Masážní terapie Awakening diagnostická, poradenská

Tato masáž působí na třech úrovních

1. první úroveň fyzická

- regenerace, omlazení, zdraví, úleva od bolesti. Awakening na fyzické úrovni využívá kromě systému 3 okruhů,marem-akupresurních bodů a meridiánů také reflexologii a neuromuskulární masáž,která zvyšuje terapeutický účinek. Při terapii se využívají k diagnostice i léčbě tibetské mísy a moxovací tyčinky, baňky a polodrahokamy.

2. druhá úroveň energetická

-  probuzení kundaliní, masáž meridiánů celého těla. Probuzená kundaliní energie vyživuje naše buňky, detoxikuje tkáně a uvolňuje neprožité programy a emoce, které způsobují onemocnění ve fyzickém těle i mysli, odstraňuje posléze zablokovanou energii v čakrách. Kundaliní  postupně a šetrně  otevírá a vyrovnává čakry a optimalizuje jejich funkce. Při průchodu této energie se tělo očišťuje a člověku se do vědomí postupně vyplavují neuvolněné programy, emoce a nefunkční systémy přesvědčení. 

Probuzení kundaliní má celkově očistný vliv na tělo a mysl.  Zdraví se výrazně zlepšuje, často se cítí lehce a nabitý energií, mysl se zklidňuje. Nemoci těla i mysli jsou způsobeny nepravidelnostmi ve fungování prány, které mohou být postupně odstraněny, dojde-li k probuzení kundaliní.   

3. třetí úroveň spirituální

- práce se záměrem, mantrou a dikšouaktivuje vědomí  ve vašich čakrách.

Spirituální úroveň vychází z předpokladu, že mikrokosmos a makrokosmos se navzájem reflektují. To znamená, že energie, které ovládají naše tělo, jsou tytéž posvátné energie, ze kterých je stvořen vesmír, jsoucno. To znamená jak nahoře, tak dole. Jak venku, tak uvnitř. Každá čakra přísluší určitému elementu, který je obsažen tady na planetě. A každá čakra obsahuje jisté vědomí, božství, které má na starost příslušnou oblast. Součástí Awakeningu je aktivace vyššího vědomí v našich centrech a tím dochází k lepšímu uzdravování a duchovnímu růstu.  Na závěr klient obdrží Dikšu - Požehnání milosti. Více o dikše v sekci dikša. Dikša způsobuje neurobiologickou změnu a pomáhá nám prožít a otevřít programy. Milost je všude kolem nás je jen třeba se otevřít a přijmout ji. Dikša je dotek nejvyššího vědomí.

Pokud se pravidelně pracuje na probuzení kundaliní  a praktikuje se probuzení energetického okruhu,  kundaliní pomáhá léčit i hluboce zakořeněnou, chronickou nemoc v našem těle a mysli. Nemalý význam má kundaliní na naše duchovní probuzení.

Jak probíhá základní masáž Awakening najdete zde:

https://www.kouzlopritazlivosti.cz/masazni-terapie/


Garantovaní maséři a terapeuti,

kteří prošli školou a zkouškou, jsou lidé, kteří postoupili na své cestě poznání k hlubším životním postojům a rozhodnutí, že chtějí svým vědomím přispívat v pomoci lidem.

Rezonují s vědomím Awakeningu  a jejich lidský a srdečný přístup ke každému klientovi dělá z celé masáže a terapie více než jen masáž, ale skutečný prožitek, hlubokou léčbu na mnoha úrovních.

Díky záměru, který je do Awakeningu vložen se uvnitř nás může probudit vnitřní síla, kundaliní energie, bez které bychom v životě nežili, neprožívali a jen přežívali.

Garantovaní terapeuti Awakeningu prošli hlubokými  duchovními procesy vnitřního poznání na kurzech Oneness Awakening u nás  nebo na Univerzitě Jednoty v Indii. Ve svém růstu dospěli k Mukti iniciaci, která je v našich životech to nejvyšší, co může člověk obdržet. Mohou předávát Deekshu - Požehnání milosti.

Garantovaný terapeut praktikuje Awakening a snaží se šířit záměr Awakeningu do podvědomí lidí velmi čistě.

Záměrem Awakeningu je probudit v nás vnitřní sílu, která se nazývá kundaliní energie, a uzdravit nás na úrovni fyzické, psychické a duchovní. Vše je propojeno. Jedno bez druhého nemůže být uzdraveno.

Smyslem Awakeningu je pomoci lidem od jejich zdravotních, psychických, duchovních problémů. Awakening je proces, který je nastartován záměrem, a s tím se pracuje na našich bolestech, na našich programech a tím na našich životech.

