Blog

15.07.2021 15:15
14.07.2021 14:14
NAŠE SPOLEČNÁ TVORBA JE O ÚPLNĚ NOVÉM VNÍMÁNÍ NOVÉHO SVĚTA, KTERÝ SE K NÁM PŘIBLIŽUJE BLÍŽ A BLÍŽ. NACIŤOVÁNÍ A NASLOUCHÁNÍ NOVÉ ŽIVÉ VESMÍRNÉ ZEMI. ZEMĚ JE VESMÍRNÁ LOĎ PLUJÍCÍ NEKONEČNOU GALAXIÍ ... VĚČNOSTÍ VŠEHOMÍRA. MY JSME SOUČÁSTÍ ZEMĚ ... JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE. JSME NESENI NA VLNÁCH VÝŠ...
12.07.2021 12:12
VESMÍR - NEBE - SLUNCE A ZEMĚ V PRADÁVNÉM SPOJENECTVÍ MILUJÍ SE. OTEC BŮH A KOSMICKÁ MATKA BOHYNĚ ZEMĚ ...  MUŽ A ŽENA V LÁSCE MILUJÍ SE.   JAKO MAGNETY SE PŘITAHUJÍ DO SVÉHO STŘEDU. MUŽ A ŽENA STÁVAJÍ SE JEDNOTOU, JEDNÍM BOHEM - BOHYNÍ - LÁSKOU PŘEPIS - PŘEMĚNA ... NÁVRAT RÁJE NA...
10.07.2021 01:11
NÁVRAT PRAPAMĚTI K PRAPŮVODNÍ BOŽSKÉ ŽIVÉ ZEMI ROZZPOMÍNÁNÍ ... PROPOJOVÁNÍ ... TĚLO - DUŠE - DUCH ... ZEMĚ - NEBE. NAŠE TĚLO JE VÝTVOREM NAŠEHO VĚDOMÍ. PŘECHOD ZE ZRANĚNÉHO UZAVŘENÉHO LIDSKÉHO SRDCE DO PLNĚ OTEVŘENÉHO PŘIJÍMAJÍCÍHO I DÁVAJÍCÍHO LÁSKYPLNÉHO PULSUJÍCÍHO ŽIVÉHO SRDCE - DUŠE. VĚDOMÝ...
09.07.2021 20:20
KRÁSNÁ ŽIVELNÁ ŽENA VE MĚ OŽÍVÁ. DUŠE AKASHA DIAMANTY V OČÍCH MÁ. ROZKOUKÁVÁ SE ... ROZHLÍŽÍ SE ... DÍVÁ SE NA TENTO SVĚT. JE SVOBODNÁ. MŮJ VNITŘNÍ MUŽ JDE JÍ VSTŘÍC. NESE KLÍČ K JEJÍ BRÁNĚ. MUŽ ODEMYKÁ BRÁNU A ŽENA OTEVÍRÁ SVŮJ CHRÁM. ŽENA DOVOLÍ SVÉMU MUŽI VSTOUPIT S POSVÁTNOSTÍ DO JEJÍ...
08.07.2021 19:19
JE MNOHO CEST. STÁLE SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ BRÁNY.  KDYŽ PROCHÁZÍM BRANOU NOVÉHO POZNÁNÍ, VNÍMÁM, JAK SE SRDCE VÍC A VÍC OTEVÍRÁ. KAŽDÝ PRŮCHOD BRANOU MĚ VEDE K DALŠÍMU POCHOPENÍ, PŘIBLÍŽENÍ SE JEŠTĚ BLÍŽ BOHU. TOMU BOŽSKÉMU V MÉM STŘEDU. ČASTO SE MI STÁVÁ, ŽE STOJÍM NA KŘIŽOVATCE A MÁM SE...
08.07.2021 14:44
PŘIROZENÝ ŽIVOT JE JEDNODUCHÝ BYLA JSEM PŘI SVÉM ZRODU. BYLA JSEM PŘÍTOMNÁ, BYLA JSEM PŘI TOM. PŘIROZENĚ JSEM SE PŘI-RODILA NA-DO TOHOTO SVĚTA. JSEM SOUČÁSTÍ VŠEHO DĚNÍ SE NA TOMTO SVĚTĚ. A PROTO VŠE JE TVOŘENO MNOU... A VE MNĚ. TVOŘÍ SE TAK ZEMĚ ... ZE MNĚ TVOŘÍ SE VE MNĚ ... VE MNĚ TVOŘÍ SE...
08.07.2021 13:33
CO SI VLASTNĚ PŘEJI ŽÍT - BÝT?  KAM SMĚŘUJE MOJE DUŠE?  JAKÝ MÁM SMĚR, KAM KRÁČÍM, KAM JSEM VEDENA? Dívám se na sebe uvnitř sebe, spočívám v bezpečí svého domova v přírodě, propojena s ní a vidím. Vidím draky, ohnivé sluneční zlaté draky. Vychází ze slunce, ze světla, z ohně ... z popela...
07.07.2021 12:21
KLÍČ A BRÁNA MUŽ A ŽENA SPOLUTVOŘÍ ... RODÍ SE NOVÉ DÍTĚ ...  PROBÍHÁ ALCHYMIE ... VŠE V JEDNOM SPOLU TVOŘÍ CELISTVOST. Michael a Iveta Šmoldasovi JMÉNO ŠMOLDAS V ARABŠTINĚ ZNAMENÁ "DOKONALÝ-CELISTVÍ"   Přišel čas na sdílení, jsem k tomu vedena. Bůh promlouvá jasnou řečí. Natáčím své...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akasha