Vědomé spolutvoření NOVÉ ZEMĚ


Kalendář akcí

29.11.2018 19:05
https://www.facebook.com/events/2233458030265114/Milí přátelé,s velkou radostí Vás zveme k nám na Vysočinu ke společnému tvoření podláskyplným vedením Ženy, která je mistryní posvátné geometrie, Univerzálního jazyka, jímž k nám promlouvá celý Vesmír.. Iveta Akasha je ženou, jež nalezlazpůsob jak...
11.08.2018 13:13
Milí přátelé,srdečně vás zveme na hluboce očistný rituál potní chýšespojený s ceremonií a společným stavěním posvátného prostoru pod vedenímmayského šamana Aj´Kijab Artura Moralese Cervantese z Jižního Mexika!Pojem potní chýše můžete nalézt též pod názvem Sweat Lodge,Temascal či Inipi.Potní chýše...
19.11.2017 13:13
Žijme láskou a otevřou se před námi všechny brány ...Naslouchejme tichému hlasu tvořivého Ducha ... přivolejme své skutečné pravdivé JÁ ... svou Duši ... přináší uzdravení a probudí se naše tvořivost ... Pochopit  "KDO JSEM" a najít pravdu o sobě vyžaduje píli, trpělivost, velké množství...
04.11.2017 15:21
Srdečně vás zveme na setkání vědomého spolutvoření Nové Země,které je určeno pro ty, kteří se chtějí připojit a podpořit naši společnou práci ... posdílíme ... navzájem se inspirujeme ...objevíme nový přístup k tělu, jak pečovat o své zdraví, jak si odpočinout a zrelaxovat tělo i duši. Jaké...
25.10.2017 21:36
Vědomá tvořivá práce je radost ...Tvoříme v souladu s přírodou, s živly, bytostmi, s Vesmírem ...Vědomě spolutvoříme NOVOU ZEMI.Setkáváme se na různých místech, sdílíme, společně tvoříme, vzájemně se podporujeme ... učíme se navzájem, meditujeme, masírujeme se, tancujeme,...
21.06.2013 11:35

Akasha