Čtení z Kroniky Akasha

      

Nahlížení do Akasha záznamu  => energetického záznamu duše probíhá mým"napojením" na tyto energetické informace. Napojím se přes
vyšší čakry na akašickou energii. Hlavní, co potřebuji je souhlas člověka, na
jehož informační záznam se "vyladím". Při napojování se začne spouštět silná akašická energie, která sloupem světla prostoupí mně a klienta.

Klient popíše svůj problém - jak začal, jak probíhal, kam až došel, kdo je s problémem ještě spojen...

Poté se pomocí otázek dostávám v rozšířeném vědomí k potřebným informacím prvotní příčiny problému.

Poté všechny získané informace sdělím klientovi a vyzvu ho k dalším otázkám, pokud nějaké má.
Snažíme se společně najít v příčině problému souvislosti se samotným problémem a návaznosti na současný život. Jakmile k tomuto dojde, dochází k uzdravování problému, ať je jakýkoliv - finance, vztahy, ne-moci... Když zjistíme všechny potřebné informace a dojde k pochopení souvislostí prvotní příčiny a současnosti, akašické záznamy uzavřu a tím se uzavře i proud léčivé akašické energie. Každý problém má málokdy jednu jedinou příčinu. Jednu příčinu stihneme podrobně zpracovat během jedno sezení. Přibližně po měsíci až měsíci a půl po práci na prvotní příčině se ukáže, zda je potřeba pokračovat v práci dále, či jedno sezení postačilo. Pokud zůstane zčásti nepochopen současný problém, v souvislostech s minulým životem - nebude karma, či podvědomé vzorce a bloky, pročištěny kompletně a problém v současném životě zčásti zůstane - problém se neuzdraví celý.

Já nemohu pomoci s pochopením souvislostí životů, protože každý sám zná všechny podrobnosti svého života (či problému), zde již musí pracovat každý sám. Mohu napovědět pouze z informací, které dostanu.

Informace, kterých se mi pro klienta z Akaši dostane - jsou pouze pro něho, pro nikoho jiného, takže jej v plném rozsahu může pochopit jen on sám.

Já jsem pouze "kanálem", či "tlumočníkem" energetických informací do slov. Při čištění či uzdravování veškeré karmy se s klientem dohodneme na termínech a klient si dále doma vypisuje veškeré problémy, abychom poté mohli najít příčiny a vše pročistit a natrvalo zpracovat a uzdravit. Trvalé odstranění energetických karmických či podvědomých bloků skrze akašické záznamy je nenásilná forma uzdravení, tedy není zasahováno do energetických center, bez pochopení problému. Jakmile nedojde k pochopení souvislostí problému a k nalezení jeho prvotní příčiny při jiných odblokovacích metodách, problém se po čase vrátí. Díky Kronice Akaša a čerpání informací z ní dochází k trvalému vyléčení nežádoucích bloků, či vyřešení karmických pout. Jde tedy o trvalé uzdravení energie a tím i energetických bloků - souvisejících s problémem - v těle a podvědomí.

Práce s Akašou je zábavná metoda, kdy se dozvíte např. podrobnosti z nějakého vašeho bývalého života, nebo podrobnosti o svém rodu, po kterém jste mohli svůj problém zdědit. Toto všechno akašické záznamy vydají, pokud je klient schopný tyto informace přijmout. Toto opět musím zjistit před začátkem práce, ne s každým mohu pracovat.

...vše se děje v našem světě, v našem životě z nějakého důvodu, nic se zde neděje bezdůvodně. Vše má svůj skrytý smysl.


Akáša je vesmírná knihovna či kronika, kde jsou uloženy všechny zápisy, záznamy - myšlenky, pocity, události všech lidí a celého světa vůbec. Tyto záznamy jsou za určitých okolností zpřístupňovány ke čtení sloužícímu rozvoji či léčení jednotlivců i skupin a mohou se stát cennou pomocí na životní cestě jedince. Při terapeutickém sezení mohou být tyto záznamy otvírány, tak abychom mohli lépe najít a pochopit sami sebe či druhé kolem. Napojením se na akašické pole se spustí silná akášická energie, která sloupem světla prostoupí vše co je potřeba v danou chvíli otevřít, uzdravit či napravit. Po zjištění všech potřebných informací a pochopení souvislostí prvotních příčin v minulosti a současnosti, se akašické záznamy při sezení uzavírají a tím se uzavře i proud léčivé akašické energie. Díky Kronice Akáša a čerpání informací z ní dochází k trvalému vyléčení nežádoucích bloků, či vyřešení karmických pout. Jde tedy o trvalé uzdravení energie a tím i energetických bloků v těle i podvědomí. Akašické záznamy střeží bytosti Světla, které rozhodují o tom, jaké informace můžeme vědět či vidět a které ne. K vyřešení problémů se nám dostane v daném okamžiku přesně těch informací, kterých je třeba k uzdravení.

