BRÁNA TVOŘIVOSTI JE OTEVŘENÁ …

11.08.2018 13:13

CESTA VLASTNÍ TVORBY ...

ZROZENÍ NOVÉHO ŽIVOTA ...

NOVÝ PŘÍBĚH TVOŘENÍ A SEBEVYJÁDŘENÍ ...


Žiji láskou a otevírají se přede mnou všechny brány ...

Vědomě se zaměřuji na to, co chci v životě prožívat ... nechávám rozkvést svoji vnitřní sílu ... krásu ... moudrost ... projevuji své talenty a dary ... projevuji a vyjadřuji se ve své pravdě ... Lásce ... vášni ... něžnosti ... ženskosti ... nespoutanosti ... živelnosti ... opravdovosti ...

Cesta ke zrození nového je připravena ... cesta harmonie se sebou, rodinou, přáteli ... v souladu s přírodou, živly, bytostmi, s milovanou Zemí ... s Vesmírem ... v Celistvosti ...

Vědomá tvořivá práce je radost ... vědomé spolutvoření ...

Stávám se tvořivou silou ... Síla myšlenky inspiruje ...  dokážu přijmout inspiraci, která se dotkne mého srdce a probouzí tu největší jiskru a tak se stávám nástrojem ... který přinese proměnu pro nový cyklus Země ... všechny záměry se stávají jiskrou ... ohněm ... plamenem, který přináší proměnu lidem Země ... nám všem ...

Být ve svém středu ... nádech a výdech ... plné vědomí, které je otočené dovnitř ...

To je cesta ... nicota ... nekonečnost ... projít tím a dokončit ... a jít stále dál přes srdce ...

Země, Galaxie, Temná matka Kálí, z které se rodí to nové, nové vědomí ... transformace ... Otvírám své srdce ... a dovoluji si otevřít všechny své dary ... schopnosti ... s důvěrou se nechávám vést ...

Jsem tak vděčná za všechno, co se mi děje, za všechny, kdo vstupují na moji cestu ...

Jsem šťastná ... raduji se ... Děkuji s láskou, úctou, pokorou ...

Iveta Akasha

www.kouzlopritazlivosti.cz

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/kalendar-akci2/

Ceremonie s Arturem Moralesem Cervantesem

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/brana-tvorivosti-je-otevrena1/

BRÁNA TVOŘIVOSTI JE OTEVŘENÁ …

Akasha