Blog

30.04.2019 01:44
ŽIJI V SOULADU S VIBRACÍ PLANETY ZEMĚLÁSKA TVOŘÍ NOVOU ZEMIProbouzíme se ... rozpomínáme se ...Láska je nejmocnější síla.V okamžiku probuzení a rozpomenutí se ... víme, že jsme naplněni LÁSKOU, že jsmeLÁSKOU. To je náš nejvyšší potenciál, kterého máme dosáhnout.My jsme láskou a láska tvoří. My si...
29.04.2019 14:44
Krásný tvořivý a inspirativní čas v radosti a kráse žití v souladu ... se vším ...VCHÁZÍME POSVÁTNOU BRANOU NA CESTU TVOŘIVOSTI...Přátelé, otevřeme svou tvořivost, své dary, své dovednosti, své talenty, celému světu ... s odvahou. Všichni máme nekonečno možností, co nabídnout. Inspirujme se...
24.04.2019 13:13
                     DĚLÁME TO, CO CÍTÍME ...          ... OTEVÍRÁME NOVOU KNIHU ŽIVOTA    ... a píšeme si náš příběh.Příběh naší cesty bereme...
23.04.2019 11:44
SPOLEČNÁ CESTA OTEVÍRÁNÍ SRDCÍPřišlo mě vnuknutí vytvořit skupinu tvořivých lidiček.Zde společně sdílejme, pišme, tvořme, nabízejme své služby,tvorbu, videa ... cokoliv nás posune na naší společné cestě. Ukažme se, spojmese. Jsme na jedné lodi, pod jednou střechou, v Jednotě. Spolutvořme NOVOU...
19.04.2019 11:11
ŽIVOT ZAČÍNÁ TAM, KDE KONČÍ STRACHS odvahou tvoříme v přítomnosti svou budoucnost.Procházíme obdobím zkoušek. Když projdeme ... nastává doba začátků ... SVOBODA ...KONEC A ZAČÁTEK Vědomě jsme vystoupili z bludného kruhu a kráčíme po cestě zodpovědnosti za vlastní sebevyjádření....
02.04.2019 21:12
Kdyby každá žena pila Kontryhel, nebylo by poloviny ženských operací, komplikací a problémů! Kontryhel Král ženských bylinek. Naše prabáby říkaly, že tato skromná a nenápadná bylinka má přímo ženské a mateřské poslání, a proto to byla magická bylinka k čarování pro lásku a krásu. Kontryhel posiluje...
29.03.2019 09:09
PROBUZENÍ ... ROZPOMÍNÁME SE ... VÍC A VÍC ...OBJEVUJEME SPRÁVNOU CESTU ...Uvolňujeme strachy, odpouštíme a opouštíme staré nefunkční ... a učíme se žití beze strachu.... Tvoříme prostor pro nové. Vidíme nekonečné možnosti, prohlubujeme sebeúctu, sebedůvěru, svobodu, svou tvůrčí osobní sílu ......
19.03.2019 09:59
ČAS NAPLNĚNÍ Je čas NAPLNĚNÍ ... OSLAVY ŽIVOTA ... ... sjednocení minulosti s budoucností ... poznání skutečné řeči DUŠE A SRDCE ... SOULAD DUŠÍ A SRDCÍ ...Být sami sebou a zachovat si svoji jedinečnost ... to jezodpovědnost.Pak energie hojnosti na všech úrovních proudí naším životem.Směřuji...
12.03.2019 17:59
12.3.2019 1 E´ Cesta k naplnění vlastního životního záměruINICIACE NOVÉ CESTY K PŘEVZETÍ KONTROLY NAD SVÝM ŽIVOTEMPODLE DUŠE A VĚDOMÍ, OSOBNÍ VŮLE A NEZÁVISLOST, SUVERENITA, TVOŘIVÉ VYJADŘOVÁNÍ SVÝCH HODNOT A POTŘEBZačíná nová trecéna.Trecéna kroků po svém probuzení, trecéna cesty k naplnění...
06.03.2019 12:12
Otevírají se úplně nové dveře ... do nové životní etapyHOJNOSTI na mnoha úrovních.Jsou to vize spolutvoření ... v souladu s MatkouZemí ... s Vesmírem ... o pravých hodnotách, sebehodnotě. Jsme to MY všichni, kdo tvoříme, jak budeme žít.Každý máme nějaké talenty, něco co nás baví a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kouzlo přitažlivosti e-book