BOUŘE A DÉŠŤ ČISTÍ, PŘINÁŠÍ DOBROU SKLIZEŇ

18.05.2019 11:44

BOUŘE A DÉŠŤ ČISTÍ, PŘINÁŠÍ DOBROU SKLIZEŇ 

SLUNOVRATOVÉ PORTÁLY ...

Probíhá velká očista.

Teď je nejrychlejší očista a jde až na dřeň.

Když před ničím neutíkáme a udržujeme emoce v rovnováze, urychlujeme proces čištění.

Procházíme portálem očisty ... když se nevzdáme a postavíme se strachu čelem, jdeme dopředu, přijímáme, odevzdáváme a vše přetváříme v Lásku.

Svlékáme starou kůži a ukazujeme se ve své pravdě, opravdovosti, čistotě, nahotě.

Vědomě odkládáme staré ... a zároveň se otevírá, klube se, tvoří se ... něco nového.

Chaos a strach zůstává ve staré Zemi.

Navázali jsme přátelství se strachem.

Nasloucháme svému strachu a intuici, vyciťujeme, ve své moudrosti, v komunikaci a vděčnosti vyjadřujeme pocit bezpečí, že je vše v pořádku.

Přetváříme naše těla. Vstupujeme do NOVÉHO TĚLA ... do NOVÉ ZEMĚ ...

ZEMĚ JE MÝM TĚLEM ...  MÉ TĚLO JE ZEMÍ ...

VSTUPUJEME DO NOVÉ ZEMĚ S NOVÝM TĚLEM ... JEDNÍM JSME ...

Proměna, obnova, sklizeň

Po bouři se otevírá modré nebe a slunce září svou nejsilnější energií.

Je čas přípravy ... dočištění ... a proto i odpočinku, hodně spánku ...

Tvoříme prostor ...

... pro důležitý den LETNÍ SLUNOVRAT, kdy se otvírají portály pro přímé informace, pro svou vlastní cestu a přitom společnou ... cestu spolutvoření.

Stojíme v BRÁNĚ a vstupujeme na novou cestu.

Na cestu Nové Země.

Nová Země je o lásce, tvoření, spolutvoření, radosti, hojnosti, o nekonečném růstu.

Čas ... TEĎ A TADY ... nám nabízí jízdenku ... vstupenku na novou cesta ... Rozhodni se na jakou ...

Projdi BRANOU ... vejdi a kráčej s lehkostí svou cestou ...


Letní slunovrat 

21. června je magickým obdobím. Je to čas magie a kouzel.

V tuto dobu se otevírají brány mezi světy.

Slunce dosahuje na obloze svého vrcholu, prožíváme nejdelší den a nejkratší noc v roce.

Přichází radost, naděje, plodnost, hojnost. Slunce dozrává do své největší síly.

Síla slunce a moudrost přírody je tu pro každého z nás.

Načerpejme zázračnou energii, která je nám nabízena, na zlatém podnose.

Odevzdejme se v tento čas tomu, co nám vesmír, už připravil a dovolme, ať tvoří skrze nás. Ať to do nás vloží. Přijímejme a nechme to skrze sebe proudit.

Když jsme v Božském řádu, jsme v radosti sebe sama, v hojnosti srdce.

Dochází k hlubokému rozpomenutí a propojení se.

Otvíráme se Vesmíru ... a dovolujeme, ať tvoří skrze nás.


Stále nás to táhne ke změně, očištění, osvobození se, k proměně.

Vědomě vyplavujeme ze svého nitra to, co nám už neslouží.

Osvobozujeme se od toho cizího, co není naše. Co je zablokované v našem těle. Nacházíme způsoby, jak se očistit, a už nehledáme důvody, proč se to děje.

Když se babřeme v problémech a stále hledáme proč ... a stále to vracíme ... stáváme se tak obětí a slábneme. Je třeba už pustit, poděkovat za zkušenost a rozloučit se ... odpustit a vypustit vše ze svého těla a nabrat nový směr, rytmus a disciplinovaně, v uvolnění a souladu se otevřeme nové cestě ...

Urychlujeme tento čistící proces tím, že se zastavíme, otevíráme se propojení a naslouchání sama sobě, svému tělu, svému srdci, své duši, vnitřnímu vedení, spojení s Bohem v sobě. Jasná komunikace s Bohem, který je v mém nitru.

Tvoříme skrze svá těla, sebe sama. Dostáváme se do své vnitřní síly, moudrosti a souladu.

Způsob, kterým se prezentujeme navenek, vypovídá o tom, jak to máme nastavené uvnitř.

Naše chování vypovídá o našem vnímání života.

