Blíží se doba realizace vizí. Jdeme domů.

21.02.2019 10:33

Blíží se doba realizace vizí...

Jdeme domů...

21.2.2019 8 Aj

ZAČÁTEK ZAČÁTKŮ, ZROZENÍ NOVÉHO CYKLU, ZMĚNA PRŮVODCE Z
FALŠE NA PRAVDU A PŘIROZENOST - PODSTATU, CELISTVOST DVOU ŽIVLŮ V NÁS

V trecéně vnitřní transformace došlo k ukončení naší cesty
podle vnějších ukazatelů a změně strážce. Už jsme udělali rozhodnutí k vlastní
svobodě a dnešní energie nám pomůže vykročit k harmonické realizaci. Vnímáme v
sobě dvě protichůdné síly, mužskou a ženskou, a dnešní energie je pomáhá
propojit do harmonického působení. Uvolnit mysl, naladit se na intuici a srdce,
tedy na sebe a svoji přirozenou a pravou podstatu. Neopakovat už způsoby řešení
z minulosti, kdy impulzivní a zarputilý postup ke svobodě se ukázal jako chybný
a jako projev vzdoru a protestu oběti, nezralé osobnosti. Dnes už vidíme i
druhou stranu mince, jsme schopni dát do rovnováhy laskavost, sílu, moc a záměr
a tak vykročit k činům úplně jinak. Už opouštíme polohu oběti a strachu,
překlenujeme vzdálenosti, přijímáme rozdílnosti hlavně v sobě a tvoříme
spojenectví ve svém nitru i navenek. A tak můžeme dávat i přijímat. Taková
změna znamená otočku vstříc lidem, ocenění přirozenosti jako perfektního
projevu. Je to nový způsob myšlení co překonává blokády, touhu po izolaci ze
strachu. Když budeme sdílet své talenty a dary, tak se může začít tvořit nový
druh společenství. Blíží se doba realizace vizí.

 Jdeme domů.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Moudrost dualit
vede ke změně. Nedělat co není naše. Dualita života učí moudrosti a aby mohlo
dojít k proměně, je třeba žít reálný život ve fyzické hmotě. K největšímu růstu
nedojde přes čtení knih či meditaci na podložce, ale díky konfliktům reality,
které nás přivedou k objevu, že máme volbu, jak použijeme svoji sílu.

 Znamení Aj je znamení
dělat správnou a pravou věc, reprezentuje pravou podstatu, jádro. Je v základu
o pevnosti pocházející ze síly a moudrosti, je to duchovní pilíř. Je o hojnosti
a obnově, o tom být v harmonii se sebou a s ostatními, o duchovní a psychické
rovnováze. Představuje svobodu, trpělivost, tvůrce, má sílu a vůli jednat.
Zralý Aj je benevolentní, radostný, bezproblémový, srdečný a veselý. Má hluboký
duchovní aspekt, je psycholog a vědátor.

 Aj reprezentuje
triumf života nad smrtí i ve významu prolomení hranic vstříc novému narození.
Velmi mu záleží na rodině, tak snadno se nevzdává a ve své podstatě znamená
Autoritu.

 V původní Mayské
mytologii jej symbolizuje stvol třtiny či kukuřice se svým pevným a rovným
středem, který spojuje kořeny v Zemi s hlavou v Nebi. Zde je také podstatou
významu energie Aj Strom Světa, centrum všech věcí.

 Energie Aj znamená
dobré počasí, dobrou sklizeň, dobré časy doma a s ostatními. Jeho největší
zájem je zajistit harmonii doma a v komunitě. Aby toho dosáhl, je jeho hlavním
znakem uplatňování vlastní autority, morálky a spravedlnosti, to vše se sklonem
k perfekcionalizmu. Tohle je největší kámen úrazu jinak úžasného znamení Aj.
Autorita pomáhá i škodí, perfekce se může zvrhnout až v zarputilost. Stejně tak
si citlivý Aj musí dávat pozor na to, aby ho jeho vnímání světa nestrhlo na
samé emoční, nebo životní dno. Psychická rovnováha je pro Aj úkolem.


 Známé osobnosti
narozené ve znamení Aj jsou např. Barrack Obama, Sigmund Freud, Carl Jung.


https://janamertova.blogspot.com/2019/02/2122019-8-aj.html?m=1Akasha

Jdeme domů.

Tato fotogalerie je prázdná.