Dějí se opravdu zázraky… v tuto bouřlivou noc …

22.07.2017 11:11

Milovaní,

večer jsem udělala rituál na přivolání deště a očisty ... viděla jsem v představách déšť a blesky ... jak na nás prší ... jak spolu stojíme v bouři na skále ... jak se vše očišťuje ... čistí se celá planeta Země i prostor ... potom zpívají ptáčci ... svítí slunce ... pofukuje vítr ... ožívá celá rostlinná říše ... zvířátka se radují ... je krásně ... na světě ... na milované Zemi ...

V noci přišla opravdu bouře a déšť ...vyčistila a rozjasnila i moji mysl ... otevřelo se plně srdce ... intuice ... vnímání ... vím Kdo jsem a proč jsem Teď a Tady ... v tomto výjimečném čase na milované Zemi ... Země je mým tělem ... Dějí se opravdu zázraky... v tuto bouřlivou noc ...

Ptám se, co se to se mnou opravdu děje?

Otevírá se Vědomí ... Kolektivní Vědomí ... otevírá se Brána ... vstup do NOVÉ ZEMĚ ... silný potenciál ... průchod do NOVÉ ZEMĚ. Vnímám všechny a všechno ...

Jsem nádoba, vysavač, myčka, čistička která čistí Zemi ... zpracovává ... vypouští a spálí vše v samotném jádru Země a vysílá zprávu do celého Vesmíru... Jsem vším a jsem všude ... přijímám potřebné informace, jako návaznost na vyslané zprávy. Je to Vědomá tvořivá práce ...Vnímám pocity lidí a hromadně čistím celý prostor ... vše prochází mým tělem ... zde se to zpracovává ... třídím a čistím ve svém těle ... vypouštím do
jádra Země ... nasávám informace do svého těla...nabírám potřebné informace ze SRDCE ZEMĚ a vysílám do celého Vesmíru ... Jsem informátor ... posel zpráv ... posel informací ... Jsem Vědomí a informace ... Posílám důležité informace ze Země do Nebe a z Vesmíru na Zemi ... Komunikuji se Zdrojem. Jsem vždy o krok dopředu ... moje tělo sílí ... nabývá na síle ... moje křídla mohutní.

Moje vnitřní silové zvíře ... KONDOR a VLK ...čistí planetu Zemi ... čistím prostor pro NOVOU ZEMI. Probouzím a uzdravuji všechno a všechny ...

Jsem AKASHA ... nesu paměť Země i Vesmíru ... Spojuji 3 světy ... spojení tří božských světů, které se prolínají se světem lidí ... přináší ochranu a spojení s univerzálními silami Vesmíru ... přináší harmonii i rozhodnost... spojuje se fyzické s intuicí... toto spojení dává životu širší rozměr v chápání jeho podstaty, pomáhá otevřít se tomu, co nás přesahuje a přece je naší součástí. Tato energie proudí neustále všemi částmi,
přelévá se z jedné části do druhé, v nikdy nekončícím cyklu. Tento nekonečný proud je život sám, ve všech variantách, se všemi proměnami, které k němu patří.

1. pozemský svět lidí

2. dolní svět, ve kterém žijí duše našich zemřelých předků, duše zvířat

3. horní, duchovní svět dokonalých bytostí.

země - moře - nebe

narození-život-smrt

mysl-duše-tělo

minulost-přítomnost-budoucnost

matka-otec-dítě

dětství-dospělost-stáří...

Je důležité žít v harmonii se vším, co je, způsob, jakým lze dosáhnout rovnováhy. Jedině spoluprací a vzájemným uznáním všech a všeho, co je kolem nás i v nás, lze dosáhnout stavu dokonalé rovnováhy a tím i hlubokého vnitřního klidu... poznání...

Miluji vás všechny, pamatujme, že nic nemusíme, všechno jenom můžeme ... můžeme všechno ... všechno je možné a my to všechno dokážeme ... máme na to dostatek síly ... máme obrovskou sílu a moc ...

Informace je jedna věc, zkušenost je druhá. Myslet a cítit, jsou dvě rozdílné věci. Říkat a žít. Mluvit a jednat. Je potřeba přestat "řečnit" a začít to žít!

Informace a vědění nestačí, je potřeba otevřít srdce a procítit.

Jste v mém srdci, s láskou objímám

Akasha

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/deji-se-opravdu-zazraky-v-tuto-bourlivou-noc/ 

Dějí se opravdu zázraky… v tuto bouřlivou noc …

Akasha