Awakening je návrat k přirozenosti.

To, co nás všechny spojuje, je touha pomoci druhým lidem od bolesti fyzické, psychické i duchovní a vnést do života prožívání reality takové, jaká je v radosti, klidu a pohodě.

Vše je prosté, jednoduché, jen naše mysl dělá z věcí složitosti.

https://www.awakening-klinika.cz/o-nas/#maseri-a-terapeuti

CO JE TO DEEKSHA (Dikša)?

Deeksha je přenos božské inteligentní energie. Proces deekshy vytvářínerurobiologické změny v mozku a probouzí v těle energetická centra (čakry). Tato změna ve vědomí osvobozuje od utrpení, které vytváří mysl, uvádí dorovnováhy přirozené zdraví těla a jeho léčivé energie, uvádí do souladu mozek spolem jednoty a tím ukončí iluzi "zdánlivého oddělení". Již po první iniciaci nastává postupný proces probuzení, který vede do trvalého stavu jednoty, vnitřního míru a duševní pohody.

Deeksha je cestou trvalého osvobození odvnitřního utrpení, k přirozenému životu v radosti a lásce.

Proč se Deeksha objevila právě teď?

Deeksha se objevila v období, kdy naše planeta prochází důležitým evolučním přechodem a to má vliv, jak na naše okolí, tak na naše individuální a kolektivnívědomí. Všichni jsme součástí tohoto procesu čištění a zotavení. A v konečném důsledku my všichni jsme tímto procesem! V souladu s tímto přechodem indický mistr a žijící Avatar - Sri Bhagavan předal Mukti(Osvobození) Deekshy jako pomoc při naší evoluci k dosažení kolektivního stavu jednoty.

Je Deeksha součástí nějakého vyznání?

Deeksha nepaří k žádnému náboženství nebo vyznání, je "bez jakékoliv dogmatu" univerzální energií, která může být dosažena kýmkoliv, ať už si vybral jakoukoliv cestu, kterou bude následovat. Pracuje zcela unikátním ainteligentním způsobem, k tomu, aby nás přímo spojila s pravdou našeho vlastního bytí.

Co je to neurobioligická změna?

Deeksha dává do rovnováhy energii mezi (abnormálně aktivními) centry myšlení v mozku a (utlumenými) frontálními laloky kde jsou centra klidu. Tato změna neurologických drah v mozku, osvobodí smysly od vlivu mysli. Když jsou smysly zbaveny vlivu mysli, tak se přirozeně projeví jasné vnímání, které je doprovázeno pocitem radosti, vnitřním klidem a vnímáním jednoty.

Jak to souvisí se změnou planety?

Každý, kdo probudí svůj skutečný přirozený stav, tak to skrze efekt vnitřního propojení ovlivní celek a tím pomůže lidstvu na cestě k úplné globální transformaci. Čím více lidí dosáhne stavu jednoty, tak tím snadnější to bude pro ostatní.

Kdo může dostávat Deekshu?

Všichni lidi mohou dostávat Deekshu a to i včetně dětí. Výjimkou jsou: těhotné ženy po šestém měsíci těhotenství. Lidé, kteří trpí vážnými psychickými problémy (v těchto případech se může dát Healing(uzdravující energie)

Kdo může dávat Deekshu?

Deeksha může být předávána kýmkoli, kdo obdržel zasvěcení během 21 denního procesu. Deeksha dávající pak pracují pouze jako kanál skrze, který proudí předávaná energie.

Jak je předávána Deeksha? Co mohu prožívat?

Deeksha je předávána deekshadávajícími. Prožitky během přenosuse mohou lišit, někdy jsou silné někdy jemné. Někdy může přijímající cítit pálení, někdy krásnou energii procházející tělem, nebo nemusíte cítit nic, není to až zas tak důležité. Přijímající by měl vědět, že nezáleží na tom, co prožívá během samotného přenosu, proces probíhá podle vaší vlastní přirozenosti, která vás povede k postupnému (někdy i náhlému!) probuzení.

Mohu urychlit proces transformace?

Jakmile jsou jednou energetické dráhy a centra otevřena, pak je tělo schopnopřijímat vyšší stupně energií. Pokud je Deeksha přijímána jednou týdně a jekombinována s meditací na čakry s pozorností na dech, tak to může zvýšit sílu amilost této transformace. Dělejte ale jen co cítíte, že je pro vás přirozené a je v souladu s vaší cestou, kterou jste si vybrali.Akasha