BÝT PŘI ROZENÍ SEBE SAMA ... BÝT ... PŘIROZENÍ

08.07.2021 13:33

CO SI VLASTNĚ PŘEJI ŽÍT - BÝT? 

KAM SMĚŘUJE MOJE DUŠE? 

JAKÝ MÁM SMĚR, KAM KRÁČÍM, KAM JSEM VEDENA?

Dívám se na sebe uvnitř sebe, spočívám v bezpečí svého domova v přírodě, propojena s ní a vidím. Vidím draky, ohnivé sluneční zlaté draky. Vychází ze slunce, ze světla, z ohně ... z popela ... znovuzrození. Naši Průvodci ... svou moudrost, sílu a moc lásky nám předávají. My nasloucháme ... a dáváme sebe, oddáváme se lásce pro lásku Boží. Odevzdávám se v důvěře, v jednoduchosti plynutí a přijetí sebe sama ... sobě samé ... svému životu ... ve svém domově. 

To vnímám uvnitř sebe, tak přirozeně ... a tak to vidím i venku. To se děje. To je rozpomínání v procítění života. Procitáme do opravdového vědomého přirozeného života.

Co si vlastně život přeje? Promlouvá k nám skrze přírodu, všechny živly ...

Naslouchám ... 

Naslouchám pravdě života ... přírodě ... ve své přirozenosti ... upřímnosti ... přirozeně?

To můžeme objevit jen v přírodě jsme-li přirození.

BÝT PŘIROZENÍ ... BÝT PŘI ROZENÍ SEBE SAMA.

V přijetí bezpečí Matky Země, v lůně Kosmické Matky Země ... ve světle nebeského Otce. A to všechno jsme MY. MY JSME TÍM LŮNEM ... TOU MATKOU ... TOU ZEMÍ ... TÍM ZROZENÝM DÍTĚTEM ... TÍM SVĚTLEM.

Přirozenost přináší svobodu … svoboda přináší energii pro další růst a radost.

ZÁŘÍME A OBJEVUJEME NOVÝ VĚDOMÝ SVĚT.

TO JE TEN ZÁZRAK, KTERÝ ZŘÍME, KDYŽ SE V PLNÉ DŮVĚŘE PUSTÍME ... ODDÁME SE KOSMICKÉ ZEMÍ ... OTEVŘEME PLNĚ SVÉ SRDCE ... SPLYNEME V JEDNOM SRDCI. 

S důvěrou dáme sami sebe sobě, svému dobrodružnému životu. Žijeme - existujeme ve světě kouzel a zázraků. Co vyzařujeme, to také přitahujeme. Objevujeme své poklady-kouzla-zázraky-pradávná tajemství. 

Rozpomínáme se ... procitáme do pravdy o nás samých.

Všechny poklady, kouzla, zázraky se otevírají prvně přirozeně v nás. V nás se alchymisticky připravují na výtrysk. Odrazí se ze dna hlubin našeho nitra a to se děje venku. To, co z nás vychází ... "SVĚTLO" ...září z nás.

Co vyzáříme, to se nám vrací ... to přitahujeme ...

TO JE KOUZLO PŘITAŽLIVOSTI ... TO JSME MY ... VŠE JE V NÁS ... 

 

IVETA AKASHA

 
 

Akasha