTA

    ... a píšeme si náš příběh.

Příběh naší cesty bereme do svých rukou, najíždíme na proud své přirozenosti.

Přicházíme na to, co vlastně chceme, co si přejeme tvořit.

Našli jsme odvahu, pustili strachy o přežití a budoucnost.

Naše těla se čistí a přeměňují, náš vnitřní prostor je připraven pro nové, srdce se otevírá, navyšujeme vibrace ... náš vnitřní oheň ...

Dochází ke sjednocení ženského a mužského principu uvnitř nás ... to je nutné pro další posun do NOVÉ ZEMĚ.

Dovolíme si svobodně tvořit, jdeme krok za krokem a vstupujeme do otevírajících se dveří a vidíme svou pravou cestu, osvětlený prostor. Mysl se více rozjasňuje. Odkrýváme závoje, postupně víc a víc lehčeji zvládáme životní potíže, přichází pochopení, že není čeho se bát. Že jsou to jen příležitosti k čištění a růstu. Jsme moudřejší a odhodlaní jít vyrovnaní s odvahou svou cestou tvořivosti. S ničím nebojujeme. Víme, že bojem vzniká zase jenom boj. Noříme se do klidu a souladu uvnitř sebe. Uvolňujeme veškeré napětí.
Odevzdáváme se vědomě s odvahou a důvěrou.

Propojujeme fyzické tělo se světelným do souladu.

Otáčíme ... přeměňujeme ... odpouštíme ... čistíme ... tvoříme a rozpomínáme se na náš opravdový potenciál ...

PŘECHÁZÍME DO SKUTEČNÉHO OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA A BUDOUCNOSTI ... SPOLUTVOŘENÍ

Spojujeme se s přírodou ... propojení Ducha se Zemí ... to znamená tvorbu na fyzické úrovni, spolutvoření se Zemí. Ladíme se na frekvenci Země. Země a tělo jedním je. 

Vzájemně se podporujeme, vyzařujeme lásku, vděčnost, pokoru, úctu, pravdu o sobě samých, lehkost Bytí, přirozeně a tak vědomě...

Probouzíme se do prastaré paměti ... otevírá se vnitřní paměť ... Akáša ... přirozený stav DUŠE ... BOŽSKÁ LÁSKA ... OTEVÍRÁME NOVOU KNIHU ŽIVOTA ...

Kráčíme za tím, co už žijeme.


Krásný čas rozpomínání se ... v bytí přítomnosti a souladu ...

... s láskou Iveta Akasha ... Láska tvoří ... https://www.facebook.com/Akasha.laskatvori/

Mise - Nová Země

Přátelé, otevřeme svou tvořivost, své dary, své dovednosti, své ...talenty celému světu. Všichni máme nekonečno možností, co nabídnout. Inspirujme se navzájem, spolutvořme a podporujme se ... Tady a teď ukažme svůj opravdový potenciál ... a spolutvořme.

AKASHA LÁSKA TVOŘÍ ... https://www.facebook.com/Akasha.laskatvori/


https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/delame-to-co-citime/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/blog/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/zivot-zacina-tam-kde-konci-strach/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/vchazime-posvatnou-branou-na-cestu-tvorivosti/
Akasha