Můžeme nahlédnout do minulosti své či druhých, vidět, co se odehrává mezi životy nebo jaký talent a schopnosti můžeme rozvíjet, protože kdysi už se nám cosi dařilo, poté stačí se rozpomenout a začít rozvíjet staré vlohy. Můžeme číst záznamy pro zvířata a také pro budovy, domy, byty, životní situace, které nás zajímají, můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi v minulosti navázali, a nyní pokračují. Všechna tato poznání a uvědomění nám přináší novou energii, úlevu a pochopení pro situace, které právě prožíváme. Nezapomeňme, že vše se děje v našem životě z nějakého důvodu, nic není náhoda a bez důvodu. Vše má svůj skrytý smysl a řád.

ČTENÍ Z AKÁŠI A AKÁŠICKÁ TERAPIE

 

Svůj přístup do Akáši ráda zprostředkuji každému, kdo má zájem, neboť tato sféra je plná léčivé energie.

Akášické záznamy neboli vibrační záznamy každé duše, kde je zaznamenána naše minulost, přítomnost a potenciality budoucnosti.

Vstupem do vibračních záznamů Vaší duše můžete zvědomnit kořenovou příčinu jakékoliv okolnosti ve Vašem životě, kterou vnímáte a považujete za neláskyplnou, omezující a destruktivní vůči vám samým.

Zvědoměním původu a příčiny těchto situací v našich životech se otevíráme přijetí vesmírného karmického zákona příčiny a následku a tudíž hlubokému pochopení, že to co dnes žijeme je pouze samozřejmým následkem "něčeho", co naše duše nedořešila vědomě v dávné i nedávné minulosti. Často žijeme okolnosti, které jen nasvědčují tomu, že stále prožíváme náš přítomný okamžik skrze filtry omezující a destruktivní energie minulosti.

Vstupem do pátého elementu Akáši (Vesmírného éterického prostoru) se nám dostává vedení, porozumění a nový vhled v rámci časoprostoru a otvírá se nám cesta spolutvůrce, kde můžeme převzít kontrolu nad veškerým utvářením a manifestací naší každodenní reality.

Otevření záznamů z Akáši, svůj přístup do Akáši ráda zprostředkuji každému, kdo má zájem, neboť tato sféra je plná léčivé energie.

Při dálkové terapii prosím zadejte pár vět o problému (jak začal, jak probíhal, kam až došel, kdo je s problémem ještě spojen...), který chcete řešit, otázku, uveďte vaše celé jméno, datum narození a místo, kde budete v čase dálkové terapie.


Akáša - zde jsou uloženy všechny záznamy- myšlenky, pocity, události všech lidí a celého světa vůbec. Tyto záznamy jsou za dodržení určitých pravidel zpřístupňovány ke čtení, sloužícímu rozvoji či léčení jednotlivců i skupin a mohou se stát cennou pomocí na životní cestě jedince.

Vstupy do minulých životů, či jen otevření Akáši pod dohledem akášických Mistrů mění životy jednotlivce a zvedá jej do nové úrovně vnímání. Nahlížíme nově na události všedních dnů, na ostatní lidi kolem sebe a  jakoby novýma očima vidíme svět. Rozvíjí se náš přirozený talent a získáváme nové schopnosti, vzrůstá citlivost, empatie a porozumění pro druhé, laskavost a tolerace, otvírá se intuice  a nové vnímání událostí a dějů. Můžeme  zažívat de javu, a rozpomínat se na to, co jsme kdysi v jiných tělech prožili, můžeme rozpoznat své staré přátele, lásky,  a až spodivem blizké, kteří jsou nyní s námi, čím pro nás byli v minulosti .Můžeme číst záznamy budov, zvířat a všeho, co nás zajímá a je prospěšné pro náš osobní růst. Každé otevření Akáši přináší více světla do současného života.Zázrak být Ženou PDF zdarma

Učení duší

Vesmírné zákony