Vidíme to v tom, co a kdo je v našem okolí, kdo nám vchází do života a co se nám děje.

Jak to máme uvnitř, tak se děje venku. Odraz ... zrcadlo.

Dovolme si tvořit svůj život a volme svou cestu ... soustřeďme se na vlastní tvorbu.

Otvíráme se Vesmíru, ať tvoří skrze nás ...

Oživme svůj život svými vášněmi, svou touhou ...

Přinesme nový život do života. Pokračujme nově v započatém.

Život po nás nechce poslušnost a sevření.

Život je o naplnění vlastních představ, tužeb a vášní ... otevření srdcí ... potenciálu ... LÁSCE ...


STÁVÁME SE POZOROVATELI SVÉHO ŽIVOTA

Život se postupně skládá do ucelenosti.

Otevírá se portál ... Otevírá se BRÁNA a naskýtá nám pohled POZOROVATELE.

Vidíme v nadhledu, jako pták, který pozoruje, zaměřuje svou pozornost na cíl.

Na to, co chci ve svém životě zažít, žít ...

Každý si přejeme zažívat lásku ... milovat ... a být milován.

TO JE NÁŠ CÍL, který je třeba zasadit do KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ.

TO JE NAŠE POSLÁNÍ.

ZASÉVÁME SEMÍNKA LÁSKY ...

KRÁČÍME A TANČÍME V LEHKOSTI DO CELISTVOSTI ...

Jdeme do uvolněnosti, lehkosti, v přítomnosti ...

Jdeme svou cestou, užíváme přítomnosti a nastavujeme si ty nejkrásnější cíle ...

Láska nemá hranic ... ani cíl ...

LÁSKA JE NEKONEČNÁ CESTA ... LÁSKA VŠECHNO TVOŘÍ ...

Vycházíme z temnoty do světla. Tento průchod branou si užíváme.

Víme, že i temnota je součástí nás a když ji přijmeme a pochopíme ... je tak krásná ...

Naučme se milovat naši temnotu ... temnou část v nás ...

BEREME SVOU TEMNOTU DO SVĚTLA

DÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ JE V SOULADU

V TOM JE NAŠE SEBEHODNOTA

Když jsme uvolnění a otevření energie proudí ... jsme otevřeni přijímání ...

V OTEVŘENOSTI JE NAŠE SÍLA.

Když máme otevřené srdce, jsme v souladu přijímání i dávání.

Nehledejme to, co jsme vlastně nikdy neztratili.

Nacházejme to, co je uvnitř nás, jen si rozpomeňme ...

Hledáme to, co máme přímo před očima.

K tomu, abychom to uviděli, je třeba projít cestou a BRANOU ROZPOMENUTÍ SE.

Tato brána je plně otevřená ... právě teď je ten čas ...

Prvním krokem k probuzení je uvědomění si toho, co dělám, proč to dělám a co mě k tomu vede. Dát do souladu to, jaké jsou naše myšlenky, jaká jsou naše slova a naše činy. Prvním krokem je toto pochopit.


LADÍME SE NA VLASTNÍ CESTU ...

LADÍME SVŮJ VNITŘNÍ KOMPAS ...

LADÍME SE NA VELKOLEPOU CESTU ...

Pevně ukotveni, nohama na zemi, otevřeni, stáváme se pozorovateli ... a tvořiteli ...

Semínka jsme zasadili ... s láskou, s nesmírnou péčí a trpělivostí pozorujeme, jak roste v krásnou rostlinu ... rozkvétá  ...

Dovolme si projevit své hodnoty ... sebe sama ... v upřímnosti ... pravdě a lásce. Spojme se s vnitřní silou a moudrostí a otevřeme se Vesmíru, ať tvoří skrze nás.

AŤ SE NÁM VŠEM OTEVŘOU A PROJEVÍ DARY, KTERÉ JSOU V NÁS.

AŤ TVOŘÍME SVÝM BYTÍM V PLNÉ PŘÍTOMNOSTI ŽIVOTA.


Děkuji vám všem za inspiraci ... a za možnost spolutvořit ...


JE TO NAŠE DUŠE, KTERÁ NÁS VEDE ... KDYŽ JI DÁME DOSTATEČNÝ PROSTOR, SVOBODU A DŮVĚRU

"Dum spiro spero"

"Dokud dýchám, doufám"

S láskou spolutvoříme ...

Iveta Akasha


https://www.kouzlopritazlivosti.cz/news/boure-a-dest-cisti-prinasi-dobrou-sklizen/

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/

Magic-Tom Kenyon

https://www.youtube.com/watch?v=VmeXxDXeHWk&list=PLJlXlthw-_v6Ao3mIYZznIREKwmBBrisu&index=5


Akasha