AKASHA - PROBUZENÍ - NOVÁ ZEMĚ

24.11.2017 11:11

V letošním roce procházíme intenzivní sérií posunů, do konce roku silný upgread pro všechny, kteří se rozhodli účastnit Vzestupu. Množství Zdrojového Světla silně stimuluje probuzení a zvyšuje Světelný kvocient. Světlo zvedá hlasitost a bude velmi nepříjemné, pokud se bráníte dělat v životě změny.


Jste srdečně zváni ... na masáž a terapii ... PROBUZENÍ ... masážní terapii Awakening

Jedním z přínosů Awakening je přirozené probuzení našeho života uvnitř nás, naší vnitřní síly v nás, naší energie. Je to skutečný prožitek, hluboká léčba na mnoha úrovních.

Jste srdečně zváni ... moc se na vás těším

Akasha

Jak probíhá základní a prohlubující masážní terapie Awakening zde:

www.kouzlopritazlivosti.cz/masazni-terapie/

Více o mě zde: https://www.kouzlopritazlivosti.cz/akasha/

www.kouzlopritazlivosti.cz/kontakt/


Alchymistická transmutace. Fáze dokončování. Strachy.

Na naší společné cestě integrujeme polaritu, zlo, temnotu a Stíny. Alchymistická transmutace Božské Lásky mění karmu, trauma na obrovskou novou sílu. V letošním roce procházíme intenzivní sérií posunů, do konce roku silný upgread pro všechny, kteří se rozhodli účastnit Vzestupu. Množství Zdrojového Světla silně stimuluje probuzení a zvyšuje Světelný kvocient. Světlo zvedá hlasitost a bude velmi nepříjemné, pokud se bráníte dělat v životě změny. Vnější síla vás může odvrátit z vaší cesty, což je lakmusovým testem, kde se na cestě nacházíte.

U těch, kteří jsou v současné době ve stavu neochvějné
Božské Lásky a vnitřní rovnováhy a míru, se vše přepisuje, aby se tito jedinci
přizpůsobili vyšším stavům budoucnosti. Naše povaha se mění. Pomáháme s
planetárními změnami a za pomoci asistence galaktických národů také s
Multiversálními změnami. Pracujeme pro velkou věc. Země se zbavuje karantény.
Přepisujeme genetiku. Je tu mnoho duší, které mají speciální vliv na posun.

Nacházíme se ve stavu klidu a služby. Naše životy jsou darem
lidstvu. Pro mnoho z nás je trojdimenzionální struktura těžká a nepochopitelná.
Vstoupit do tak husté úrovně mohou jen velmi silné duše. Ačkoliv jsem Světelným
workoholikem, intenzivní práce nyní probíhají v prostoru ticha a samotě, často
venku v čisté přírodě. Každý náš krok je klidný a soustředěný, jsme 24/7
připravováni pro další službu. Pohybujeme se v neochvějném tempu ke zrodu
Zlatého Věku.

Udržet uvnitř DNA nejvyšší možné Světlo je prioritou, čímž
přeměňujeme nižší úrovně. Udržujeme nejvyšší možné vibrace, abychom vyhověli
silnému přílivu Světla v zájmu všech zúčastněných. Změny jsou jedinečné a
probíhají od člověka k člověku.

Je zde mnoho Pracovníků Světla, nádherných a nadaných čistých
duší, které pomáhají tím, že organizují přednášky, semináře, rozhovory,
setkávání, vzdělávací kurzy, poskytují spoustu informací a léčebných technik.
To má důležitý význam a vytváří komfortní způsob pro nováčky. Způsob jejich
pomoci v procesu Přechodu je obrovský.

Strážci jsou duše, které pracují v určité izolaci a samotě.
Někteří nebyli určeni vystupovat veřejně. Většinou žijí na planetárně
specifických místech, často v odlehlých oblastech nebo klidnějších místech.
Kdykoliv se silně mění magnetismus Země, je tomu přizpůsoben jejich životní
režim. Spolupráce s vyššími Týmy je intenzivní. Všechny fáze musí být vždy
dokonale dokončeny. Nadměrná komunikace není prioritou. Ustoupit jen do svého
osobního prostoru je časté. Strážci jsou 24/7 sledováni vyššími sférami a
Galaktickými Týmy, jak reagují na vysoké Světlo, jak se přizpůsobují a jsou-li
schopní komfortně otevírat nové úrovně. Podpora této práce je velmi vysoká a
nižší struktury a lidé zaměření na podvod nemají vliv a nemohou ovlivnit ani
oddělit ani oddálit Evoluční proces, stejně jako tuto práci.

Někteří se snaží stále vytvářet staré energie. Neutralita je moudrost a Mistrovství. To, jak myslíte, ovlivňuje snadnost nebo obtížnost vaší cesty. Vděčnost za aktuální pasáž, kdy se mnozí snaží odvést pozornost od
skutečného účelu našeho společného projektu. Posun je úspěšný bez ohledu na rozptylování.

Zdrojové energie podporují proces a transformují diskomfort,
pochybnosti, strachy, duševní čištění a kódy přesvědčení na nové odpovídající
předlohy. Silnější čištění na osobní úrovni naznačuje čištění na kolektivní
úrovni. Vibrační posun na osobní úrovni naznačuje posun na kolektivní úrovni.
Přes náš torus probíhají intenzivní změny, kterými pomáháme kolektivu a učit
pravdu jen tím, že JSME. Dláždíme cestu pro ostatní přes náš osobní Vzestup.
Otevíráme a spouštíme multidimenzionální způsob Bytí a učíme pokrok. Tím, jak
měníme náš osobní život, vytváříme dominový efekt. Spiritualita je přirozenou
částí našeho běžného života a životní síla určuje další posun. Přetváříme a
vytváříme nový udržitelný způsob života na Zemi.

Mnozí vnímají kvantový skok z nelineárního způsobu Bytí
včetně rozšiřování Vědomí a schopností, kdy všechny strachy jsou již
transformovány. Na svém posunu musí každý pracovat vědomě a důsledně měnit v
životě mnoho. Každý má svůj čas probuzení, často se zdá, že existují fáze, kdy
se neděje nic nebo, že jste velmi unavení, ale je to důvěra v proces. Hloubáním
v tichu sebe sama skládat postupně obraz toho, proč jste tu a co jste sem
přišli dělat. Zdroj těchto zásadních informací leží v osobních talentech,
sklonech, vlastnostech, znalostech, zkušenostech, které jste nasbírali během
života a pomocí těchto nástrojů spolu-vytvářet novou planetární realitu,
Jednotu a utopii.

Vyhněte se interakci s vyššími úrovněmi, s těmi, kteří jsou mostem k vyššímu Vědomí, protože nemůžete jasně vidět a předvídat jejich činnost.

Přeměna strachu z neznáma

Strach je veličina, která na druhou stranu umožňuje zkoumat
své Já a uvažovat jiným způsobem. Je to způsob, jak si užívat všechny své
úrovně a vynikající způsob objevit a prohloubit Lásku, sebelásku a odhalit své
vyšší úrovně. Existuje také strach z toho ztratit důstojnost hledáním bezpečí v
pohodlí vlastních úsudků nebo potřeba hledání bezpečí v záchranných scénářích s
přehnanou potřebou hledat externí informace. To vlastně odhaluje strach ze
smrti, jehož různé potence se vrací znovu a znovu, dokud nejsou zcela
transformovány. Strach také může vytvářet hledání a obviňování druhých za vaši
aktuální situaci s pocitem, že vy sami nejste zodpovědní za svůj vlastní
Vzestup nebo, že druzí jsou zodpovědní za kvalitu vašeho Vzestupu. To je
projev, který není v souladu se Zdrojem.

Strach je testován na prahu každé změny. Jakmile je výzva
něco nového, co není v souladu s vaším aktuálním Já, často vstoupí strach a
začne bojovat o své přežití. Bude bojovat jako divoké zvíře bez ohledu na důvod
a větší obraz. Bojuje o své přežití kvůli obrazu vašeho sebepozorování a
sebepoznání. Strach je škodlivý, protože se vzdáváte své vnitřní síly a moci.
Bojíte se překonat strach z bolesti? Pozorujte strach ve všech svých
rozhodnutích.

Strach o hmotné věci, starosti o rodinu, přátelé, peníze,
majetek, musíte nechat za sebou. Dříve nebo později se objeví definitivní
kapitulace, kdy Vyšší Já začne přepisovat Vědomí, aby se zarovnalo se Zdrojem.
Můžete se cítit mizerně, ale staré Já musí být přepsáno. Zažila jsem to
mnohokrát, často bizarním způsobem.

Můžete trpět strachem ze Vzestupu hledáním různých predikcí
a scénářů. Věřte v sebe a svoji budoucnost a svoji schopnost plně se
seberealizovat v Nové Zemi. Někteří vytváří strach z toho inkarnovat se znovu.
Používejte svoji nejvyšší moudrost a ponořte se do svého středu a meditace.
Vybírejte Lásku, mír a rovnováhu, pak se vaše Vědomí bude rozšiřovat, stoupat a
slaďovat s vyššími úrovněmi. Přistupovat ze srdce ke všemu, s čím se na cestě
potkáváme, se vyplácí.

Po otevření osobní zkušenosti, která je nová, neznámá,
vytváříte most k nové čistější možnosti pro skutečný Vzestup. Jestliže se
cítíte zranitelní, může vás tato zkušenost odklonit z rovnováhy společně s
nepříjemnými pocity. Důležité je naučit se rozlišovat, nikoliv soudit, protože
to jsou dvě odlišné vibrační skutečnosti.

Zdrojové Světlo mění Vědomí, pokud se chcete podílet na
osobním i planetárním vývoji. Jsou-li posilovány volby bez strachu, pak
umožňujete sami sobě hluboký hladký průchod. Soustředěnost bez obav umožňuje
hladkou cestu.

Světlo v této fázi Vzestupu může být oslepující, překvapivé
a neznámé. Jste-li ochotni otevřít srdce, pak věřte, že měníte všechno nejen
pro sebe, ale pro všechny. Mnoho Lásky, Milovaní.

Ctěte svoji dlouhou cestu, na kterou jste se rozhodli vydat.

Ctěte své těžce nabyté lekce, které vám umožnily pokračovat
dál.

Ctěte své výzvy, které vám umožnily vzdělávání pro další
cestu.

Ctěte své srdce, které posiluje Božskou neutralitu.

Posílení změn pokračuje soustředěním na meditace každou
neděli v 17:11 a 20:11. Více ZDE:

https://mayskykalendar.blogspot.cz/2017/09/meditace.html

Těšíme se na vás!

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova

Vděčnost a poděkování za podporu této práce.

Lenka Sykorova

Zdroj: https://mayskykalendar.blogspot.cz
Akasha